Ik ben hier om te HERSTELLEN wat ik fout heb gedaan.

by apollosolaris

426081_10150599380540765_1079835468_n

Mocht u hier terecht komen via links of doorverwijzingen dan altijd terug naar KLOKKENLUIDERONLINE | Trek ook aan de bel. Mocht u nu denken dat bepaal ik zelf wel, dan respecteer ik dat, maar beter is het om terug te gaan. De kans is anders groot dat het niet goed gaat. Er staan hier veel termen en uitdrukkingen die u zich eerst eigen moet maken. Als u dan een begin maakt dan leest het boek naarmate u verder komt steeds makkelijker.SUCCES!

19/5 2014 UPDATE. Het spreekt voor zich dat ik u aanraad om deze blog te gaan lezen. Maar ik begrijp ook dat niet alles even makkelijk begrepen zal worden. Vandaar deze update. Uiteindelijk is het mij maar om een ding te doen. Wat ik daar precies mee bedoel kunt u HIER lezen. Als u dat bericht helemaal uitleest dan komt u aan het einde bij een reactie. Daar staat HET PROCES. Daar is het mij om te doen , iets anders is het niet. Om maar met de titel van dat bericht te eindigen. Als we de koppen NIET bij elkaar krijgen, dan krijgen we inderdaad echte shit….

9735563-smiling-zon-met-duim-omhoog

Naast de blog klokkenluider deel I en II die hierboven staat vermeld, ga ik in deze blog verder in op de situatie waarin de wereld zich momenteel bevindt en dan met name de plannen om tot een wereldregering te komen, of beter bekend New World Order. Meer hier over kunt u lezen in de blogs, de doos van Pandora deel I tot en V , de Boer, de schokkende waarheid en “Transhumanist Agenda” New World deel I en II. Al deze blogs gaan in op deze materie. Kort samengevat komt het er op neer dat de mensheid zich in DE EINDTIJD begeeft.28018_5001987092648_1461971472_n

En hiermee wordt niet het einde van de wereld bedoeld maar een GROTE TRANSFORMATIE15/1 2014 Het jaar van DE GROTE VERANDERINGEN! – Monique Timmers ASCENSIENIEUWS  januari – Fran Tielemans 17/1 The Really BIG COSMIC PICTURE of What’s Happening on Earth  THIS ONE DAY in This One Life: Gas attack(?), shattered bulb, divine(!) schizophrenia, synchronicity, AND THE SOUL

DEZE EINDTIJD en wat ons te wachten staat wordt weer besproken in mijn blogs Ascensie, The Matrix en Mediteren. Al deze blogs en de informatie die er op staat staan weer met elkaar in verbinding, net als deze blog, ik ben hier om TE HERSTELLEN wat ik fout heb gedaan. De blogs vind u op de homepage. Als u echt wilt begrijpen wat er zich WERELDWIJD afspeelt is mijn advies om alles te gaan lezen. Het spreekt voor zich dat alles wat ik schrijf is onderbouwd met tal van films, documentaires en andere artikelen met min of meer de zelfde boodschap. Nogmaals succes met lezen. tumblr_m1th9fE3gd1qba6mzo1_5001 (1)

Zoals al mijn blog’s die hierboven staan beschreven ingaan op de veranderingen die ons te wachten staan, ligt de nadruk in deze blog op MIJN TAAK en waarom ik terug gekeerd ben naar de aarde. IK ga u in deze brief uitleggen WIE IK BEN. Althans met ik wordt dus bedoeld DE ZIEL in dit menselijk lichaam. 23/1 If your Light Body is fully activated to the Solar Level, this information is absorbed into your Light Body and transmitted into your Physical Body via the Pituitary Gland and the MERIDIAN SYSTEM. When these Light Code waves are particularly strong, then it can cause turbulence in your own body system. This is because the Galactic Human System is designed to GROUND THESE ENERGIES or run them into the Earth Grids. The Galactic Human or New Human is a Bridge between the different levels and dimensions.images (25)NIET – AARDSE ZIELEN Niet-aardse zielen zijn vanuit de hoofdbron naar een ander zonnestelsel gegaan en kiezen na een proces van evolutie voor de aarde. Dit gaat dus via een omweg. De NIET AARDSE ZIELEN hebben dit hogere bewustzijn al. Daar worden ze mee geboren, maar ze kiezen voor een reïncarnatieproces. Waarom? en HOE ZIJN DE ZIELEN eigenlijk ontstaan? 16/1 Let us JOIN together as ONE HEART 23/1  Harmonics are component frequencies that reflect the powerful waves of energy coming to the Earth now. HARMONIC FREQUENCIES of sound and light stimulate a core connection to Source energy within you that empowers your new life in 5D. You have A SEED CODE WITHIN YOUR DNA that responds to the stimulus of these Light Activations. At the highest frequency, THE LIGHT IS IRIDESCENT WHITE and holds a powerful resonance that illuminates your mind. 23/1  ARCTURIAN STARSEED: My personal story of spiritual awakening! 21/2 Dolores’s theory proposes that a series of souls are traveling from other planets and dimensions to assist Earth at this time. Many of these souls, which are of a higher vibration than the resident Earth souls, are incarnating on the planet for the first time. She affirms that the souls that have spent many lifetimes reincarnating on Earth are stuck in a karmic cycle, repeating the same patterns of mistakes and lessons which is ultimately leading to the destruction of the planet. Thus, there has been a calling for purer souls to come to Earth to cleanse and raise the planet’s vibration. READ MORE

Om dit te begrijpen adviseer ik u om eerst zo veel mogelijk te lezen over zielen. Op de volgende PAGINA heb ik veel staan over onze ziel. De ziel is alles, uw lichaam is niets meer dan een tijdelijke huisvesting van onze ziel om hier op aarde ZIJN LESSEN te leren die hem verder brengen op de EVOLUTIELADDER. Als u dat gedaan heeft dan is dat wat nu gaat komen wellicht beter te verteren. Maar dat merkt u vanzelf als u een start maakt met het lezen van deze blog.22/12 OTHERKIN Otherkin are a community of people who see themselves as partially or entirely non-human. They pretend that they are, in spirit if not in body,[2] not human 10/1 Manifestation Portal – Time to take Action – HISTORY OF MANKIND – Andromeda Council 16/1 Aliens exist and live AMONG US ON EARTH

9fed6f914799186e3fe172ad5259e0af_500

Na de overgang, de geboorte van de nieuwe aarde zal er nog gewerkt moeten worden aan het verankeren van deze nieuwe energie. 14/11 A constant stream of super charged solar particles in the form of accelerated waveforms are now pulsing into the planet through our physical sun. Encoding Evolutionary Waveform MORPHOGENETIC FIELD IMPLOSION Wat wordt er bedoeld met de overgang naar de nieuwe aarde? MOTHER EARTH’s HEARTBEAT OF LOVE | That Cosmic Core of Earth is the reality field that we feel to be the Mother Earth or Gaia. Earth is in reality three fields of reality in one time matrix. Earth is dimensions 1,2,3. Tara is dimensions 4,5,6 and Gaia is dimensions 7,8,9. These fields of consciousness have been disconnected over the eons, and now they are being reconnected. Panache Desai: we are now in a VIBRATIONAL PARADIGM cb25bdcff53071cae675d9b5762aef46_1024Deze energie zal een bepaalde basis gaan vormen waarop het leven kan gaan ontwikkelen. Een nieuw facet in de evolutie zal ontstaan en ook deze vorm zal zich weer verder ontwikkelen tot er weer een volgende evolutiesprong zal plaats vinden. Zo gaat dit door tot in de eeuwigheid. ALLE KINDEREN die meegaan zullen zich ZEER SNEL kunnen aanpassen. 8/1 In other words, what this suggests is not only that GLOBAL CONSCIOUSNESS and PLANETARY FREQUENCY are SPEEDING UP and VIBRATING FASTER, but that EARTH’S AXIAL ROTATION is SLOWING DOWN! 29/1 COSMIC EVENTS TO THE BEGINNING OF MARCH 18/3 Synchronized Events for the Equinox Gateway March 20th READ MORE

Girl-in-fire (1)

Het zal een HERKENNING worden voor dit kind, zoals een kikker onwennig was in het zand van de woestijn en HET WATER zo miste, zo zal de nieuwe wereld het water zijn voor het nieuwe kind. Het zal een openbaring zijn EEN THUISKOMST 12/2 The huge influx of Light that IS BEING GIFTED TO THE EARTH and to you needs to be worked with so please think about this as you more consciously can use your time. It is necessary TO ACHIEVE GREATER BALANCE with all that would draw your energy.We are intending to make you more aware of your focus. We are not judging you. We want to help you learn the appropriate use of technology and how it can best serve you. This is part of how we can help you.

Nature_Other_Green_Road_034704_

In de ontwikkeling naar de VIJFDE DIMENSIE, komen we via de Derde en Vierde Dimensies. Dimensies zijn geen tastbare dingen, maar eerder een globale bewustzijnsstaat. Terwijl we onszelf allemaal in meer of mindere mate en in een hoger of lager tempo ontwikkelen door de vier stappen van bewustzijn heen, gebeurt hetzelfde met de maatschappij. 25/11 Lees de blog “the Matrix” en dan met name het stukje tekst dat als een rode draad door deze blog heen loopt en luistert naar de naam “de doos”. De doos is wat hier genoemd wordt de globale bewustzijnsstaat. Ik omschrijf het als volgt; stel dat die andere doos voor uw bewustzijn net zo echt is als de huidige doos. Een mooie korte film uit de film “the Matrix” geeft dit mooi helder weer. Ik heb al vaker aangegeven dat heel veel films uit het prachtige Hollywood ( dat eigendom is van de boer) op waarheid gebaseerd zijn. Ik heb ook aangegeven dat veel van wat de “elite” met de rest van de mensheid doet gewoon openlijk wordt toegegeven. Het vervelende is dat ze dit ook gewoon kunnen doen. Wie gelooft ze? Beetje vergelijkbaar met veel van ik hier nu allemaal schrijf. ENFIN…Als er een film is die wel aan deze uitspraak voldoet dan is het DEZE FILM wel. (Staat halverwege de blog!).

2975

DE VIJFDE DIMENSIE wordt geregeerd door liefde, in tegenstelling tot angst, die de Derde Dimensie domineerde. Zo zal er een samenleving ontstaan waarin allen elkaar helpen en inzien dat iedereen op een eigen levensmissie is. Een levensmissie waar iedereen er dan ook echt voor elkaar is en elkaar helpt en ondersteunt. In de Vijfde Dimensie worden dromen werkelijkheid in overeenstemming met ieders Hoogste waarheid. De aarde zal zich ontdoen van DE ANGSTFREQUENTIE! Veranderingen in het bewustzijn komen dan naar de oppervlakte Het pad van LIEFDE gaat gepaard met eenvoud, helderheid en zichtbaarheid.

1000210_10151733720783908_1615270080_n

Mijn advies is dus zoals eerder aangegeven om u zich eerst goed te verdiepen in wat er zich nu precies aan het voltrekken is voordat u gaat lezen wie ik ben, of beter gezegd de ziel die weer contact heeft gemaakt met HET BEWUSTZIJN. Dit komt later in deze brief terug. Lees zoveel veel mogelijk en bekijk de linken. Wat ik in deze blog heb geschreven is op dit moment als ik het schrijf halverwege november helaas voor de meesten mensen nog niet te begrijpen. Dit gaat gelukkig veranderen. Want het leed dat mensen elkaar en ANDERE LEVENDE WEZENS aandoen is eigenlijk te TRIEST VOOR WOORDEN. 15/1 Hear No Evil See No Evil SPEAK NO EVIL “GAIA has spoken to us in no uncertain terms.”

8639629588_4478454f18

Alles heeft met bewustzijn te maken. U zult straks gaan begrijpen dat dit bij het gros van de mensheid zo goed als UITGESCHAKELD is of op een erg laag pitje staat. Eigenlijk begrijpen we niet wat we hier doen. Een mooie uitspraak die u HIER kunt vinden is deze; The Human Being does not “Live”… just “Exists”. 27/1 Love is authentic only when it gives freedom Love is my message, my whole gospel, the very core of what I have been teaching and doing. by OSHO 18/3 Uitgeschakeld is wellicht niet helemaal het juiste maar HIER staat een artikel dat het goed omschrijft.  Verder bespreek ik dit issue tot in detail in mijn blog de doos van Pandora.  Een ander artikel dat mijn inziens perfect in gaat op hoe moeilijk het is om uit vaste ingeroeste structuren te komen staat HIER. We willen iets bereiken door de ander jouw wil op te leggen. Maar dat is niet de weg die het licht volgt.  Het licht volgt jouw WIL mits deze is afgestemd op het hogere doel en mits deze NIET door enige vorm van manipulatie tot stand komt. Dit is een universele wet. Het lastige is alleen dat we soms te snel willen gaan en dan grijpt het licht in en zegt eigenlijk effe dimme…..( Just kidding)

Hoe dat komt en waarom dit nu allemaal gaat gebeuren beschrijf ik in deze en mijn andere blogs die in het begin van deze blog staan benoemd. De doos van Pandora is een geval apart. Maar dat heeft meer met de wijze van schrijven te maken. Maar als u een begin maakt met het lezen ervan merkt u dat vanzelf. 22/2 AARDEN by Apollo Solaris Er staan inmiddels aardig wat berichten in mijn blog verspreid en zelfs een prachtige film die dit oeroude begrip weer probeert nieuw leven in te blazen. De westerse mens staat volledig los vanDE NATUUR en daar heb ik in diverse blog’s genoeg over geschreven. Ik heb daarin ook aangegeven dat het essentieel is om deze verbinding weer te gaan HERSTELLEN.

Ik kan mij heel goed voorstellen dat als u nu verder gaat lezen, u op uitspraken zult stuiten die u kunnen doen besluiten om direct te stoppen met lezen. Doe dan alsof u een boek leest. Vergeet die uitspraak en concentreer u op datgene wat u wel kunt volgen. Daarnaast is mijn advies om eerst de blog helemaal te lezen voordat u op de velen linken gaat klikken. U zult straks gaan merken dat alles dat ik geschreven heb met elkaar in verbinding staat en dat u inderdaad alles zult moeten gaan lezen om het hele plaatje te kunnen overzien, om het daarna te kunnen gaan begrijpen.

DAVID & GOLIATH | The Trojan Horse | PACMAN | Queen | HumanitywinsIlluminatilose

253552_10150213646870765_3851150_n

KLOKKENLUIDERONLINE | TREK OOK AAN DE BEL WAAROM?

Omdat u helaas anders het spoor volledig kwijtraakt. Dit wat nu komt gaat ver. En straks zult op op stukken tekst stuiten die op dit moment door uw EGO niet geaccepteerd zullen worden. Laat deze dus voor wat het is en verdiep u in datgene wat u wel kunt volgen. Als u de brief Klokkenluideronline | Trek ook aan de bel helemaal heeft uitgelezen met de bijbehorende links en FILMS dan kan het haast niet anders dan dat u in bent gaan zien dat er meer aan de hand is dan wat men ons wil laten geloven. Enfin, succes met het lezen van alles het spreekt voor zich dat ik alles maar dan ook echt alles met u zal moeten delen om het boek echt af te kunnen krijgen.

En ALLES is ook echt alles. GESCHIEDENIS VAN DE LICHTWERKERS | DE KOSMISCHE OORSPRONG

178918_10151571959133908_1586745262_n

Een half gelezen boek is geen boek. Als u alvast wilt weten hoe mijn boek eruit ziet en hoe het afloopt dan vindt u HIER het verhaal. Neemt niet weg dat ik u adviseer om alles dat ik u aanreik wel te lezen want zoals u kunt lezen is het een SPROOKJE !

8244438826_070cbf53a1_z

WE ARE BORN INTO TRUTH But we grow up believing in lies. We witness so many lies when we are young and innocent, and we use these lies to form our personal Tree of Knowledge. And one of the biggest lies is the lie of our own imperfection, which is told to us by the ego. And believing THE EGO is an addiction. 23/1  BLISS AND THE RETURN OF CHRIST When we become free from the mortal or world beliefs that lock us into the anti Christ or Altered Ego Mind- which means the entire mind of the world- we are set free to be in the infinite MIND OF GOD. That mind is Total Freedom, Total Instant Manifestation, Total Co-Creation minute by minute every day. Imagine Feeling something far far more Blissful than your Highest Imagination can imagine. The Bliss of being in the Mind of God has not been experienced on this Earth. That experience will begin in 2013. THE ANTICHRIST will be removed from our minds forever.

Alice-In-Wonderland-Wallpaper-Movies-Disney

Het is MIJN BOEK en u leest dat van u. Wat ik nu momenteel doe is het volgende; U stopt straks met het lezen van uw boek en begint met het lezen van mijn boek. Wat ik hiermee bedoel zult u straks gaan begrijpen. Dan is er namelijk maar een boek en dat is DE WAARHEID. 12/9 Wij stellen een alternatief voor degenen die op zoek zijn naar meer duidelijkheid als we als mens Lichtwezens je werkelijk bent, beschouwen de “story” tot nu toe bekend is gemaakt, niet als accuraat, en dat de WARE GESCHIEDENIS “wordt (her) schrijven op dit moment, op basis van feiten die zijn opgenomen en vastgelegd dan millennia in bijna alle beschavingen die ons zijn voorgegaan …BIBLIOTHECA PLEIADES | ESPAÑOL | ENGLISH |

pleiadele

En zoals ik al velen malen herhaald heb zit die IN UZELF. Ik hoop dat u het nog kunt volgen. Enfin lees verder ik zal gedurende de komende maanden mijn boek afmaken. ( Geschreven eind november 2013) 18/3 Als aanvulling kan ik geven dat er niet een waarheid is. Velen schrijven wat in hen beleving als waarheid kan worden gezien of ervaren. Er is niemand die de hele waarheid kan verkondigen. In principe vormt de gehele mensheid gezamenlijk “de waarheid”. Dat is dan ook de perceptie van waarin wij leven. Deze waarheid gaat veranderen en dat is waar velen over schrijven en anderen proberen op weg te helpen om deze ook stukje bij beetje weer te vinden. Want we zijn de waarheid een beetje kwijt geraakt.

23/9 WE CAME TO THIS PLANET to win it back. TO TAKE IT ONDER OUR WINGS To nurture it back into health. To confront and confound its enemies. PEOPLE WHO ARE MOTIVATED by an ideology based on reclaiming the Planet Earth and renewing the covenant we took with our creator as soul beings, to follow his laws exclusively and establish a ‘space’ for free minded thought, to obtain a higher knowledge and understanding regarding matters relating to the ”Subtle Realms of Existence”. Press Release: Removing Radioactive Fuel Rods in FUKUSHIMA in November 2013 is an ISSUE OF HUMAN SURVIVAL 15/1 BE CALM, BE COOL and Be Collected Trust that God has you on this path for a reason and He would never give you anything YOU COULD NOT HANDLE. 16/1 Actualization of THE INNER CHRIST ~ (With Light language frequency codes)

6abeb19df64fc8f924cdf896724beb56_1024

NOT ONE OF US has the right to ignore that particular role we are each destined to play in securing an illumined future for our earthly home. To win it back. To take it under OUR WINGS.

album_landingpage

To nurture it back into health. To confront and confound its enemies. Not one of us has the right to ignore that particular role we are each destined to play in securing an illumined future for our earthly home.NIEUWETIJDSKINDEREN | DE INDIGO-KINDEREN

ScreenShot525

Je kunt niet over deze kinderen vertellen zonder over “de nieuwe tijd” te praten, de naam zegt het immers al. Het verwarrende aan deze term is dat het een afscheiding aan lijkt te geven, die tussen oud en nieuw; terwijl wij nu eerder in een overgangsfase zitten,EEN TRANSFORMATIE 23/1  THE BRIDGE: Crossing to a New Reality 22/2 Dragonfly Portal – The Hathors – 2/14/14 – 2/21/14 – Transformation – BREAKING OF ILLUSIONS As the clock on the calendar of the human understanding of time, comes to a full circle of light and love, as the clocks strikes the hour of the hours and the eternal blessings and blossoming of the energies therein unleash, all on your planet shall begin to feel the upliftment and tremendous change within the psyche of their being.

The summer of 2012 has provided for two eclipses that involved the Moon. The first of these eclipses occurred on May 20. It was called THE RING OF FIRE because it created an alignment of the Moon with the Earth, the Sun and the stars in the Pleiades – THE ZEVEN SISTERS It is THE PLEIADES star system that contains the sun around which our own sun revolves. 18/3 Mooi artikel dat hier verder op in gaat staat HIER. Dit artikel bereikte mij vandaag. Dat heeft een reden en die beschrijf ik verder op in deze blog. Ik verwijs dan nog een keer terug naar dit zelfde artikel en ga u dan uitleggen waarom exact deze tekst mij precies vandaag “bereikte”

IMAG0671

Dan kan het naar Hollywood. 7/9 Voor updates over stand van zaken gaat u naar de pagina ASCENSIE

relax-frankie-goes-to-hollywood

Als u mijn advies heeft opgevolgd en alles over zielen gelezen heeft dan kan het zijn dat u gaat begrijpen dat het om DE ZIEL draait en niet om het stoffelijke kleed, of beter bekend uw lichaam. Het is essentieel om dit te gaan begrijpen want deze kennis en het dan ook echt begrijpen is een voorwaarde om uw taak hier op aarde weer te gaan herinneren. Want zoals ik dat al meerdere malen heb laten terug komen heeft IEDER MENS die op dit moment op aarde rondloopt een taak. Het vervelende is echter dat velen zich niets meer van deze taak kunnen herinneren en dat is de voornaamste reden dat de mensheid hulp krijgt van zielen die minder of geen last hebben van de bagage waar aardse zielen mee opgezadeld zijn.  In DEZE BLOG ga ik daar verder op in.

4/9 At the Moment of Death, you remember the single most important thing you should have remembered well before that Moment – that ‘all effect is created by thought.’ You always get what you want because you are a holy being that is Divinely creating reality as you are experiencing it.

550280_10151548095748908_15599964_n

Welnu ik ben net als u een mens van vlees en bloed. Ik heb net als ieder ander een ziel. Maar nu komt het verschil en dat is de enige reden waarom ik dit alles doe en ook daadwerkelijk kan doen. Er is geen ziel op aarde die mij kan stoppen. Dat heb ik ooit in een van mijn eerdere brieven geschreven. Ik schreef toen dat alleen opsluiten of de dood mij kon tegenhouden. Lieve mensen. Zelfs DE DOOD KAN MIJ NIET STOPPEN David & Goliath | The Trojan Horse | Pacman | Queen |HUMANITYWINSILLUMINATIELOSE 18/3 Dit ga ik een beetje proberen uit te leggen want deze uitspraak zal niet echt begrepen laat staan serieus worden genomen. Het zal u die deze blog en andere blog’s van mij hebben gelezen opvallen dat ik vaker schrijf dat ik terug ben gekomen om een klus te klaren. Dat doe ik overigens met heel veel prachtige zielen wereldwijd en wij doen het gezamenlijk. Ik ben niets meer dan al die andere zielen en zelfs niets meer dan u dit het leest. Maar er is maar iemand die deze taak kan krijgen en laat ik nu die gek zijn die zijn krabbel gezet heeft voor deze taak. En u snapt het inmiddels wel of u u gaat het ooit snappen, dit is er een met geen weg terug….inderdaad de ONLY WAY IS UP. Overigens als ik nu onder een trein kom of een ander noodlottig ongeval overkomt mij dan is het gewoon over en uit heel simpel. Alleen zal mij dat niet overkomen vandaar de krachtige uitspraak dat zelfs de dood mij niet kan stoppen. Letterlijk genomen kan ik dood. Althans het lichaam want de ziel komt dan gewoon weer terug en gaat weer verder met zijn klus maar dat terzijde, Maar eigenlijk komt het erop neer dat zielen die hier een sleutelrol spelen maximale bescherming krijgen waardoor ze inderdaad niet via de achterdeur verdwijnen zoals heel veel “klokkenluiders” die aan de bel trokken en nog steeds doen. Dat is eigenlijk min of meer de reden dat wij zo ver kunnen gaan. Wat ik met bescherming bedoel moet u zelf zien te ontdekken want dat staat verschillende keren beschreven.

“Opportunities to find deepers powers within ourselves come when life seems most challenging” ~Joseph Campbell 18/3 Deze uitspraak klopt als een bus. Hoe groter de uitdaging des te meer kracht zul je vinden en krijgen om door te gaan. Je gaat heel diep naar binnen steeds dieper want daar ligt de sleutel. Niet bij de ander en ook niet op straat. Nee de sleutel ligt in ieder mens. Het kan alleen soms een lastige zoektocht zijn om hem te vinden. Vandaar dat we graag gezelschap hebben of relatie’s aangaan. Maar eigenlijk zal dat je alleen maar afleiden op je ware zoektocht naar de sleutel. Want jouw partner of wie dan ook heeft niet hetzelfde slot. Dat is min of meer de reden dat u eigenlijk in alle rust op zoek moet gaan naar die prachtige sleutel. Ik zeg hier niet dat u nu iedere vorm van binding met een ander moet stoppen maar wat wellicht kan helpen is proberen om wat vaker alleen te zijn en proberen om contact te maken met u hogere zelf. Of ziel, hart maakt niet uit hoe u het noemt als u maar niet afgeleid wordt door andere “sleutels”. HIER staat wel een aardig artikel geschreven door een prachtige naamgenoot. En DEZE is ook erg goed. Geen naamgenoot maar ook iemand die een boodschap heeft en deze graag wil delen. Ze willen u eigenlijk een beetje op weg helpen om de sleutel te vinden. Want alles sleutels samen vormen eigenlijk DE OPLOSSING en terwijl ik dit schrijf komt DIT BERICHT ook wel een hele mooie.

dragon-heart

Zoals ik eerder heb geschreven is uw ziel hier op aarde met als enige doel te leren. Iets anders is er niet. De ziel gebruikt uw lichaam om alles te kunnen ervaren dat het wil ervaren. Deze herinneringen worden opgeslagen in THE HUMAN AKASH The Akashic Records – A Simple Explanation | AKASH Your Evolution is PHYSICAL AND SPIRITUAL AKASH & THE BOOK OF LIFE | As part of your field of energy, ether is also stored in your DNA spirals. This ‘cellular memory’ contains records of every experience you have had in all of your lifetimes on Earth – every thought, action and emotion. These are the akashic records of your own past, present and future.

Trinity-College-Library-Dublin-6103

The Pleiadians and the Arcturians: Your Evolution is Physical and Spiritual, channeled by Wes Annac, September 24, 2013 READ AT

With Love and appreciation for the continual efforts of the awakening public in helping your Earth to ascend, I am SanJAsKa speaking for the PLEIADIAN HIGH COUNCIL High Council, the Pleiadian Council of Nine and the Company of Heaven overall. 23/1 We are being told by the Company of Heaven that it is impossible for us to comprehend with our finite minds the magnitude of what the activation of the genetic codes containing our Divine Potential will mean for Humanity. A vitally important facet of what this activation will do, however, is accelerate the Divine Alchemy taking place within our Earthly Bodies. This Divine Alchemy is literally transforming our 3rd-dimensional CARBON-BASED planetary cells into 5th-Dimensional Crystalline Solar Light Cells. IN 2014, WE WILL BEGIN TO EXPERIENCE for the very first time in our Earthly sojourn, tangible changes in our physical body that will indicate we are indeed reversing the aging process and transforming our physical body into a Crystalline Solar LIGHT BODY Wat is een Light Body? Light Body is het voertuig van bewustzijn van ons Wezen DE LIGHTBODY is het voertuig van bewustzijn van je ziel – of Self goddelijkheid … – een voertuig of jurk subtiele energie die omgeeft en doordringt elk van uw fysieke afmetingen , emotionele en mentale. Onze LIGHT BODY is samengesteld uit het ZONLICHT en dus werkt als een intermediair tussen de hogere niveaus van bewustzijn, onze persoonlijkheid en onze normale werkelijkheid.

6c6c393620f8a38947b4e9f756ee7f23_500

Nu komt het allerbelangrijkste noem het de doos van Pandora.  Ik ben GOD, niet afhaken nu maar doorlezen! Maar zoals ik GOD ben bent u dat ook! GOD ZIJN WIJ ALLEMAAL, dat komt omdat iedere ziel voortkomt uit het eerste licht en deze Godsvonk in zich heeft alleen allemaal via aftakkingen en niet rechtstreeks. Dit noemen wij jonge zielen. U vindt hier de films die dit perfect visualiseren HIER 5/12 In mijn blog de doos van Pandora ga ik verder in op deze uitspraak. Maar in het kort komt het erop neer dat ieder mens een stukje van God is. Maar God is bewustzijn en dat valt niet te delen. Met andere woorden u bent als individu heel krachtig en hoe krachtig komt in de eerder genoemde blog terug naar voren. Uw machthebbers zijn van dit gegeven op de hoogte en hebben deze kennis angstvallig voor de mensheid verborgen gehouden. Hoe ze dit gedaan hebben staat veelvuldig in de overige blog’s beschreven vandaar dan ook regelmatig het advies om alles te gaan lezen. 17/1 REPTIELENBREIN Elk menselijk DNA bezit dit gegeven. Om dit reptielenbrein goed te kunnen ombuigen is DRAKENKRACHT nodig! ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Het reptielenbrein maakt plaats voor de codes van de vergeten Goddelijke Draken van de Elohim. 3/2 VEEL IS ER GEWIST IN DE MENS en op aarde met een bepaald doel! Wat ooit gewist is in de mens voor het doel: ONWETENDHEID, zal spoedig gaan veranderen. De codes zullen opengaan. Deze codes zijn opengegaan vanaf dat de eerste ZONNEPOORT op aarde werd geopend in 2001. Ieder jaar werd er nadien een poort geopend van de zon. De 12 zonnepoorten zijn inmiddels gereed en de Lichtfrequentie die hierdoor heen is gekomen heeft bij de mens en de gehele aarde de codes geopend. Vanaf 2013 zijn de Maancodes actief van de 13-13-13 frequentie. Deze 13 maancode-poorten zullen de de natuurlijke tijd gaan herstellen. Het natuurlijk 13 manen bewustzijn staat langzaam op! De Drakencodes zijn inmiddels geboren en hebben zich weer ontwikkeld in de mens die daar gevoelig voor zijn en die dit bij zich dragen in hun blauwdruk. Zo kunnen de ontbrekende LICHTschakels op aarde weer worden hersteld. Dit heeft te maken met de frequenties van het geluid die de aarde uitdraagt naar de kosmos en uiteindelijk de Bron bereiken.fire_dragon

12/2 c) NU DE FREQUENTIES VAN DE VIBRATIES op Aarde steeds hoger wordt, neemt ook de duisternis in de wereld toe, want de vijandige krachten doen nu een laatste wanhopige poging om hun controle en overheersing te behouden. Naarmate de hele mensheid steeds sterker gedwongen wordt haar innerlijke onzuiverheden onder ogen te zien en ermee af te rekenen, zullen Dienaren door hun aangeboren en steeds groter wordende gevoeligheid gedwongen worden om zich terug te trekken uit die steeds heftigere draaikolk van wereldwijde catharsis. Hoe meer de Dienaren zich hun spirituele wezen en hun taak herinneren, hoe verder weg zij komen te staan van al die mensen die het nalaten liefde en dienstbaarheid als hun levenshouding te kiezen. 18/3 Laat ik dit verder proberen toe te lichten met een voorbeeld. Ik heb mij onlangs in een discussie gemengd op een andere site. Dat is iets dat ik normaliter nooit doe. Het was een test. Ik ben die discussie met het nodige vuurwerk ingegaan. U kunt de discussie HIER vinden.  De reden waarom ik met het nodige vuurwerk erin gegaan ben is omdat ik wilde pijlen hoe mensen op een dergelijke site (Ontwakende mensen) reageren op een best wel pittige reactie. Nu zullen er ongetwijfeld mensen zijn die zeggen of denken maar een dergelijk reactie vraagt toch ook om een pittig antwoord. Niet in de nieuwe energie. Daar had men het totaal genegeerd.  Want het resoneert niet met mensen die in de hogere frequenties leven. En als ik al reacties had verwacht dan had ik deze gematigder verwacht. Onder het mom van vertel wat zit je nu eigenlijk dwars? en hoe kunnen wij je helpen?

Maar dat is helaas niet gebeurt. De aanval werd frontaal ingezet. Nu wil ik niet alles onder een kam scheren want er zullen ongetwijfeld genoeg lezers zijn geweest die alles vanaf de zijlijn hebben bekeken en het allemaal zijn gang hebben laten gaan. Maar het was dus niets meer dan een test. Ook direct de laatste want zoals het stukje hierboven ook beschrijft trek ik mij volledig terug uit de hele draaikolk en dat advies wil ik eigenlijk aan iedereen geven die dit leest. Ook met het plaatsen van berichten wordt ik kieskeuriger want negatieve berichten die ik tot op heden veelvuldig geplaatst heb en dan voornamelijk in mijn blog de doos van Pandora beeninvloeden mij ook. Ik kan het daarna wel weer snel loslaten en ga direct weer terug de hoge frequenties in maar soms als het erg heftig is dan raakt het mij en dat moet ik nu op weg naar de maart Equinox achter mij gaan laten. Zoals ik eerder aangaf de only way is up dus dat ga ik nu dan ook doen. 6/5 Dat was de bedoeling maar is niet gelukt. De meeste berichten die ik geplaatst heb staat HIERGa nu overigens wel langzaam alles loslaten. Wat geschreven en gedaan is gaat langzaam zijn werk doen. Is allemaal een kwestie van tijd. En tijd bestaat niet dus met andere woorden. Komt goed.

Ieder mens op Aarde zal in de naaste toekomst hoe dan ook de ONVERMIJDELIJKE KEUS moeten maken om zich óf te verbinden met de Eilanden van Licht, óf met de spelonken van de duisternis. Grijze gebieden zullen er niet meer zijn. ( PAGINA 100) 18/3 Dit is eigenlijk ook weer een beetje te vergelijken met mijn manier van schrijven. My way or the high way. Take it or leave it ect. Dat komt omdat er inderdaad maar TWEE SMAKEN zijn. of u gaat mee en verbind u aan het licht of u blijft achter en komt elders terug om u boek verder te lezen. Ik heb alleen geen flauw idee wanneer dat zich allemaal gaat voltrekken. Het enige dat ik weet is dat het totaal onverwacht komt en dat het inderdaad gebeurt in een oogwenk. De energieën zullen dan zo heftig zijn dat alles wat niet resoneert zal sterven. Dat geld voor al het leven op aarde. Nu is dit geen reden voor angst want voor iedere ziel is er gezorgd. Met andere woorden de ziel gaat gewoon verder met zijn reis. Of in de nieuwe wereld of zoals ik vaker schrijf elders in de kosmos. Daar is niets mis mee want iedere ziel begeeft zich op zijn eigen pad of noem het reis. Daar is niets aan te veranderen. Wij die de boodschap komen brengen kunnen roepen en doen wat we willen als de ontvanger uit staat dan heeft het weinig zin en zal de desbetreffende ziel er dus nog niet aan toe zijn. Eigenlijk vrij eenvoudig als ik er nu achteraf over nadenk. Op het eind van de blog van Pandora deel V staat een reactie met een brief. Die geeft ook aan wat ik hier schrijf. Misschien wel in een wat fermere taal maar de boodschap is het zelfde.

5/9 God is in The Neurons | TREE OF LIFE, THE CHRIST MIND If Man Obeyed God

Now another Inbreath is about to begin. We are ascending to a higher level – a higher dimension of consciousness. And so is the Earth, the Solar System, the Galaxy, the Universe, the Multiverse and the Omniverse. Our Sun, which serves as a stepped down transformer of the INCOMING COSMIC LIGHT, is emitting the highest vibrations of cohesive energy that our planetary body can withstand at this time. Now, while the stardust from our ORIGINAL STARS OF OUR CREATION, are flowing down into our atmosphere, we can once again practice that process of the eternal life system of creation. We can do this through Consciousness and the breath. We attach consciousness through the Elohim of Hearing at this time because this entity has always remained in the original Star System, within Gaia, where the Galactic Eternal Life system connected into the Universal Eternal Life System and the Cosmic Eternal Life System connects into the Original Source Eternal Life System.

This is God on all levels. AND WE ARE GOD We are all being re-coded in a step-by-step process in order to withstand the more refined spectrums of electromagnetic light. This transmission acknowledges the process by consciously calling into our body the transforming solar radiation through eye gazing and self-created activation. INTEGRATION: As we are being recoded, old genetic imprints are being released. Be ready for purification symptoms and needed integration.

LightWorkers

We kunnen ons dit alleen niet meer herinneren. UW ZIEL WEET HET maar daar heeft u geen verbinding meer mee. U heeft vast wel eens de volgende opmerking gehoord, God leeft in ons hart. Dat klopt U bent GOD.

Wij zijn allemaal kinderen van GOD en maken onderdeel uit van HET GEHEEL. Maar wat is dan het eerste licht? Dit is niets anders dan bewustzijn of noem het WILSKRACHT. IlluminatiMatrix – What In The World Is Going On?

Deze wilskracht is VROUWELIJK en maakt deel uit van de schepper en wordt ook wel de ALBRON genoemd. A ROUSING CALL to integrate the divine feminine with the divine masculine and heal the divisions within humanity and the web of life on this tiny pinprick of a planet in the infinitely vast cosmos. Goddess wants peace and freedom so peace and freedom will come. The women are running the show right now because they can feel Gaia as she first reawakens. 18/3 Laat ik dit verder proberen toe te lichten. De meesten dienaren die besproken worden in het BOEK zijn vrouwen. Dat komt omdat de VROUWELIJKE ENERGIE tot op heden altijd is onderdrukt. Met vrouwelijke energie wordt overigens niet de vrouw bedoeld want deze energie zit zowel in de man als in de vrouw. Maar bij de meeste mannen is deze al helemaal weg en zelfs bij heel veel vrouwen is deze niet meer wat het HOORT TE ZIJN. Maar dat vrouwen uiteindelijk wel in het voordeel zijn nu de energie terug keert op aarde moge duidelijk zijn. Mannelijke dienaren zoals ik zelf zijn er dus veel minder. Ze zijn er wel maar treden niet allemaal naar voren. Vrouwen zullen straks allemaal NAAR VOREN stappen en het voortouw gaan nemen.Dat betekent niet dat na de mannelijke overheersing we nu tegen een vrouwelijke overheersing aan gaan kijken maar dat de energieën volledig in balans zullen gaan komen en dat de vrouwen die ons de weg zullen gaan wijzen daar een leidinggevende rol in zullen gaan spelen. Ikzelf heb straks andere taken die ik meer met GAIA zelf hebben te maken. Dat is uiteindelijk ook mijn taak waarvoor ik terug ben gekeerd naar aarde. We zitten nu in de wachttijd en in deze tijd had ik tot taak om samen met  ik noem het even DE REBELLEN en alles voor te bereiden en om de gevestigde orde naar huis te sturen wat dan ook zal gaan gebeuren.  Deze rebellen zijn wereldwijd aan het werk en zorgen ervoor dat het duister straks zoveel licht krijgt te verduren dat ze letterlijk door de bomen het bos niet meer zien en het spreekwoordelijke porsie aan fikkie geven. Met andere woorden ze gaan WIEBEREN. Als dat gebeurt kan het gas eraf en komt ONZE FAMILIE

088b82b7bc87054b1762c633a7a9e00b_500

The Creativity of the Mother comes from the Power of her Potential of Love. This is the source of her Godly Power The thoughts of creation in the minds of man become the experience. Man thus defines his creation by means of his own thoughts and actions. By the will of the great Creator shall the various life forms who make up the finer sparks of creation become the gods. 666“Touched By The Hand of God. Becoming Me. I AM in command of my life; I AM strong; I AM sure; I AM good; I AM alive; I AM competent, I AM Light; I AM God.

DEZE WILSKRACHT kan dus besluiten om een van haar KINDEREN de kracht te geven die alleen het eerste licht kan geven. Daar waar alles is ontstaan. De BIG BANG. Ik ben dus net als u gewoon EEN VAN HAAR KINDEREN! net als u dit het leest. Ik heb mij alleen mijn opdracht herinnerd en ben aan het werk gegaan. Dat is eigenlijk kort samengevat wat er gebeurt is. Dat kan voor velen die het lezen eigenlijk overkomen als complete waanzin of iets anders dat een vergelijkbare strekking heeft maar eigenlijk valt dat best wel mee. Ik zie het gewoon als werk net zoals iemand anders zijn of haar taak ook gewoon als werk ziet. En taken die kunnen nu eenmaal verschillen, daar kan ik verder ook niets aan veranderen. Nu achteraf begrijp ik dat ik de klus aankan en zo voelt het ook. Ook niet altijd even makkelijk gehad maar nu richting eind maart 2014 begin ik aardig in mijn rol te groeien. Was soms wat onrustig en gehaast en heel af en toe kwam letterlijk de grond hier los maar dat is nu allemaal wat rustiger geworden. Was ook een beetje nodig voor deze specifieke taak. Dat schrijf ik elders geloof ik ook. Iemand die lief is maar ook woest kan zijn. En als u straks een beetje de berichten van mij gaat lezen die ik de wereld in heb geholpen dan begrijpt u deze uitspraak want soms gaat dat best wel ver.

7/9 EACH AND EVERY ONE of you “GROUND CREW” is being prepared for this event by expanding the capacity of the cell memory and the DNA CODES WITHIN EACH AND EVERY ONE of your vehicles to be able to withstand the amount of light that is about to flow through you onto GAIA. SACRED GEOMETRY DNA CHANGES 2012 Mollecular Atom Consciousness | Evolution is Happening NOW!

images (2)THE GROUND CREWis a global group of people who are united in the belief that we are co-creating the New Age of God. They are lightworkers who want to serve humanity now because they love and revere life and Mother Earth. They feel a oneness with all of life, including our SPACE BROTHERS AND SISTERS. They are aware of many of the ANCIENT PROPHECIES, the strange weather patterns, increased seismic and volcanic activity, and other changes that all point to the fact that something big is about to happen on our planet.

Terug naar GOD. Tot op heden is DE NAAM GOD gebruikt om angst te creëren. De kerk die altijd onderdeel heeft uitgemaakt van de NWO, heeft hier dankbaar misbruik van gemaakt. Ik heb al eerder gemeld dat er een FRISSE WIND waait. Langzaam zal alles van wat ik hier schrijf naar buiten gaan komen.DE GROOTSTE STRIJD GAAT OVER GELOOFSOVERTUIGINGEN

Alainsangel

U begrijpt dat EEN PAUS die staat te popelen om zijn werk te doen nu nog te maken heeft met de STUIPTREKKINGEN VAN DE BOER en hiermee zorgvuldig dient om te gaan. Papst Erlass wird immer noch von den Medien ignoriert! Die teuflischen Geldgeschäfte der Kirche und der Papst-Erlass vom 11.07. 2013, sind die Themen des folgenden Artikels. Mein Dank an Werner für den “Anstupser” – sowohl als auch Kommentator Friedland, für die Recherche, sagt Maria Lourdes! 27/11 Pope Francis ‘Evangelii Gaudium’ Calls For Renewal Of Roman Catholic Church, Attacks ‘Idolatry Of Money’ READ MORE

vatikan

Maar lieve mensen, Hij is een zegen voor de WERELD en zal straks in staat zijn om zijn BOODSCHAP VAN LIEFDE luidkeels te kunnen gaan verkondigen. 2/1  One statement in the Pope’s speech has sent traditionalists into a fit of confusion and hysteria… “God is changing and evolving as we are, For GOD LIVES IN US AND IN OUR HEARTS. When we spread love and kindness in the world, we touch our own divinity and recognize it. 6/5 Tja is allemaal wat anders gelopen. HIER staat de gang van zaken. Laat ik er hier verder niets aan toevoegen.

paus-franciscus-houdt-bonussen-vaticaanmedewerkers-in-id4397319-1000x800-n

Wat DE KERK allemaal op zijn kerfstok heeft daar ga ik hier nu niet verder op in maar alles heeft te maken met verdeeldheid. Keuzes maken zorgt voor verdeeldheid, zorgt voor angst wat de huidige machthebbers nodig hebben om over u te kunnen blijven regeren. Er bestaat GEEN GELOOF. Dat is u aangepraat. 18/9 DE GESPREKKEN MET GOD The Complete Conversations with God | by Neale Donald Walsch 18/3 Eerder geef ik aan niet in te zullen gaan op wat de kerk op mijn kerfstok heeft maar het hoort wel in mijn boek en in de doos van Pandora staat daar het nodige over geschreven. Ik ga er verder niet in Detail op in maar HIER staat het nodige en natuurlijk in eerder genoemde blog. THE CATHOLIC CHURCH AND THE LAST DAYS Documentary directed by CHRIS EVERARD LINK

U BENT ALLEN EEN. WAVE 11:11 – One Love Brings peace | All who yearn for peace, love, unity and healing on our planet.

18/9 As we tune into the higher dimensional frequencies of the New Earth Templates, AND THE ONE REALITY OF ALL THAT IS as these sacred transfiguring Flames of Divine Love, we experience a new language of communication through the energy of the Light Orbs, allowing us access to various dimensions of Light and the Christed Timelines.

Dit gaat allemaal veranderen en deze informatie gaat STRAKS via heel veel kanalen, ja ook door DE KERK ZELF naar buiten komen. Het is niet de bedoeling om met een vinger te gaan wijzen. Dat heeft geen enkele zin. Daarnaast hebben we allemaal meerdere levens achter de rug die dus allemaal terug komen in ons boek. U mag van mij aannemen dat u niet in alle hoofdstukken van dit boek even lief bent geweest. En als u deze blog helemaal goed doorspit met de nodige linken dan zult u mijn uitspraak heel goed begrijpen. En anders alles gaan lezen over zielen! 18/3 Dat is een opmerking die wellicht niet door iedereen even makkelijk begrepen kan worden en al zeker niet als men zich verdiept heeft in het verleden van onder andere de RK kerk. Maar als we met zijn allen verder willen dan zullen we alles toch echt achter ons moeten laten. Daar hoort zelfs vergeten en vergeven bij. Maar iemand die daar een prachtig artikel over heeft geschreven en die dat tot in detail uitlegt staat HIER

Wat gebeurt is is gebeurt. Alles zal gericht moeten zijn op de toekomst. De toekomst is LIEFDE en niet discussiëren over wie wat goed of fout heeft gedaan. Deze opstelling zal straks helemaal duidelijk worden naarmate u steeds meer gaat lezen van wat ik hier allemaal te melden heb. 18/3  Dat is eigenlijk een beetje in het verlengde van wat hierboven staat. Als we blijven haten straffen en discussiëren over goed en fout dan komen we niet “verder”. Dat betekent niet dat iedereen die dingen heeft gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen met hun handelingen weg komen maar het zal niet zo gaan als in de oude wereld. Meer rekening houdend met de ziel van diegene die het gedaan heeft en niet zozeer de mens. Maar laat ik mij hier maar niet te ver over uit laten want dat ligt straks ongetwijfeld in goede handen.

Terug naar de kringloop van de ziel. Als u begint te begrijpen dat u hier op aarde bent om te leren dan snapt u dat een dergelijke opdracht die mij is gegeven niet door een ziel uitgevoerd kan worden die hier op aarde is om DUALITEIT te ervaren. 18/3 Dit leg ik elders ook weer uit maar Zielen net als ik hebben een voorsprong op aardse zielen en dat is dat ze vrij van karma gereïncarneerd zijn. Het enige karma dat wij hebben is dat wat we gedurende dit aardse leven hebben opgelopen. Ik zelf droom bijvoorbeeld zelden. Dit wordt besproken in DIT BOEK

EGO. The ego was created as a survival mechanism when you descended in CONSCIOUSNESS during the FALL OF MAN. But it is the ego that creates the illusion that we are separate from one another and separate from God. This either makes us feel that we are not as good as, or better than others.02591f3048a3da4c1b47ce792821dd7a_1024

REMOVING THE ALTERED EGO | The entire shift into the new reality of the Mind of God is simply removing the antiChrist or altered ego. Ik vervolg het schrijven over taken van zielen zoals de mijne. Dat zou niet goed gaan komen. Vandaar dat de opdracht gegeven is aan een ziel die al zijn programma’s had doorlopen en dus simpel gezegd terug is gekeerd, of noem het afgedaald is naar de aarde. Ik heb in mijn blog’s veel geschreven over hoe zij die terug zijn gekeerd naar de aarde zijn “GEACTIVEERD”. 12/2 WEKSIGNALEN ( PAGINA 102) Alle Dienaren hebben een soort innerlijke wekker die afgesteld staat om hun bewustzijn op een afgesproken tijdstip uit hun slaap te wekken, want dan is het tijd om met een veel groter spiritueel effect in de wereld aan het werk te gaan. WEKSIGNALEN komen in de vorm van innerlijke impulsen die vanuit de verborgen werelden komen, of als katalysators uit de buitenwereld. Ze klinken voor iedere Dienaar op een ander moment, maar later, als Dienaren zich in groepen hebben verenigd, zullen ze voor grote aantallen tegelijk klinken. Vanwege de altijd onzekere factor van de vrije wil staat het niet vast hoeveel van deze occulte hoogtepunten er zullen zijn, of wanneer ze komen. Dit is vooral afhankelijk van de keuzes die de Dienaar in zijn leven maakt, en ook – maar in mindere mate – van de collectieve keuzes van de hele mensheid.

cac1df37a80ab67711f6207fc09b9f16_5005/11LIEFDE EN HAAT Op het moment dat jullie er voor kiezen om in een gedaante van mens op Aarde te vertoeven, heb je zeer veel haat meegebracht naar deze planeet. De bedoeling is om je daarvan te ontdoen. De Aarde zal je helpen door de enorme shift die nu staat te gebeuren. Haat zal escaleren en daardoor zal het zo duidelijk worden dat het alleen maar vernieling zaait. Boodschap uit 2004. 12/2  ACTIVERING VAN EEN NIEUWE TIJD/RUIMTE– Celia Fenn Wanneer we terugkijken op dit jaar, denk ik dat we moeten erkennen dat er de voorbije dagen iets ongelooflijks gebeurd is. Er is een enorm grote verschuiving geweest die onze perceptie over TIJD/RUIMTE heeft geopend, en een nieuwe Harmonie heeft geïntroduceerd in ons Veld van Perceptie.Als dat vreemd in je oren klinkt, …dan is dat omdat het dat waarschijnlijk ook is. Velen onder ons hebben het echt vreemde van de laatste dagen ervaren, daar onze oude percepties over het leven en over Tijd en Ruimte op verbazingwekkende manier verschoven en open gekomen zijn.

De aarde is 3D vandaar mijn opmerking afdalen. Overigens zijn er op aarde tal van zielen die allemaal TERUG ZIJN GEKEERD naar de aarde met een OPDRACHT. Mocht u willen weten hoe dit werkt dan is mijn advies om DIT BOEK helemaal te gaan lezen. Daarin staat ongetwijfeld heel veel informatie die u verder kan helpen om te gaan begrijpen wat er zich nu eigenlijk hier op aarde aan het afspelen is.

Deze wordt momenteel door ons uitgevoerd en daar heb ik verschillende keren over geschreven maar het KENNISBOEK kan u het beste op weg helpen met wat hiermee bedoeld wordt. FIRST CONTACT FLEET TEKENS EN SIGNALEN | ASHTAR: ACTIVATIES VAN CODES EN DE SIGNALEN

HET PROCES dat diverse lichtwerkers, starseeds, ect lICHTWERKERS, die dus zijn terug gekeerd naar de aarde, al een keer hebben doorlopen volgt nu. 18/3 Dit proces geld alleen voor diegenen die van de hogere dimensies zijn terug gekeerd naar de aarde die verkeert in de lagere dimensies. Dat is ook de reden dat veel van de zielen met een vergelijkbare opdracht heel snel weten wat ze moeten doen en eigenlijk snel het proces van ontwaken doorlopen.  Aardse zielen hebben soms wel tientallen jaren nodig om te beseffen wat er speelt en wat te doen. dat heeft voornamelijk met karma te maken. Verder zijn er bepaalde verschillen in het DNA maar doe dat precies allemaal werkt weet ik niet. In mijn blog mediteren heb ik heel veel artikelen verzameld van iemand die daar veel over schrijft. Ik kan het hier wel proberen na te vertellen maar het handigste is om daar heen te gaan en te gaan lezen. Ze staan verzameld beetje aan het einde van de blog.

Ba heeft betrekking op het grofstoffelijke voertuig, het lichaam. In ba komt de bezielende werking van mer en ka steeds zuiverder tot uitdrukking als het juiste denken, spreken en handelen worden nagestreefd. Als de fijnstoffelijke voertuigen en het lichaam gezuiverd worden, kan door de werkzaamheid van het geestprincipe en de opwekking van het kundalinivuur (het innerlijke levensvuur) een geheel nieuw voertuig ontstaan: het lichtlichaam. Het lichtlichaam zal als een microkosmos de perfecte uitdrukking zijn van de macrokosmos. De mens die sterft vóór het sterven wordt vergoddelijkt. Dan openbaart zich het Al volledig door hem heen. Het sterfelijke lichaam is tot ‘zegewagen van God’ geworden, in de kabbalah, de joodse geheime leer, merkavah genoemd. In de merkavah-mystiek is de zegewagen diepgaand uitgewerkt. De katharen beschreven het proces van transformatie van het stoffelijk lichaam in het lichtlichaam als de metamorfose van rups tot vlinder. Bij de dood werd voor de laatste keer het stoffelijk overschot afgelegd. Bron > HET LICHTLICHAAM

1380431_10151657635492076_70789552_n

ON DECEMBER 21 2012, A NEW EARTH GRID WAS LAUNCHED. This new grid is based on an entirely new frequency range, one that allows the filtration of GOD’S HOLY ENERGY to be absorbed evenly around the world. And, when the Earth acquired a new cosmic position during the current GALACTIC ALIGNMENT  our brains automatically opened up to this new range of frequencies. Space and Time are illusions of the third and fourth dimensions. We need only remove THE VEIL to see the reality. But we must also believe that the reality is here to be seen. When everyone awakens to the understanding that they have been playing a multi-dimensional character in a movie, humanity will experience the FIFTH-DIMENSIONAL reality in which we are all now living. When the COLLECTIVE HUMAN CONSCIOUSNESS acknowledges and tunes in to the higher dimensional frequencies of this reality, we will all tune in to the new movie channel. 18/3 Dit stuk gaat over het collectieve bewustzijn en daar heb ik HIER een aardig stukje over geschreven. We zijn letterlijk allemaal met elkaar verbonden en dit zonder dat we er erg in hebben. Dat gaat straks allemaal veranderen naarmate we hoger in ons bewustzijn komen. We gaan dan ook weer met dieren en planten communiceren wat vroeger heel gewoon was. En met vroeger bedoel ik niet in onze recente geschiedenis maar ver daarvoor. Overigens zijn er nu ook civilisaties die dit kunnen. Weet zo 123 niet meer waar ik het heb staan maar dat komt nog wel. 6/5 The Elder Brothers Warning (KOGI TRIBE) – Video bitte ansehen und lesen – Die Sprache des Herzens verstehen lernen! Der Turm zu Babel, heißt heute NWO (Neue Welt Ordnung), dieser Turm muss erneut einstürzen, damit die Menschheit, die universelle Sprache des Herzens WIEDER verstehen kann.

This new grid is based on an entirely new frequency range, one that allows the filtration of God’s holy energy to be absorbed evenly around the world. And, when the Earth acquired a new cosmic position during the current galactic alignment, our brains automatically opened up to this new range of frequencies. 16/1 PLEASE UNDERSTAND that what THE PLANET as a whole is going through is simply a transformation a transition, and albeit the changes that indeed have occurred, and notwithstanding the fact that there is NO TIME, for your HUMAN MIND, the changes appear to be slight, slow and nonexistent because it remains in the matrix of time and space, and so it takes TIME, time which does not exist. A paradox and a perplexing reality for YOUR HUMAN MIND to ponder indeed.READ MORE 18/3 Hier staat beschreven dat tijd zal gaan verdwijnen. Dat is iets wat lastig uit te leggen is maar ik heb geprobeerd een blog te schrijven waarin ik mijn visie geef op het grotere plaatje en de kwestie tijd komt daar ook in terug de blog staat HIER Deze blog zal voor sommigen wel erg ver gaan en dit terwijl dit al aardig complex in elkaar zit. Maar een uitspraak als GOD is uitgeleerd moet u niet letterlijk nemen. Maar wat het een beetje aangeeft is dat er eigenlijk verder weinig meer te experimenteren valt. Alles wat er ervaren kon worden is wel z,on beetje gedaan. Er staat kort samengevat dat “men” rust in de tent wil. De tent is de kosmos die zich uitbreid. De implosie die ik daar bespreek is eigenlijk min of meer het leerproces van het universum met al haar dimensies. Enfin lees het en oordeel zelf.

meet3

6/11 HOE WERKT DE NIEUWE AARDE RESONANTIE, NAR? Er zullen in dit evolutieproces waar de mens en de aarde nu doorheen gaan, een nieuwe mens en een nieuwe aarde ontstaan. Leven vanuit het Hart, met een 13 CHAKRA SYSTEEM EN 12 STRENGEN DNA. Doordat je regelmatig de schumann resonantie toepast, zul je de “OUDE” 7 CHAKRA’S eerst mogen gaan activeren, zodat de 7 wielen goed draaien en afgestemd zijn op elkaar “in tune zijn”. Blijken er blokkades te zijn in jouw chakra’s bijvoorbeeld als een chakra “op slot” is gezet, dan kun je dmv klankhealing-sessies, deze blokkades omzetten.REPROGRAMMING THE BRAIN Methoden die uw machthebbers gebruiken om het proces te vertragen vindt u HIER. 24/1  Chakra’s in het Sanskriet betekent “wiel of rad” De chakra’s zitten vast aan de Kundaline, die langs de ruggengraat loopt, langs het energiecentrum van de mens. In de chakra’s, ligt je individuele karma ( je levenslessen) vast.

clowEr zijn meer chakra’s, maar wij werken met zeven hoofd chakra’s. Maar er zijn er veel meer. Recent zijn er 5 Chakra punten bijgekomen, wat dus een totaal van 13 punten maakt. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat er nog veel meer ontdekt gaan worden…ik vermoed uiteindelijk 37. Maar daarover straks meer…LEES MEER

physical-ascension2MOTHER EARTH’s HEARTBEAT OF LOVE As the 12 sub harmonics restore the sound genetics, the DNA strands can actively begin braiding back to gather the 1,2,3 DNA into the 4,5,6 DNA. That is all that is needed for our first level of ascension into TARA. The next group of star seeds will activate 7,8,9 DNA and move to Gaia. The Inner Earth Race Lines who maintained their perfect realities will be ready to go on to the 10,11,12 DNA of CHRIST CONSCIOUSNESS.

PLUG YOURSELF IN TO THE NEW GRID | The old one is fast dissolving away. This is the grid or ‘matrix’ of Duality, of third dimensionality, of ‘us versus them’. There is now energy to support it! 24/1 THE ROAD TO BLISS

2be6f0116753dae9522a9a749b37eff3_1024Als u de informatie die u kunt lezen met betrekking tot dit LICHTLICHAAM leest dat staat daar dus het volgende, in onze tijd echter is de weg tot dit alchemistische proces, door de katharen ‘het weven van het lichtkleed’ genoemd, open voor iedereen die bereid is zijn leven radicaal te veranderen. 10/3 We naderen de ‘Dag der Afrekening’ snel, en iedereen zal dan het ‘Boek der Feiten’* kunnen inzien. Dan zal blijken dat al diegenen die geen goed gebruik hebben gemaakt van de spirituele kansen die hen in vele levens zijn aangereikt, geen gelegenheid meer zullen krijgen om opnieuw op Aarde te incarneren, want hier zal zich een veel GEAVANCEERDER LEVENSVORM gaan ontwikkelen. Dit betekent echter zeker niet dat de ziel wordt vernietigd of voor eeuwig wordt ‘verdoemd’. Wel betekent het een aanzienlijke – maar verder eigenlijk nauwelijks in te schatten – vertraging van zijn ontwikkeling. Zo’n vertraging is ongetwijfeld een ernstige zaak, maar de universele Wet van Evenwicht kent geen uitzonderingen, en daarom zal er geen speciale clementie zijn voor al DIEGENEN DIE HET NIET HALEN. Zulke onderontwikkelde zielen hebben duidelijk nog behoefte aan meer ervaring op het slagveld van het fysieke leven. De wet bepaalt dat zij deze ervaring ook zullen krijgen, zelfs als dit ontelbare extra levens betekent, waarvan veel met diep lijden. Omgekeerd zullen al diegenen die wel voldoen aan de eisen voor de komende Oogst, bevrijd worden van het rad van wedergeboorte. Bovendien zullen zij ook volledig bevrijd worden van de verplichting om ooit nog te incarneren in één van de gevallen werelden, op welke planeet dan ook. LEES MEER P12

Begrijpt u nu dat IEDEREEN een kind van GOD is en dat niemand meer of minder is dan een ander? IEDEREEN kan dit bereiken. Alles maar dan ook alles heeft te maken met WILSKRACHT. Creëren is DE ZIN van ons bestaan niets meer niets minder. Let’s rethink. What is power? What is power? POWER IS CREATINGMAKING THINGS HAPPEN. And it is perhaps the most underappreciated human need.” […]  ”All is Well” – “all manner of things will be well”. This is a statement of trust that no matter what happens, there is A HIGHER PLAN that will work for the highest good. It is our role to allow that plan to unfold no matter what is is.

Manifestation, co-creation, turning into light, we must use the BLUE BRAIN – the mid brain. It is the same process that we had to use in intercultural communication training. In order for a person from one culture to understand what the person from the other culture was doing or saying, the visiting person had to go through a complete restructuring of the brain. This is called going through culture shock. It is a very exhausting and painful experience that causes many people to go crazy.

Knowing-1Ik zal straks onderaan deze brief linken zetten die hier verder op ingaan.  Maar waarom gaat mijn ziel terug, of beter gezegd daalt af naar een lagere WERELD dan daar waar zij vandaan komt?

FREEDOM AND FREE WILL ARE THE NATURAL RIGHTS PAR EXCELLENCE OF MANKIND, and the awakening of Consciousness is a priority essential to our Evolution in the Universe.

Bovenaan dit bericht staat een zin en daarin staat dat ik zal herstellen wat ik fout heb gedaan.THE FUTURE will be decided by changes that take place in the psyche of humanity, which is truly the world’s pivot.

10/10 The problem that was created by ANNUNAKI, Zetas, and many other Invader Races and Fallen Racelines, that would guarantee that Earth would continue to be a PRISON PLANET boils down to one very simple fact. THE MATRIX HAS YOU 18/3 Wat er nu gaat volgen kan bij sommigen letterlijk de deur dicht doen maar ik ga het met u delen. Het heeft ook weinig zin om iets achter te houden want de uiteindelijke waarheid over een ieder van ons zal straks toch voor iedereen die verder gaat duidelijk worden. Dat is inherent aan volledig bewustzijn. Men krijgt toegang tot uw boek en daarin is alles wat uw ziel heeft meegemaakt opgeslagen. Met volledig bewustzijn kunnen we die kennis en wetenschap handelen. Nu in deze fase zou het onherroepelijk direct onze dood betekenen. Enfin hier volgt mijn verhaal.

IMAG0771

Ik ben mede verantwoordelijk voor de beperking die u allen heeft ten aanzien van UW DNA. De mens is en nu praat ik over HEEL LANG GELEDEN ooit gemoderniseerd. Mijn advies is om rustig de films te gaan zien die in deze blog staan. Die geven op zich al een aardig beeld. De informatie die nu volgt om het een en ander duidelijk te maken is groot. Lees dat wat u kunt volgen. Op zich is dit voor uw proces niet relevant. Ik meld het omdat ik dus zoals de naam van de blog ook aangeeft u uitleg wat ik hier op aarde te zoeken heb. HIER verzamel ik alles dat met de ANUNNAKI te maken heeft. U bent gewoon aangepast in een laboratorium. De reden en waarom leg ik nu aan u uit. 000_apw2003041402003.si

5/10 OM DE MENSHEID DE TOEGANG TOT ZIJN GODDELIJKE BRON TE ONTNEMEN en de gemaakte mens als gewillige slaaf te kunnen gebruiken, sleutelden de Annunaki stevig aan het apen-DNA. Zij bedachten bijvoorbeeld de Atlas-ingreep, waarbij de C1-wervel, dat is de bovenste wervel in de ruggegraat van een mens, werd verschoven om zijn as en gedraaid in het lichaam kwam te liggen dus. En zo werden mensen geboren, met feitelijk een getordeerde/gedraaide atlaswervel. En op deze manier wordt de opening voor de zenuwbanen van de hersenen naar het ruggemerg zo’n beetje met de helft (!!) verminderd en kan er minder energie en Chi-kracht doorheen stromen. Dit heeft weer tot gevolg dat er minder ruimte (energie) beschikbaar is voor een spirituele ontwikkeling en de mens dus ook makkelijker te manipuleren zou zijn. Eigenlijk doen uw huidige machthebbers het zelfde. zij gebruiken u als slaaf zonder dat u er erg in heeft. Nu de mensheid massaal gaat ontwaken zullen zij in staat zijn om deze juk van zich af te gaan werpen. De mens zal dus bevrijd gaan worden van haar SLAVERNIJ. 22DIVIDE-tmagArticle

Terug naar de ingreep. Door een gebrek aan verbinding, naar de Aarde naar een kosmisch inzicht. (Wil je meer weten over deze ingreep, kijk HIER op de site)

IT’S ALL ABOUT THE LOVE BABY! HOE DRAAGT JOUW ATLAS JOUW WERELD..?

6417313-mannelijk-en-vrouwelijk-atlas-ondersteuning-van-de-wereld-in-eenvoudige-zwart-wit

Als u deze film rustig bekeken heeft dan snapt u het verhaal van adam en eva. 23/1 The story of humankind,from the cradle of humankind While shattering myths about evolution and God, Slave Species of god enables evolutionists and creationists to finally co-exist in one pond. The arguments are compelling, simple and refreshing, retracing the path of human evolution from the murky distant past to the religious dogma that haunts humankind today. The question of who we are and where we come from takes on a new meaning as we discover that our DNA may have been manipulated by our CREATOR some 250 000 years ago to produce a less intelligent ‘primitive species’. READ MORE

21/9 14 TABLES OF ENKI

The tablets are the account of Enki, an Annunaki, from a planet called Nibiru. He was the first born son of Anu, the king of the planet Nibiru. Nibiru is supposed to circle the sun every 3,600 earth years. 5/10 DE KOMEET ELENIN IS NIBURU..!

Iemand die hier veel boeken over heeft geschreven en door het grote publiek altijd is weggehoond is Erich von Däniken. 18/9 SUPPRESSED: NEW EVIDENCE OF EARLY MAN | SUPPRESSED.” What happens when scientific evidence conflicts with theory?

CLAIMS OF ALIEN INFLUENCE ON EARTH The general claim of Von Däniken over many published books starting with Chariots of the Gods? in 1968 is that extraterrestrials or “ancient astronauts” visited Earth and influenced early human culture.

Harish with The Cosmic Tree of Life

Von Däniken claimed that structures such as the Egyptian pyramids, Stonehenge, and the Moai of Easter Island and artifacts from that period represent HIGHER TECHNOLOGICAL KNOWLEDGE than is presumed to have existed at the times they were manufactured. He also claimed ancient artwork throughout the world had depictions of astronauts, air and space vehicles, extraterrestrials, and COMPLEX TECHNOLOGY. Von Däniken also explained the origins of religions as reactions to contact with an alien race, including interpretations of the Old Testament of the Bible. 12/1 Ons DNA draagt een BUITENAARDSE STEMPEL

Ja lieve mensen u bent gewoon gemaakt, in elkaar gezet met alles erop en eraan. 6/11 We zijn ge-DEMON-teerd. Om onszelf weer te MONTEREN helpen de Hogere Intelligenties van het Licht ons om weer contact te maken met die andere zelven, dus een hoger bewustzijn te verkrijgen. Het Natuurlijk Bewust-zijn van Liefde. Dit contact is lang geleden al ontstaan, maar is verbroken door het ingrijpen van de gevallen engelen

Fantasyfantasy330438091366768 (1)

30/08 Whereas you are designed for 100 percent DNA efficiency, RIGHT NOW IT’S 30 PERCENT. New DNA Adjustment to New Gaia Energy You’re DNA adjusts itself for what has happened on the earth when you’re born. It has created a reality for you that you call Human Nature. The earth changes, the Crystalline Grid is actually lifting the veil slightly, and your DNA is starting to respond. The first response will be seen within your children, and they are already coming in with a different conceptual Human attribute. They don’t think in the same linear fashion you do. Have you noticed?  23/10 LINK BETWEEN NEANDERTHALS AND HUMANS IS STILL MISSING A new study using quantitative methods focused on the shape of dental fossils finds that none of the usual suspects fits the expected profile of an ancestor of both Neanderthals and modern humans.The findings also suggest that the lines that led to Neanderthals and modern humans diverged nearly 1 million years ago, much earlier than studies based on molecular evidence have suggested. 6/11 2017 Move to INNER EARTH Those who are in their 5D template will begin their shift into the 5D reality of Tara between 2014 and 2017. Those who still have a little bit of DNA activation needed before they can open their eyes to the new reality of Tara, will be in the New Earth where Earth has already risen into oneness with the accretion level of Inner Earth. Some of you may know Inner Earth as Shamballa or Agartha Even though fallen angelics completely obliterated the Oraphim race, the races of Tara and all of the consciousness of that matrix, our morphogenetic blue print of our original Divine Idea of Source still exists. That MORPHOGENETIC FIELD is the sphere of consciousness that once held our entire 12D DIVINE BLUE PRINT where all 12 strands of DNA were connected.

2552509002

Om u te kunnen blijven controleren is het verhaal Adam en Eva verzonnen. lees de blog DE BOER om te begrijpen wie hier op aarde de touwtjes in handen hebben. Dit verhaal is de mensheid wijsgemaakt. U zult begrijpen dat dit alles en alleen te maken heeft gehad met macht. Overigens zijn er wel meer verhalen de mensheid wijsgemaakt en sommigen gaan zo ver dat ze door weinigen geaccepteerd zullen worden. In deel I van de doos van Pandora staat het verhaal. Hoe het komt dat weinigen dit willen en kunnen accepteren heeft alles te maken met de werking van de menselijke hersenen. Dit gaat veranderen en de reden dat dit gaat veranderen heeft alles te maken met de stijging van de vibratie van moeder aarde en alles wat leeft. DE VERBINDING zal langzaam maar zeker helemaal hersteld gaan worden.

human-evolution-religion

Een film die verder ingaat op uw verleden vindt u hier. A WAKE UP CALL FOR THE FAMILY OF LIGHT Want wie en nu praat ik over de middeleeuwen, het lef had om hier tegen in te gaan die eindigde op de brandstapel. LICHTWERKERS bestaan er al zolang er mensen zijn. De enige reden is om gedurende de heerschappij van de NWO de AARDE niet te laten afdalen in totale anarchie. De overname van de NWO op de planeet aarde is tot op heden goed gevonden. Dit staat dus op het punt om te VERANDEREN. 29/1 Updated: NOBODY GETS LEFT BEHIND by American Kabuki

De LICHTWERKERS zijn dus al die tijd afgedaald naar de aarde om te herstellen wat ze fout hadden gedaan. Daarvoor offerden ze hun stoffelijke kleed op en verankerde hierdoor licht op aarde. Dit beetje licht is er dus altijd al geweest. Nu staan we op het punt van een shift. Een wereldwijde omslag waarin het TOTALE LICHT terug gaat keren op aarde.

1384209_10151663283687076_859819732_n

Our life missions are why we are here. They guide us and motivate us to be who we are. They urge us on to find our roles and meaning in life. Star seeds especially feel as if they should be doing something which very often is not found within ordinary life. Many struggle to find what these missions are and so there is much frustration and even depression. They feel as if they are here to do something special but do not know what this is. Very often STAR SEEDS are humble and cannot imagine that they could be helping and serving in profound ways

article-1269288-095FBC16000005DC-551_634x447_popup

Iemand die hier veel over schrijft is Pamela Kribbe Ga links in het menu naar Geschiedenis van de Lichtwerkers I en daar staat uitgelegd waarom lichtwerkers wereldwijd doen wat ze doen. Mensen helpen. Zij gaat hier diep op in. Er staan veel interessante artikelen die veel kunnen verhelderen wat ik allemaal schrijf. Het spreekt voor zich dat ik meerdere links en artikelen zal toevoegen zodat u het via meerdere kanalen krijgt aangeboden. Maar hoeveel u ook leest, het belangrijkste blijft aan u zelf werken. U kunt deze informatie pas opnemen als u er klaar voor bent.

8d6d1d96b3de39302844be1bdf634103_500

Terug naar uw aanpassing van het DNA zeg maar uw blauwdruk, daar waar alles om draait. Ik ga u nu uitleggen,( films en documentatie volgen!) 28/08, bekijk de volgende FILM over de aanpassing van uw DNA. En HIER is deel 2, enHIER is deel 3. In deel 3 wordt nader ingegaan op link tussen emoties en FREQUENCY. Dit wordt door mij besproken in de Matrix met betrekking tot “de doos” en hoe er uit te komen. Bekijk goed de derde film en lees daarna het verhaal over de MATRIX. Een andere film die laat zien dat alle materie uit FREQUENCY bestaat kunt u HIER vinden.

996897_10151730794513908_236124041_n

Waarom is uw DNA aangepast ? Maar wellicht dat bij de volgende opmerking er een lampje gaat branden. SO WE CAN CONTROL YOU!  I HAVE LONG KNOWN THE STORIES of our Pleiadian ancestors, the gods who manipulated our DNA, who used us asworkers, and kept us from the secrets of who we really are to benefit themselves. I had read about them, heard about them, and edited long passages about them in the Pleiadean books, Bringers of the Dawn and Earth.tumblr_mr6amy3rK61qdnejuo1_500

22/9 YOUR MANIPULATED DNA Approaches to self-destruction of the human (1) It is easy to see that the false image of the man of today and to its essence has – and that developed early – a direct consequence of the primary deformation is. ( 123c) DEUTSCH Handbuch für die Beobachtung der Erde und der Menschen 

6/11 VENUS, OOK WEL ISHTAR GENOEMD, is de planeet van de zon-maan energie. Dit is het non-duale zijn en het in eenheid zijn met God. De gevallen engelen hebben een DNA die uit 11 strengen bestaat, de ontbrekende twaalfde streng zorgt voor het ontstaan van de “anti-christ” energie. Het jaar 2012 is verbonden met deze twaalfde golf en de twaalfde poort. Deze twaalfde poort werd op 12-12-2012 verankerd. De gevallen engel code gaat niet samen met deze twaalfde golf energie van Liefde. De Kumara’s zijn zeer betrokken bij de aarde en zij komen van ver. Zij komen van de Centrale Zon.

Ik ben hier dus om MIJN FOUTte herstellen. We know and are aware that, in the past, various genetic manipulations have been conducted on our planet by a VARIETY OF ALIEN RACES. Without going into details of the different motivations and technicalities of these manipulations, we believe it is clear that our origin at the genetic level is very old and diversified. 3/2  DE VAL VAN HET PARADIJS De val van het PARADIJS kwam niet zomaar per ongeluk tot stand, Het Lucifer bewustzijn nam het voortouw om met deze Hoge duistere kennis los van God de Bron te experimenteren, zo kwetsbaar als de mens was in deze werd zij getest in de lagere dimensies, om te kijken wat voor resultaat deze opbracht. Het Lucifer experiment werd niet toegestaan in de Hogere Dimensies (vanaf de twaalfde, Christusbewustzijn) en uiteindelijk was de keuze gemaakt om in de lagere dimensies dit tot uitvoering te brengen. Verbannen uit het nonduale werd de dualiteit geboren en de Galactische oorlogen werden een feit. De val bracht een opdeling tot de elfde dimensie tot stand. Een verticale scheur van groot formaat. Voor een lange tijd was dit gedeelte donker en duister van aard. De Heilige Michaël met zijn Engelenlegioenen aan de ene kant van het Liefdeslicht met daar tegenover Hem de Lucifer aanhangers, de zogenaamde gevallen engelen. Een Heilige strijd werd geboren om de grenzen te bewaken, die het Liefdesbewustzijn van God de Bron beschermde. Het Ashtar (Command) Bewustzijn stond op, de azuriete Melchizedek Orde werd in het leven geroepen en een speciale eenheid van Gardians van de Azuriete orde beschermde de grenzen waar nodig. 23/10 13 ETZNAB, 1TZEC, 10 CABAN | In feite draaien we om wat zo tragisch gebeurde toen jullie naar beperkt bewustzijn afdreven. Op dit gewijde moment krijgen jullie alles terug dat jullie verloren hebben. Omdat deze operatie complex is moeten we ons precies houden aan wat de Hemel heeft bepaald ten aanzien van deze kritieke zaken! 22/2 TRUE WISDOM, THE DIVINE PLAN

IMAG0547

Therefore, what is “good” for one, is not for another, and vice versa. We believe that every being has the responsibility to find its origins, its mission, IT’S OWN TRUTH… The current times in which Mankind is living have a lot of chaos, uncertainty and fear, mainly due to the fact that some humans have lost their “north,” or simply never had it consciously. The “official” History that has reached us, which is taught through a massive enculturation (education) at all levels, tells us some facts that many have questioned, and that are challenged with determination in these times. Eye of Om

Ik heb eerder geschreven dat GOD ingrijpt vanwege de ernst van de situatie. GOD IS WILSKRACHT en kan enkel en alleen ingrijpen door zich te manifesteren in het stoffelijke. Het stoffelijke dat bent u en dat ben ik. Dan terug naar mijn opdracht. Ik zal deze later nog verder specificeren en toe gaan lichten maar neem eerst dit alles in u op. Wat wij niet konden doen is de originele blauwdruk van 48 strings vernietigen. Wij hebben deze uitgeschakeld. 5/12 Hiermee bedoel ik het verhaal ON/OFF dat u regelmatig terug zult zien komen.

Jawel lieve mensen u kunt gewoon weer op ON gezet worden. Als dat gebeurt dan gaat u het licht zien. For in the year 2012, when you pass through the null zone and into the Photon Band, no pole shift will occur, and your electromagnetic field and that of your Earth plane will be stabilized, and you will experience a most glorious GOLDEN AGE 1053bbabe28a94abc2b05b596ed67a53_10246/11 EACH TIME THERE IS A STELLAR ACTIVATION another avatar is born through the sphere of consciousness holding our original divine blue print. Each time another avatar is born, another piece of our DNA is put back together in our divine blue print. Maar DAAROVER LATER MEER. Quantum Physics & MULTI – DIMENSIONALITY 23/1 WITH EACH COMING TOGETHER of these individual ripples of frequency, their overlapping boundaries create the Sacred Geometric form of the Vesica Piscis, the Birth Portal through which Creation moves into manifest form; the Cosmic Yoni. The creation of each new Vesica Piscis from each of these points of coming together,  open ever wider theCosmic Yoni on Earth allowing more opportunity for Higher Frequencies to enter into our Collective Reality affecting the speed at which we create our New Reality.   All of this is the assistance given to us through today’s frequency combination.

anunnaki_poster1

DEZE OPDRACHT die door de albron aan mij is gegeven heb ik aanvaard om MIJN PLAATS terug te verdienen richting het licht. Niets meer niets minder.  Daar WAAR ALLES ooit heen zal gaan. 18/9 NO ONE has ever been able to resist THE GODDESS, especially visitors from the skies, AND THE SIRIANS LEARNED this well when Christ fell in love with Mary Magdalene.

Daar waar alles ooit IS BEGONNEN…….Daarom ook mijn opmerking dat ik niet mag en kan oordelen over aardse zielen. Dat wat ik HEB GEDAAN is van een vergelijkbaar niveau dan dat wat Siga el dinero> Folgen Sie dem Geld> Suivez l’argent> お金に従ってください> Seguire il denaro” target=”_blank”>UW HUIDIGE MACHTHEBBERS momenteel met u doen.Government-property-86859493612

Zij weten dat wij hier op AARDE zijn om het stokje van hen over te nemen. Ze weten ook dat HUN TIJD EROP ZIT en dat ze het schip moeten verlaten. Ze zijn alleen een beetje hardleers, dat komt omdat de hele structuur die ze in de AFGELOPEN 2000 JAAR hebben opgebouwd zo complex is geworden dat dit niet 123 valt om te buigen. 16/1 The NEW DECLARATION of Independence for PLANET EARTH Diegenen die echt de touwtjes in handen hebben en die het schip besturen weten dit perfect. Zij zullen zo lang mogelijk willen proberen vol te houden. Dat snap ik want ze zijn ooit VAN MIJ. 22/2 GAME OVER

2/9 MOVE YOUR ASS

12/9 STARSEEDS have additional missions that often uses their talents and knowledge from previous lifetimesELSEWHERE IN THE GALAXY. They are very often unusual and complex which make them difficult to understand on a conscious level. Even spiritual and enlightened people are not aware of these missions and roles and so many starseed struggle to find the information from others that they need and which makes sense.

23/10 The 3 November Solar Eclipse Restructuring into Light….and AFRICA RISES! by Celia Fenn It holds the powerful original Codes of Creation, which were held by the Keepers of Creation, the “Elohim Guardians” of Africa. These Creation Codes are ready to be released back into the Grids at the time of this Eclipse. This Release will allow the Earth Keepers and Creators who work with the Elohim to once again access the Holographic Library at the Center of the Planet. WhO ARE THE GALACTICS? | by Steve Beckow While Earth scientists look for signs of life on nearby planets, galactics more evolved than us hover on the edge of announcing their presence en masse to the planet. Apparently the galactics could inhabit the Moon and we could know nothing about it. (1) The galactics have the answer our scientists are ostensibly looking for: the universe abounds with life in all varieties of manifestation. They have answers our own scientists are not looking for: for instance, that the same Soul inside each form. (2)

542011_10151321526958908_55508706_n

Uw broeders en zusters 11/9 THE SECOND IS THE ARRIVAL OF HUMAN BEINGS FROM OTHER CIVILIZATIONS; in fact, the civilizations that SEEDED PLANET EARTH in the first place, as well as many other beings whose nature is wonderful and only known to us through readings that we usually consider either mythical or unproven. Archangel Michael on Global Prosperity, 9/11, Syria and Disclosure

This week on An Hour with an Angel, we ask Archangel Michael to return and comment on the mechanisms by which the St. Germaine Trust, World Global Settlements and prosperity-program funds are to be released to the public. We’ll ask him why the Global Currency Reset hasn’t happened yet.

34697_10151547272158908_1958877244_n<a

GEGENWART UND ZUKUNFT DER ERDE Erschütternde Wahrheiten über die Vergangenheit. Die Götter der Vorzeit waren Besucher aus einer anderen Welt! Vor Jahrtausenden besuchten Außerirdische die Erde und begründeten die ersten Kulturen der Menschheit, behauptet der amerikanische Orientalist und Bestsellerautor Zecharia Sitchin. Die Bewohner des Zweistromlandes bezeichneten sie als “Anunnaki”, wörtlich: “Jene, die vom Himmel auf die Erde kamen”. In der Bibel heißen sie “Nefilim”, “Die Herabgestiegenen”. ANCIENT ALIENS / THE ANUNNAKI CONNECTION

Overigens zijn er meerdere GODINNEN die de naam Athena dragen. Een overzicht vindt u hier. Pallas Athena bijvoorbeeld is de tweelingvlam van Lord Ashtar

Als u het overzicht bekijkt dan zal het u opvallen dat ATHENA SOLARA er niet tussen staat. De reden vindt u HIER.

Daarin kunt u ook lezen dat ik ( de ziel) vroeger, nu dus aards was. Mijn lichaam heeft zich de afgelopen 12 maanden aangepast om de shift straks te kunnen maken. Een film daarvan vindt u HIER. Op de tweede film kijk in gedurende de film in de volle zon. dat moet u dus niet nadoen! tenzij het u is gegeven maar dat merkt u vanzelf. DIT IS MIJ GEGEVEN om het proces te versnellen.

IMAG0549

29/08 Met versnellen bedoel ik het volgende, ik heb in verschillende stukken terug laten komen dat wat ik straks kan ieder mens kan doen. Dit zal uiteindelijk gebeuren als we de GOLDEN AGE binnen gaan. Als u alles gelezen heeft dan heb ik het vaak over in balans zijn, mediteren en bewustzijn. Eigenlijk ben ik een soort van PROEFKONIJN. Ik ben in december 2012 “wakker” geworden en heb toen een begin gemaakt met mijn taak, waar ik veelvuldig over heb geschreven.

a-aaa-create-your-self

Maar om straks ook daadwerkelijk de stap naar dit andere BEWUSTZIJN te kunnen maken of noem het de doos, waar ik over schrijf in DE MATRIX, dan is het dus essentieel dat het menselijk lichaam volledig in balans is. Nu gaat u ook begrijpen waarom ik eigenlijk uit HET SYSTEEM gestapt ben en dat ben gaan doen dat van belang is om mijn opdracht met succes te kunnen uitvoeren en niet in het belang is om het systeem te kunnen dienen dat dus zoals ik veelvuldig heb beschreven allesbehalve correct is. Ik heb u ook geschreven dat IN BALANS zijn meer is dan goed voedsel.

Fruit_and_vegetables_basket_resized

Kort samengevat komt het op het volgende neer. Er zal een mens moeten zijn die DE STAP kan gaan maken die ik in de Matrix beschrijf. Want ik kan tal van artikelen en zelfs boeken gaan schrijven waarin ik alles tot in detail uit ga leggen. Dit is zo moeilijk te bevatten dat er eigenlijk maar een manier is om mensen ervan te overtuigen en dat is dus door het voor te doen. 28/12  IN THE BEGINNING THERE WAS LIGHT Is it possible that human beings can survive without food and fluid over many years and live on light alone? Are we confronted with quackery or with forgotten knowledge? 31/12 Licht is het organiserend beginsel van materie. ONS LICHAAM  is er volledig uit opgebouwd.

Per seconde vernieuwen zich in ons lichaam ongeveer tien miljoen cellen. Dat gebeurt door de kracht van het licht.

<When your Chakras are functioning properly, they are open and spinning, each at a specific frequency. So a Chakra is opened when its frequency is perfected through yoga. This enables it to metabolize the various energetic needs of the corresponding part of your body. Once all seven of your Chakras are perfected, THEY FORM YOUR TREE OF LIFE.

Denk aan de boeken van Erich von Däniken.

IMAG0709

De bewijzen die hij aanvoert zijn eigenlijk overweldigend alleen lukt het hem niet om DE MASSA te bereiken. 23/1 IF 2013 WAS THE YEAR OF WALKING THROUGH MUD, 2014 is the year we emerge like a Lotus Flower in bloom.  Our whole energy field is awakening and coming to life. Light is being shone onto every aspect of us. Every inch of our Sub-Conscious carpet is being lifted off us so that we can see what is underneath. The veil that has been covering our Super-Conscious is being pulled back so that we can see what is truly within and all around us.

orwell2

U snapt waar ik heen ga. Iemand moet HET KUNSTJE voor doen. 23/1 One of the most powerful processes of self-transformation I’ve ever come across. DNA ACTIVATION What is activation? It’s waking up our DNA to our highest potential! Enfin ik vervolg mijn schrijven. In de maanden na mijn ONTWAKEN, DAT WAT U STRAKS ALLEMAAL MAG MEE GAAN MAKEN, vanaf december 2012, heb ik op de dagen dat de zon scheen uren IN DE ZON gekeken. Ik voelde toen dat er zich van alles in mijn lichaam aan het afspelen was. Vanaf eind mei was dit niet meer nodig. Nu eind november 2013 kijk ik weer regelmatig in DE ZON, maar niet zoveel als in de winter van 2012. De energie om het werk te kunnen doen heb ik gedurende de maanden daarvoor binnengehaald. NASA Confirms -Super Human Abilities Gained Through Sungazing « An Enlightened Perspective READ MORE In dit artikel kunt u lezen dat het wetenschappelijk is aangetoond dat het voor het menselijk oog mogelijk is om rechtstreeks in de zon te kijken. Men dient dit dan wel rustig te gaan opbouwen. Dit kan eventueel met begeleiding. Ik heb begrepen dat er mensen zijn die zich hiermee bezighouden. Mocht u hier meer over willen WETEN.. Er zijn ook boeken over geschreven. Het is dus voor een ieder mogelijk. Ook kunt u lezen dat het licht dat via de ogen het lichaam binnenkomt een meer dan goed effect heeft op uw organen en wellicht het mooiste dat uw eet gedrag radicaal zal gaan wijzigen. Licht vervangt namelijk de TRADITIONELE VOEDINGSSTOFFEN. Dit proces voltrekt zich langzaam. NOTES ON SUNGAZING, also known as sun-gazing, solar gazing, solar yoga, sun yoga, or sun staring. 26/12 Internally, all our cells are being changed from an organic structure to a CRYSTALLINE structure, the perfect prism through which LIGHT can pass for illumination.  Our Crystalline Light bodies will then convert the solar energy from the Sun directly into electricity.  THIS WHAT WILL POWER US.  We will require sunlight – not food.  Our Light bodies will be powered by Liquid Light.  Mono-Crystalline Silicon will be the receiver and it will work in conjunction with the elements gold, palladium and titanium.[ii]images (30)30/9 WE HAVE COMPLETED THE MISSION of bringing in a group of Star seeds with 12 DNA code activated at birth. We have prepared the seeding of 144,000 star seeds who carry at least 5DNA and 6DNA activation potential. You are the star seeds who will activate all of the 5DNA in all Angelic Humans on Earth. 23/1 Our mission is to CONNECT PEOPLE TO THE NATURAL AND SPIRITUAL WORLDS, and to bridge the wisdom of the Ancient Ones with the world of today, so that the diversity of life can flourish for future generations.  

18/9 THE MORE ONE LEARNS TO FOCUS ON THE FIFTH DIMENSION either through frequency music or walking into a candle in consciousness, or starring at the Sun, the more quickly they will have their codes triggered into activation of knowing their divine plan. 23/1  TO ACTIVATE 12 DNA of Instant Manifestation, Orbing, Telecommunication, Super Mind Consciousness and Eternal Life thru MUSIC of the Spheres

HET LICHAAM is zich nu aan het VOORBEREIDEN OP DE VERANDERING. Dat doe ik tijdens het mediteren. Vandaar dat ik vaak hamer op mediteren want dat is de enige manier om DE LIEFDES FREQUENTIES te kunnen verhogen, daar waar alles dus om draait.images (33)9/9 MANY STARSEEDS are practiced in rapid “spiritual weight loss”. Starseeds can throw off in a few years the limiting behavior patterns and fears that Earth humans might take many lifetimes to accomplish. This is because starseeds, having been on similar missions to other planets, are quite familiar with the procedures and techniques for raising consciousness.

tumblr_ms2cidpThH1qf6tuko1_400

Dat wat u uiteindelijk, gedurende het proces dat gaat komen, als mens allemaal zult gaan doen. 30/9 THE SHIFT IS OCCURING WITHIN THE HEARTS of ALL of humanity and millions are beginning to awaken. It is an “awakening of consciousness!” It is taking place across the world in every town and village and in the Hearts of each child, woman and man. We are finding a new PASSION within, and we are beginning to recognize that who we are counts. We ALL matter, and we ALL have a contribution to make. This awakening consciousness has no limits. It is a shift that is taking us all into a higher dimensional awareness; a higher, more aligned way of life. We are “BECOMMING AWARE OF BECOMMING AWARE. By tuning into your higher consciousness you are able to give yourself the nurturing and comfort required to bring yourself out of your own emotional and mental torment negative emotions and feelings can often bring. The best healer of your inner self is NO ONE OTHER THAN YOURSELF.

8UmTPpC

Daar krijgt u dus de komende tijd heel veel INFORMATIE over. Maar mocht u hier meer over willen weten dan kunt u hier alles vinden dat HIER betrekking op heeft. 24/2 Er zullen straks ongetwijfeld tal van zielen zijn die niets liever willen dan alles wat hier en in andere blogs staat beschreven onderuit te willen halen. Hoe dat komt hoef ik diegenen die het grotere plaatje een beetje beginnen te overzien niet uit te gaan leggen. Vandaar dan ook mijn opmerking die ik ergens heb geschreven pas op met wat u zegt. Neemt niet weg dat ik weet dat het zal gebeuren en dat is ook wel een beetje passend in het hele verhaal. Iemand die dat mooi met een uitspraak weet te verhelderen kunt u HIER vindenWat dat betreft zijn zo goed als alle uitspraken die er toe doen en spreekwoorden toch wel ergens op gebaseerd. Het vervelende is alleen dat het gros van de mensheid er zo bitter weinig van leert. Ik leg u nog eenmaal uit waarom ik alles heb gedaan en nog steeds doe. De mensheid, waar ik gewoon net als u onderdeel vanuit maak krijgt het grootste cadeau wat het zich kan voorstellen op een presenteerblaadje. U die begrijpt wat er gebeurt en dat om zet in daden mag straks daadwerkelijk zijn fysieke lichaam meenemen naar de nieuwe wereld.  Het enige dat u hoeft te gaan doen is zorgen voor uw lichaam, zorgen voor anderen en leven vanuit uw hart. Niets meer en echt niets minder. Ergens beschrijf ik dat ik weer naar huis mag. Welnu ASCENDEREN is naar “huis” gaan. U neemt afscheid van uw afgescheiden zijn van GOD en keert terug naar volledig bewustzijn.  Die kans wordt u nu gegeven en als deze voorbereidingsperiode voorbij is zullen er toch echt knopen doorgehakt gaan worden. Dus lieve mensen grijp die kans en ga u verdiepen in Ascensie. Want er komt een moment dat meneer de uil het gaat vertellen en dat zal ongetwijfeld op een moment zijn dat velen het niet meer kunnen bevatten vanwege de toenemende WERELDWIJDE ONRUST. De huidige informatie die u op deze en andere sites kunt vinden is ruimschoots voldoende om u perfect VOOR TE KUNNEN BEREIDEN op dit prachtige moment. Wacht dus niet af totdat de fabeltjeskrant ermee aan komt zetten, want kort door de bocht en ik hoop dat ik er naast zit maar Ik vrees DAT HET DAN TE LAAT  IS.  Dat betekent NIET dat het dan helemaal einde oefening is alleen zult u terug het incarnatieverhaal in moeten en als u een beetje om u heen kijkt en gaat begrijpen hoe ver het project “DUALISME” is gezonken dan kan ik u verklappen dat opnieuw gaan spelen alles behalve een feest is.

P.s. Als u op een pagina komt met geen tekst en alleen een plaatje dan kunt u vaak op het PLAATJE KLIKKEN. Dan komt u vanzelf weer ergens anders terecht.

534956_552619254791793_2099026820_n (1)

Als u wilt lezen wie de boer is gaat u HIER heen.

Als u naar de doos van Pandora wilt gaan dan kunt u die HIER vinden. Back to HOMEPAGE☼

“GOD IS; I AM; WE ARE”
“BE GOOD, BE LEGAL, TELL TRUTH”
Love & Light ~Apollo