Apollo Solaris

I AM God’s Divine LOVE in Action I AM God’s Divine WILL and POWER in Action. I AM God’s Divine WISDOM and INTELLIGENCE in ACTION. and I intend to bring PEACE, Love and Light to BALANCE the powers in the world – NOW! I AM APOLLO SOLARIS

Month: May, 2013

“The brave man is he who does not feel afraid, but he who conquers that fear ~Nelson Mandela

In deze korte en bondige brief zal ik zo goed mogelijk verwoorden waarom ik alles dat ik vanaf het allereerste moment dat ik ontwaakt ben op de wijze heb geschreven zoals ik dat heb gedaan. Veel van wat ik geschreven en geplaatst heb kan belerend, eigenwijs, agressief, boos, confronterend of frustrerend overkomen. Kort samengevat is dat de bedoeling en dat zal in deze brief nader uitgelegd worden. Ik ga niet te veel verwijzingen geven naar brieven en artikels die ik het afgelopen jaar allemaal geplaatst heb, want dat zou de boodschap van deze brief alleen maar vertroebelen. Straks zal er veel naar buiten komen van alles wat ik heb geschreven met een uitleg van de reden. Ik wil hierbij benadrukken dat ik weet dat er stukken tevoorschijn zullen komen die voor bepaalde individuen emoties kunnen oproepen zoals eerder vermeld. Onthoud dan dat alles gedaan is om de reden die in deze brief duidelijk zal worden.

Alles maar dan ook alles dat ik geplaatst en zelf geschreven heb is gedaan met louter een en dezelfde reden en die komt in eigenlijk iedere brief wel terug. Ik heb er alles aan gedaan om mensen in te laten zien dat de weg die jullie bewandelen een doodlopende weg is. En straks als alles wat er geschreven is door velen met een vergelijkbare strekking naar buiten komt dan zal het kwartje bij steeds meer mensen gaan vallen. De reden waarom ik er zoveel energie in heb gestoken zal straks duidelijk worden. Het heeft geen zin om dat hier uit de doeken te doen.
Ik begrijp nu als geen ander dat als je nog niet wakker bent, met veel van wat er geschreven en geplaatst is niet veel kunt. Dat ik daar begrip voor heb benoem ik regelmatig. Zelfs mensen die inzien dat het anders moet en feitelijk indirect het zelfde willen bereiken zien mijn manier van aanpak als te extreem. Dat is ook gebleken uit de respons gedurende het afgelopen jaar dat ik alles van mij af heb geschreven. Ook hen neem ik niets kwalijk. Ik wil het volgende stukje tekst benadrukken. Ego is gebaseerd op de lage frequenties en liefde bevindt zich in de hoge frequenties.

Mijn advies is het volgende; verdiep u in de laatste zin en probeer alles dat hier betrekking op heeft te lezen en te begrijpen. Want hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt in deze zin staat de oplossing tot alle conflicten die er wereldwijd zijn. Dan sluit ik af met iedereen heel veel succes toe te wensen in de tijd die er op jullie af gaat komen. Het zal niet makkelijk worden maar je zult zien dat de informatie die straks beschikbaar komt om mensen op weg te helpen en te laten begrijpen wat er wereldwijd zich nou precies afspeelt met de dag toe zal gaan nemen. Ik dacht in december 2012 dat er een soort knop omgezet zou worden en de dag daarop zouden we met zijn allen in deze nieuwe wereld staan. Zo sterk was het gevoel dat mij de baas was geworden. Inmiddels begrijp ik alles wat er wereldwijd zich aan het afspelen is en begrijp ik ook dat het een lang proces gaat worden.

Een proces met pieken en dalen maar wel met een prachtig eindresultaat. Dat eindresultaat zal uiteindelijk uitmonden in deze nieuwe wereld waar over gesproken wordt en waarvan, naarmate de tijd vordert, steeds duidelijker zal gaan worden wat het exact inhoudt en dit voor een steeds groter wordende groepen mensen.Zij zullen in gaan zien wat er nu precies wordt bedoeld met deze wereld en waarom al deze informatie die naar buiten gaat komen tot op heden altijd voor jullie weg is gehouden. Dat zal voor velen als schokkend kunnen worden ervaren maar zie het allemaal als een proces. En hoe je het ook wend of keert, om aan het eind te komen zal je dit proces moeten doorlopen. Dat geld voor een ieder individu. Het spreekt voor zich dat de tijd die iemand nodig heeft om dit proces te doorlopen voor iedereen verschillend is. Mijn advies helpt elkaar! Als jij sterker bent dan een ander en je voelt dit gebruik die kracht en wijsheid dan. Probeer de ander net dat kleine zetje te geven die hij of zij nodig heeft. Je zult zien dat je door een ander te helpen zelf steeds meer kracht zult krijgen. De reden is dat alles dat je geeft en uitzend uiteindelijk weer bij je terug zal komen. Ik ga daar nu niet verder op in maar dat is de universele kracht en die heet liefde.

Nogmaals succes! ik ga binnen niet al te lange tijd naar mijn volgende opdracht. Wat dit exact inhoud zal spoedig duidelijk worden maar het spreekt voor zich, dat dit alles te maken heeft met het werk dat ik de afgelopen 12 maanden heb gedaan. Mij namelijk inzetten net zoals velen mensen wereldwijd om de basis te leggen voor onze nieuwe wereld.
Frank

Can't wait to see you again!Because you make me HAPPY!

@Apollo Solaris

I AM God’s Divine LOVE in Action I AM God’s Divine WILL and POWER in Action. I AM God’s Divine WISDOM and INTELLIGENCE in ACTION. and I intend to bring PEACE, Love and Light to BALANCE the powers in the world – NOW! I AM APOLLO SOLARIS

APOLLOSOLARIS.COM

The New World

Evolueren

Het houdt me bezig. Ik heb een mooi stukje gevonden in een boek. Een boek gekregen van een goede vriend. Ik wilde het eigenlijk niet lezen. Maar een klein stemmetje zei; lees het nou maar, misschien heb je er wat aan. En laat dat laatste nu uitkomen. Grappig hoe de dingen samen kunnen komen.
Het is geschreven door Jozef Rulof in 1952 en het heet “De Kringloop Der Ziel” In dit boek staat heel veel ( nog niet gelezen dus), maar daar gaan we het hier niet over hebben. Ik citeer een klein stukje waar mijn oog op viel toen ik erdoor heen bladerde. Wat mij aanspreekt in het stukje, is de betekenis van evolueren.
God schiep de mens en in de mens lag goed en kwaad. Hij moest trachten die slechte eigenschappen af te leggen en in goede te veranderen. Dat was evolueren, dat was verder en hoger gaan, dat waren afstemmingen en mentaliteiten. Nu begreep ik het, want ik voelde het in mij. Hoe sloot dit alles ineen! Duizenden jaren was ik oud, wellicht miljoenen. Lange tijd mediteerde ik en toen ik gereed was, dacht ik aan mijn meester. Spoedig trad hij mijn woning binnen. “Bent u gereed en heeft u mij geroepen, lantos?” “Ik dacht heel inning aan u, meester.” Zo te denken doet u met mij verbinden. Die gedachten heb ik opgevangen. U ziet steeds verbinding, overgaan naar andere krachten. Mensen zijn een, omdat zij leven zijn en betekenen.”

If there is nothing to fear…

If there is nothing to fear except fear itself, and you drop that fear than you have to be in bliss awareness

“I want to sing…

“I want to sing like birds sing. Not worrying who listens or what they think.” ~Rumi

309696_10151339729448908_1634174172_n

“We must be wil…

“We must be willing to get rid of the life we’ve planned, so as to have the life that is waiting for us” ~Joseph Campbell

d6b5855b871f59a8f5cab53bf6e63ff7_500

When they come for me I”ll be gone

I am not a pattern to be followed, the pill that I’m on is a tough one to swallow. I’m not a criminal, not a role model. Not a born leader I’m a tough act to follow. I am not the fortune and the game Nor the same person telling you to forgeit the game. I came in the ring like a dog on a chain And found out the underbelly’s sicker than it seems. And it seems ugly but it can get worse Cause even a blueprint is a gift and a curse. Cause once you got a theory how the things Works. Everybody wants the next thing to be just like the First. And I’m not a robot I’m not a monkey I will not dance even if the beat’s funky Opposite of lazy far from a punk. Ya’ll ought to stop talking start to catch up m****rf*cker. And all the people say Aaaaahhhhh…….. Try to catch up m****rf*cker

97f14d9d2fa8c16bc200cc96e5cd1992

LINKIN PARK A THOUSAND SUNS – 2010

“Opportunities …

“Opportunities to find deepers powers within ourselves come when life seems most challenging” ~Joseph Campbell

P1080054@Apollo Solaris

I AM God’s Divine LOVE in Action I AM God’s Divine WILL and POWER in Action. I AM God’s Divine WISDOM and INTELLIGENCE in ACTION. and I intend to bring PEACE, Love and Light to BALANCE the powers in the world – NOW! I AM APOLLO SOLARIS

 APOLLOSOLARIS.COM

Angel 4 Light

Light Bearer and Way Shower, Bringer of Peace

Kathy Vik's Deeply Awake

Kathy Vik is Deeply Awake, an internationally recognized channeler and author. She lives her joy through freedom of expression as a Participant Creator.

New Beginnings Guatemala

Support for Self-Healing by Edith Boyer-Telmer

TRANSITIONS

Evolution Ascension -- Denise Le Fay

HighHeartLife

Evolving from 3D to 5D -- Denise Le Fay

Kauilapele's Blog

Today's energies from Hawai'i...

truthearth

The truth about everything!

Deus Nexus

Messages for an Entangled Universe

Snooze 2 Awaken

Resources for Lucidity

Before The Collapse

The Philosophy of Capitalism

The Mellowmind Experience

Meditation. Blog. Workshops. Meditation Viersen.

DEPROGRAM THE MATRIX

Restoring the Potency of Souls back to the One Infinite Creator

Sam Red

Existential and spiritual ponderings

Underground Bases DNA Activation The Unveiling

Underground Bases, Celebrity Cloning, Breakaway Civilizations, Zero-Point Field Technology, Soul/Consciousness Transfer, Immortality, Trauma-Based Mind-Control, Genetic Engineering, DNA Activation, Time Travel, Psychology and Consciousness, The Unveiling

As The Days Of Noah Were...

... So Shall Also The Coming Of The Son Of Man Be. (Matt 24:37)

awakening5dhealing

A guide to the Gaia awakening.

Humane Liberty Party Portal

... with liberty and justice for all.

unity2013

This WordPress.com site is about the changes in our world

The Paths of the Spirit

Create a path of Light with your Life

Natural & Holistic Living

Nurturing and healing mind, body and spirit...

Dr. Steve Best

philosopher. writer. activist.

A Unity Consciousness World

Free will is the only way to live!

The Creator Writings

transcribed by Jennifer Farley, ThetaHealing Instructor/Practitioner

Martin Jan Melinga

Een kritische blik op de maatschappij en de Gezondheidszorg in het bijzonder ..... Op naar een Integrale Gezondheidszorg met de Vitaliteitfactor© Voorzitter en oprichter van stichting Orange Monday :-) Op persoonlijke titel!

Shift Frequency

Environment, Finance, Health, Politics, Spirituality

Forever Unlimited

Healing Arts

Source of Inspiration

All is One, co-creating with the Creator

Illuminations Now!!

Messages of love, light, hope and truth to inspire humanities journey towards spiritual awakening and ascension

dreamweaver333

Awakening-Awareness-Astrology

Die Stunde der Wahrheit

revealthetruth.net - Die Stunde der Wahrheit

Maine Republic Email Alert

"...That I should bear witness to the truth." - John 18:37 // David E. Robinson, Publisher

Angel Frequency

Divine Angel Frequency

Reiki With Friends

My journey to mutually enrich our spiritual experience!

Elemental Grace Alliance

Co-Creating with the Elemental, Nature, Devas, and Angelic Host Kingdoms.

J. Adam Snyder

A place where I share my thoughts regarding culture, arts, current events, religion, women, or whatever else happens to be on my mind.

Lakshmi ♥ Star Seed - Lightarian (TM) Rays Master-Practitioner - Reiki Kundalini Master-teacher - Spiritual Channeller - Lightworker

Channelled Readings by email | Akashic Records Healing & Attunements Master-Teacher | Master Activator Golden Star Christ Activation | Activator for Eternal Cosmic Christ Empowerment (a powerful self-healing Energy System) | Clearing of Negative Energies | Crystal Healer | Diamond Reiki Healer

VOICE or NOICE?

A Decision

Lightlover Journal

The Beautiful Journey of Awakening

Soulsoothinsounds's Blog

For those awakening divine humans

2012 The Awakening

A resource for all souls on the journey toward building a New Earth!!

Higher Density Blog

Love Is Always The Answer

PLANET EARTH VORTEX

STONE CIRCLES ARCHAEOLOGY LEY LINES EARTH ENERGY ANCIENT MYSTERIES

Mamafoo The Lightworker

Prophecy Is Now, The Journey of Human Understanding to Divine Knowing given Authentically and Raw in case it helps your light footprints!

Openhearted Rebel

Inspiring a Revolution of Love, Compassion, and Wisdom

Victims Unite!

...while empowering each other, when fighting Fraud and White Collar Crimes.

In the Best Interest of the 'Whistleblower Kids'?

The 'Hampstead Scandal': from Child Snatching and the Secrecy of Family Courts to Forced Adoptions for Sexual Exploitation, Ritual Abuse and Satanic Crimes

%d bloggers like this: