Vervolg brief Klokkenluideronline | Trek ook aan de bel 웃 유 ☏

by apollosolaris

Mocht u hier terecht komen via links of doorverwijzingen dan altijd terug naar KLOKKENLUIDERONLINE | Trek ook aan de bel. Mocht u nu denken dat bepaal ik zelf wel, dan respecteer ik dat, maar beter is het om terug te gaan. De kans is anders groot dat het niet goed gaat. Er staan hier veel termen en uitdrukkingen die u zich eerst eigen moet maken. Als u dan een begin maakt dan leest het boek naarmate u verder komt steeds makkelijker. SUCCES! 19/5 2014 UPDATE. Het spreekt voor zich dat ik u aanraad om deze blog te gaan lezen. Maar ik begrijp ook dat niet alles even makkelijk begrepen zal worden. Vandaar deze update. Uiteindelijk is het mij maar om een ding te doen. Wat ik daar precies mee bedoel kunt u HIER lezen. Als u dat bericht helemaal uitleest dan komt u aan het einde bij een reactie. Daar staat HET PROCES. Daar is het mij om te doen , iets anders is het niet. Om maar met de titel van dat bericht te eindigen. Als we de koppen NIET bij elkaar krijgen, dan krijgen we inderdaad echte shit….

9735563-smiling-zon-met-duim-omhoog

Naast de blog klokkenluideronline, ga ik in dit deel verder in op de situatie waarin de wereld zich momenteel bevindt en dan met name de plannen om tot een wereldregering te komen, of beter bekend New World Order. Meer hier over kunt u dus lezen in deze blog en de blog’s de doos van Pandora deel I tot en V, de Boer, de schokkende waarheid en “Transhumanist Agenda” New World deel I en II. Al deze blogs gaan in op deze materie. Kort samengevat komt het er op neer dat de mensheid zich in DE EINDTIJD begeeft. En hiermee wordt niet het einde van de wereld bedoeld maar een GROTE TRANSFORMATIE 15/1 2014 Het jaar van DE GROTE VERANDERINGEN! – Monique Timmers ASCENSIENIEUWS  januari – Fran Tielemans 19/1 Carbon Based Lifeforms – WORLD OF SLEEPERS 22/1 Hoe kun je mensen ‘WAKKER’ krijgen? DEZE EINDTIJD en wat ons te wachten staat wordt weer besproken in mijn blogs Ascensie, The Matrix en Mediteren. Al deze blogs en de informatie die er op staat staan weer met elkaar in verbinding, net als mijn blog, “ik ben hier om TE HERSTELLEN wat ik fout heb gedaan”. De blogs vind u op de homepage. Als u echt wilt begrijpen wat er zich wereldwijd afspeelt is mijn advies om alles te gaan lezen. Het spreekt voor zich dat alles wat ik schrijf is onderbouwd met tal van films, documentaires en andere artikelen met min of meer de zelfde boodschap. Nogmaals succes met lezen. 75321a94ca9e4aa8ee27ff567564545d_500

Voor iedereen die het nog niet weet. UW ZIEL komt hier op aarde om te leren. 12/11 NIVEUAS VAN CONTACT MET JE ZIEL | Steeds wanneer je ziel aangeraakt wordt, komt ze meer op aarde. Wanneer jij innerlijk bewogen wordt in een moment van ontroering, herkenning, inspiratie daalt jouw ziel verder in, ze voelt zich meer welkom, thuis op aarde. Het is een samenspel tussen jou en je ziel. Wie ben jij dan ten opzichte van je ziel? Want dat is vaak niet duidelijk voor je. Sommigen van jullie zien de ziel als iets dat buiten je ligt, ver en boven je. Je voelt je zelf dan een nietig mens, die van alles wil en probeert en je ervaart de ziel als een kracht buiten je die af en toe ingrijpt en waaraan je min of meer overgeleverd bent. 25/12 SOULS CHOOSE THEIR PATH Very Carefully – Don’t Judge It Souls may choose to incarnate into a specific family to learn what it is like to feel  “negative energie” ENERGY UPDATE: THE DANCE BETWEEN LIGHT & DARK What resonates with you? READ MORE

 

i61232586._szw530h275_

Wat is Reïncarnatie? Reïncarnatie betekent wedergeboorte. Reïncarnatie is de theorie dat er na je aardse dood een zielenleven is waar je je levenservaringen verwerkt en na een tijd van leren en rust weer terugkeert naar het aardse leven in een ander lichaam. Door contacten van mediums met overledenen die zijn overgegaan naar de andere zijde en het geloof van de Hindoes en Boeddhisten in wedergeboorte is men veel meer te weten gekomen over wat reïncarnatie is. Het is niet wetenschappelijk te bewijzen, maar er zijn veel gevallen bekend van mensen die dingen weten uit een vorig leven en ook reïncarnatietherapieën hebben bijzondere verhalen opgeleverd omdat men verhalen uit hun vorige levens vertelde die men nooit kon weten en toch klopten. LEES MEER 1/4 LICHTWERK EN ZELFMOORD– Marisa Evelo In mijn werk als nieuw bewustzijn psycholoog ontmoet ik mensen die bewust of onbewust hun licht inzetten in de begeleiding van mensen na het plegen van zelfmoord. Ze hebben vaak geen idee dat ze dit doen en lopen tegen ongemakken e/o problemen aan die hieruit voortkomen. In dit artikel zal ik enige informatie rond zelfmoord geven vanuit zielenperspectief. Ook zal ik uitleg geven over hoe je er soms voor kiest de mens die zelfmoord pleegt na diens zelfmoord te begeleiden en wat je daardoor in  je eigen leven kunt ervaren.

582421_10151332344723908_1862009187_n

Op de site van Pamela Kribbe staat heel veel over de ziel beschreven. Mijn advies is om dit te lezen. De volgende DOCUMENTAIRE duurt ruim 5 uur en verteld u alles over zielen, dualiteit en waarom zielen moeten leren. KRINGLOOP VAN DE ZIEL | Climbing the Ladder of Realization | SPIRITUAL EVOLUTION 1974260_b085_625x625

De volgende LINK brengt u naar verdere informatie betreffende uw bewustzijn en uw ziel. Het is wel verstandig om eerst de hele brief uit te lezen. VOOR HET EERST OP TONEEL ? Als een ziel zich afscheidt van de bron, moet hij helemaal op nul beginnen. Hij is nog helemaal blanco, hij weet bijna niets. Hij weet alleen dat het leven opgedeeld is in een backstage en een toneel gedeelte, en dat dat laatste gedeelte de plek is waar ervaringen opgedaan kunnen worden.544017_630039877012790_857663499_n1

Omdat hij nog nooit vorm gehad heeft, zijn de eerste stappen die hij onderneemt, ervaringen waar nog geen brein aan te pas komt. Hij is zelfs dingen waar naar ons idee helemaal geen leven in zit, zoals een mineraal, een steen, of misschien een teddybeer… Maar al die tijd ervaart hij wat het is om vorm te hebben, en weet hij zelfs wat er om hem heen gebeurt. Dat gaat verder dan ‘kijken’, want ook de gedachten en gevoelens van het leven om hem heen ervaart hij. DIE SEEL IM KREISLAUF DES LEBENS Die Seele im Kreislauf des Lebens und Sterbens DEUTSCH SYNCHRONISIERT 12/9 MOST SOULS spend many lifetimes throughout the ages trying to find Light outside themselves, and that is a part of growing up. But you are now becoming a mature soul. You are aware of the need to go within, because you have tried all the other ways. You have tried to find the Light by gaining worldly power or possessions. You have tried to find the Light by creating a big ego and gaining recognition from the world. And you have tried to find the Light by losing yourself in romantic relationships; by trying to merge with another soul. These are really the stages that every soul goes through on its evolutionary journey. © Pamela Kribbe Tussen Comfort Zones en ANGST 3D ? Dierbaren, Velen van jullie voelen zich alsof zij in een duistere soep van triestheid zijn. Alsof alles waarvan je dacht het net te hebben bereikt, niet geldig is. Iets dergelijks is niet het geval. Dit is een tijd van de verwoesting van alles dat vertrouwd en bekend is. Maar dan, is deze informatie niet nieuw voor jullie hoewel het te leren en het te leven twee verschillende kwesties zijn. Je nam aan dat je vanuit de angst en pijn naar de vreugde zou verhuizen met een paar avonturen in/naar de donkere kloven van jouw wezen. Iets dergelijks is waar, alleen niet zoals jij  het verwachtte.LEES MEERtumblr_mjvlkbDHDy1s68un8o2_1280

Alles wil DE ZIEL ervaren dus ook de negatieve aspecten van het leven. Vandaar mijn opmerking die u regelmatig terug ziet komen pas op met oordelen! U weet niet wat voor rottigheid uw ziel allemaal heeft uitgehaald! images (11)

ALLE LESSEN die de ziel ervaart neemt hij mee. 13/9 YOU ARE NOW ON YOUR LAST ROUND OF INCARNATIONS. You will not be back here again for the learning experience of being born, growing and living a regular Earth life which ends with the death of the body. 21/11 Ergens anders heb ik staan dat indien u deze ronde niet pakt, u gewoon de volgende trein pakt. Dat klopt ook alleen zullen zielen die nu niet mee gaan elders in de kosmos op een vergelijkbare 3D planeet hun lessen voortzetten. Ook deze informatie heb ik ergens tussen staan. De ziel zet dus eigenlijk zijn programma voort, zei het op een andere planeet. De aarde zal volledig met al haar zielen die er klaar voor zijn naar een hogere frequentie gaan. Daarin bestaan ook weer verschillende gradaties (DIMENSIES) en die worden besproken in de tijdsperiode van 300 jaar in het kennisboek dat u regelmatig terug zult zien komen. Zielen die net op het toneel verschijnen zullen deze stap niet kunnen maken en gaan dus gewoon verder met hun programma of noem het zielencontract. Dit wordt ook in het volgende stukje tekst besproken. Meer over uw zielencontract kunt u vinden in mijn blog “ik ben hier om te herstellen wat ik fout heb gedaan”. ik voer dus eigenlijk mijn opdracht = zielencontract uit. En omdat dit het laatste trucje is dat ik uit mag gaan voeren kan het niet mislukken. Op zich wel weer een geruststellende gedachte! efc1929a28bfc0073f470b603444ca25_500

30/9 IF WE CAN DO THIS HERE AND NOW on this plane, on this planet, we don’t have to die any more. This is the great gift that we are being given at this time. It only happens once every 25,000 years or so. And in our case it has been more like 5.5 million years. So, I think we should take it quite seriously, don’t you? | THERE WILL BE THOSE WHO CHOOSE to resist the process. There are many who will refuse to wake up. They will be some of the ones who choose to leave. With this choice, they are fulfilling the roles that they agreed to play before they came into embodiment. Most of these are young souls, who have little experience in living in a physical world. It is their choice to leave; honor them for through their selfless act, they hand the key of compassion to the rest of the world. animals_divine_the_Lovers_full

Terug naar de kennis die dus in ieder mens zit of beter gezegd iedere ziel. Dat heb ik ook beschreven in mijn BRIEVEN VAN 2 DECEMBER. Deze kennis zit in ieder mens. We weten alleen niet meer hoe deze TE BEREIKEN. Het volgende ARTIKEL gaat eveneens in op het leerproces van onze ziel. Met name wat karma betekent. 30/9 IN ADDITION TO CLEARING the karma we put into ourselves just from believing the things the world (education, religion, government, culture) has brainwashed us to believe, we are also responsible for clearing all memories that have been left in our cells since our past million to ten million life times. karma_purple3

Deze cycli van DE ZIEL wordt doorbroken door te ontwaken. Uw ziel komt dan niet meer terug op aarde. Het spreekt voor zich dat niet ieder mens die nu op aarde leeft dit proces kan doorlopen. Deze mensen mogen dus nog een EXTRA RONDJE doen. Begrijpt u?. Zie eerdere uitleg ELDERS IN DE KOSMOS! 19/9………..22/9 IT’S TIME TO WAKE UP

Want straks zal er een discussie los gaan barsten over wie wel en wie niet. Dat is de reden dat momenteel alles fout gaat >AFSCHEIDING > NON-DUALITEIT Wat er gebeurt met mensen die nu de boot gaan missen ? THE TRUTH IN A ‘NUTSHELL’ Hieronder staat dus de uitleg wat er met mensen gebeurt die NIET meegaan. 21/11 Ik kan dus hier wel doodleuk vertellen dat u wakker moet worden maar helaas werkt dit zo niet. Hier ben ik ook nog niet zo heel lang achter. Het heeft wel weer zin voor het proces voor diegenen die wel meegaan. Zij zullen deze informatie die betrekking heeft op alles dat met het hele proces te maken heeft snel op kunnen nemen, omdat dus het bewustzijnsniveau flink zal gaan toenemen. Dit zal zich op korte termijn voltrekken. Hieronder wordt gesproken over een “Hell”. Dit is eigenlijk de wachtkamer meer niet. Uw ziel weet eigenlijk niet goed wat te doen en gaat eventjes op stand by. Dat is eigenlijk “to the void” Hell zoals dit ons wordt aangepraat bestaat niet. Er zijn wel minder leuke plekken , bijvoorbeeld daar waar u heen gaat na een zelfmoord. Maar dat is geen hel. (Ook geen pretje maar dat terzijde) Meer hierover heb ik staan in DE DOOS VAN PANDORA deel I en dan met name het verhaal, kringloop van de ziel. sterrenstelsel.heelal.ontdekking.700

19/9 This is precisely why our Pleiadian brothers and sisters have come at this time, and this is why Sananda has returned. They bring Truth. Those of us who are enlightened to Truth and are living the Laws of God and Creation will be evacuated to safety. Some will go with our planet into fifth dimension (Heaven on Earth). Those who chose not to listen to Truth, but to wait for their “fake rapture” to occur, will be recycled back to another 3D dark planet through reincarnation. There, they will continue in their soul perfection at the various levels where they left off in this lifestream. Others will go to the caves to start over again, and others will go to the Void (Hell), where there is no Light. They will have many planets from which to choose for their next lessons, as there are more than 178 billion life-supporting planets within our Milky Way Galaxy alone. 10/9 Are you choosing to ASCEND OR DESCEND? ascendinghubdescendinghubgraphic

GOD’S WILL is for everyone to awaken. But not everyone will awaken to their Divinity in that very same moment. GODDESS wants peace and freedom so peace and freedom will come. The women are running the show right now because they can feel Gaia as she first reawakens. revolution of Light. The Creativity of the Mother comes from the Power of her Potential of Love. This is the source of her Godly Power The thoughts of creation. Those who have chosen to continue living in the illusion for a while longer will suddenly see the world change because corruption, dishonesty, betrayal and conflicts between self-serving individuals and organizations will cease. But they will continue on their journey while they live within the illusion. Dit klopt dus maar dit klinkt tegenstrijdig. U kunt hier dus niets aan veranderen. Er is een mogelijkheid om uw zielencontract te veranderen maar dan zult u het licht moeten zien. Een andere weg is er niet. Iedere ziel zal talloze levens moeten ondergaan om zijn lessen te leren. Overigens eindigt alles ooit waarmee het is begonnen……. NIETS ( a reflection of it’s mind) The Solar System of Rays and the main Solar Body (Sun) is undergoing an evolution in that its magnetic pole is reversing. This is a shift in its internal magnetic structure which is being synchronized to a new time cycle which is altering the transmission of the entire Seven Ray Structure in all Seven Solar Planes. In current science we have identified the seven ray structure as a part of the visible light spectrum that we can see in the electromagnetic spectrum. READ MORE l-21

Want het allerbelangrijkste gegeven is dat er straks absoluut geen verdeeldheid komen mag. Een tweekamp is uit den boze. Ieder mens heeft EEN ZIEL en de beslissing om wel of niet mee te gaan is er niet een die u als mens kunt nemen. De ziel doet dat voor u! Maar dat zult u straks snel genoeg gaan merken. Als iedereen om u heen druk aan het mediteren slaagt en u denkt waar gaat dit over TAKE A BRAKE dan is er een kans dat uw ziel dus nog een rondje wil doen en deze trein dus overslaat. Daar moet u zich dus geen zorgen om maken. Want dat is eigenlijk het grootste struikelblok waar deze hele overgang mee te maken zal gaan krijgen. Verdeeldheid. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het geloof. We slaan elkaar de hersens in maar weten eigenlijk niet waarom. UW MACHTHEBBERS weten het overigens wel. VERDEEL EN HEERS Dat uw ziel de keuze maakt om niet mee te gaan is dus geen enkel probleem! Ik snap dat dit voor de meesten onder ons heel ver gaat allemaal. Maar u zult straks heel veel hulp krijgen om alle onrust bij een ieder individu zo veel mogelijk weg te nemen. 3fa187d13711da359928bea6d96ae96d_500

11/9 BEYOND 2012 At the dawning of the year 2013, there will be a significant increase in consciousness as well as a heart opening that will take place simultaneously, for everyone on Earth. This will move humanity out of the first three chakras of the ego, and into the heart. So, immediately, your heart and mind will work together more effectively. At that same time, the rebuilding of the planet will occur.[i] This will allow for the emergence of new systems that are based on God’s principles. 969010_10151695308253908_1586440165_n

We kiezen een partij terwijl we niets te kiezen hebben. Het leven gaat zoals het gaat. Een ZIEL die nu in een lichaam zit dat gaat sterven komt dus gewoon terug hier op aarde ( ELDERS IN DE KOSMOS ) Zie eerdere uitleg en pakt de volgende trein. Want u heeft kunnen lezen dat dit proces een periode van 300 jaar gaat kosten. Deze periode is “De tijd van RESURRECTIE” De tijd van bewustwording. U kunt het beschouwen als het begin van de GOUDEN TIJD. Waar alles inclusief de aarde heen zal gaan. Dit is ongeveer over 700 tot 1000 jaar.Picture46

Voor diegenen die niet meer weten waar dat stond. Hier is het KENNISBOEK. Lees het en u zult merken dat uw huidige staat van bewustzijn dat op pakt wat het kan bevatten. Lees het de week erop nog een keer of blader er door heen. Iedere keer pakt u weer wat extra informatie op die blijft hangen. Ga ondertussen een begin maken met mediteren en u zult zien hoe snel u vorderingen maakt! 29/10 FLYING DREAMS by Susan

DE ZIEL komt terug om ervaringen op te doen die zij nodig heeft om DUALITEIT te ervaren. Dat dit gebeurt weet DE KERKimages (9)De reden dat zij dit altijd hebben achtergehouden is omdat DE KERK onderdeel heeft uitgemaakt van de NWO. Wat de NWO precies is en hoe de NWO te werk gaat staat in DEZE BLOG uitgelegd. ( Klik op “This song”).

 

Nu er een frisse wind waait die door ons is aangesteld zal alles langzaam en op een gepast tijdstip naar buiten komen. 25/12 Meer over de rol van kerk met links naar bewijzen staat in de blog de doos van pandora. Helaas blijft het niet alleen bij sexueel misbruik.images (6)25/10 Welcome to ITCCS.ORG and The International Tribunal into Crimes of Church and State | Our Mandate: (1) To bring to trial those persons and institutions responsible for the exploitation, torture and murder of children, past and present, and (2) To stop these and other criminal actions by church and state. IMAG0514

ZIELENREIS > This journey on “Earth School” is your dimensional life path to learn, grown and experience. When we honor and respect each other’s paths, we live in harmony. For example, if someone would claim their “God” or belief is the only correct one, that would be advocating separation, not unity.1001368_10151733662318908_546691643_n

Op het moment dat de boer zou slagen in haar plannen dan begrijpt u het volgende stukje tekst en zult u in gaan zien hoe ernstig de situatie is… Voor meer informatie met betrekking tot “haar plannen” gaat u HIER heen. 21/11 De wereld staat op het punt van een grote verandering. De kaarten zijn gespeeld. Alles dat geschreven staat in de blogs met uitgebreide bewijzen en films die de duistere praktijken blootleggen dienen enkel en alleen om de mensheid te confronteren met wat er zich hier allemaal op deze planeet heeft afgespeeld. Dit gaat zo ver dat velen het niet zullen accepteren.

Het volgende stukje tekst komt uit een brief die ik geschreven heb naar aanleiding van mijn weigering om nog langer belasting te betalen. Als u alles gelezen heeft wat ik hier en op mijn andere websites allemaal te melden heb dan is er een reële kans dat u gaat begrijpen waarom. Wat op zich wel handig is, is om u te verdiepen waarom wij überhaupt belasting moeten betalen. Een mooi artikel vindt u HIER. ( op het plaatje klikken!) Hier volgt de tekst;2.4.103 vlinder 3

Enfin, ik laat u niet te veel afdwalen en confronteer u nu met de werkelijkheid. U bent een koe die gemolken wordt. De boer die u melkt, die beschouwt u als zijn of haar bezit. De kalfjes die u krijgt worden automatisch als zij volwassen zijn gemolken. Of ze dit nu leuk vinden of niet. Nadat ook zij hun hele leven lang zijn gemolken gaan ze net als u naar het slachthuis. Waarmee ze automatisch toebehoren aan het bezit van de boer zonder dat u hier overigens erg in heeft. De boer heeft er geen baat bij dat zijn vee gaat mekkeren dus zorgt hij ervoor dat ze niet te wijs worden. Een koe die namelijk inziet dat hij zonder zijn goedvinden wordt gemolken en daarna wordt geslacht gaat steigeren en dat is bad business voor de boer. Dus zal de boer er alles aan doen om er voor te zorgen dat zijn vee voorzien wordt van datgene dat in het belang is van de boer en niet in het belang van de koe. Tja het is goed boeren voor de boer….LEES HIER DE BRIEF 600849_10151573369228908_957960506_n

Waarom juist nu? BEKIJK DE VOLGENDE FILM Dit proces zal zich hoe dan ook voltrekken. Omdat we allen een zijn is het belangrijk dat iedere ziel wakker wordt alvorens de gehele planeet met alles erop en eraan over kan gaan naar de GOLDEN AGE Er vindt dus separatie plaats. Overigens klopt dit wel met de strekking dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Alleen dient men deze strekking in een bredere context te zien. Ook uw familie die van ver komt om u te hulp te schieten is met u verbonden. Alles maar dan ook alles is MET ELKAAR VERBONDEN. De volgende link brengt u ook naar een site waar een artikel staat over de mededeling dat alles met elkaar verbonden is. ER IS GEEN AFSCHEIDING. Alles komt voort uit de bron en bestaat uit frequentie. 13/9 THE UNDERLYING IDEA is that by making the thought “World Peace is Possible” WantToKnow.nl Inspiratie: De ‘twin-star’ van actieve vrede..! DE ‘TWIN-STAR’ VAN DE ACTIEVE VREDE..! Er komt dus bewustwording op een andere manier van omgaan met rijkdom, overvloed, geld en waarden. En ook vernieuwing in het materiële, stoffelijke en het aardse.*10 Ook speelt individualiteit versus het geheel/ collectief een rol. Het gaat dan om integratie van individualiteit op een zuiver dienstbare manier naar het geheel. Er wordt van ons gevraagd het ego trans persoonlijk te maken, als een zuivere lens.*11 Animation_still_frame_by_Capstoned

21/11 Het volgende stukje tekst is dus eigenlijk niet meer van toepassing. Als de NWO slaagt dan zal de mensheid die dan over is als eeuwigdurende slaaf fungeren voor een kleine groep mensen die alle macht naar zich toe heeft getrokken.200px-Pwj16

4/9 What happens to the souls? What is a soul? A soul is what makes you-you. WE ARE SOULS, and our bodies are just shells that cover our souls. Can we exist outside our bodies? Yes, as a spirit, in spirit form. The aliens are kidnapping humans and taking out their souls and then putting these souls in storage containers, even boxes, and then taking over the human bodies as their own. Dit stukje tekst dat hier staat beschreven, valt dus onder de uitspraak die ik eerder heb gedaan dat mensen die het lezen het niet willen en zullen geloven. De bewijzen zullen zich echter op blijven stapelen zodat straks iedereen met de keiharde waarheid geconfronteerd zal worden. UITROEIEN van het menselijke ras. 269600_10151556688373908_647023489_n

Dit totdat zelfs de huidige machthebbers de Ascensie die hoe dan ook plaats zal vinden niet meer tegen kunnen houden. De gedachte van de elite is/was dat zij dit proces kunnen stoppen. 19/9 THIS IS TRUTH. Whether you choose to accept what is written here as Truth is your decision. I cannot convince you of anything. Only through your God Spirit within can you know Truth. If you sincerely seek Truth, God Aton has promised that you shall find it. Truth is freedom of the soul. Truth is total joy in being and knowing. I urge you to ponder this most carefully. De waarheid zit in uzelf. Dit heb ik vaak geschreven en dat is ook zo. GOD leeft in uw hart. Op de volgende pagina staan FILMS die ingaan op de verhoging van de energieën in ons gehele melkwegstelsel.

 

Om het volgende stuk tekst te begrijpen zult u moeten lezen wat de plannen waren van uw feitelijke machthebbers. De boer dus…..Niet de regeringen wereldwijd en zelfs niet de regering in het witte huis. Wat in feite allemaal figuranten zijn. Diegenen die de lakens uitdelen bevinden zich niet in het openbaar. Ook dit is weer een beetje vergelijkbaar met een film zoals ze die in Hollywood maken. De regisseur blijft op de achtergrond. En de “STERREN” mogen schitteren. Terug naar uw kinderen waar het allemaal om te doen is. De kinderen (ZIELEN), van de mensen die dus tot het personeel zijn veroordeeld komen dan dus altijd terug als slaaf > De enige politieke partij beheerst de ziel van de mens en dus het HELE MECHANISME VAN LIEFDE EN HAAT. En als u straks gaat begrijpen dat u allemaal onderdeel uitmaakt van een “zielengroep” dan betekent het kort door de bocht dat u en een ieder die u lief is veroordeeld zou zijn tot een eeuwigdurende slaaf. Dus niet alleen in dit leven! Om dit te begrijpen zult u zich moeten verdiepen in de energie die u allemaal bent. Uw machthebbers die ver op u vooruit lopen hadden dus alles klaar staan om deze gruwel tot uitvoering te brengen. Ik heb in mijn blog Klokkenluideronline geschreven dat dit dus feitelijk inbreuk is op de Life Force. ( prime creator). De flower of life geeft u inkijk in hoe het universum is opgebouwd en wat er bedoeld wordt met prime creator. Want zelfs GOD is bewustzijn. Wij zijn daar een stukje van. GOD kan zich uitdrukken in het stoffelijke. Dat is niets meer of minder dan wilskracht. Hier heb ik veel over geschreven en kunt u terug vinden in de verschillende blog’s

quote-13

Maar eigenlijk is dit alles helemaal geen opstand het is heel simpel wakker worden of noem het ONTWAKEN. Accepteer niet alles klakkeloos. De overheden wereldwijd weten wat er zich aan het afspelen is en zullen zich op korte termijn hierover uit gaan spreken. De reden dat dit nog niet is gebeurt is omdat de boer nog stuiptrekkingen vertoont en omdat er geen paniek uit mag breken. Daarnaast heeft de NWO op een groot deel van haar bevolking MINDCONTROL toegepast. De manieren die worden toegepast gaan heel erg ver. Velen hebben totaal niet in de gaten dat ze worden gemanipuleerd. Maar daar ga ik het nu niet verder over hebben. Het issue Mindcontrol komt in al mijn blogs veelvuldig terug. Dat is ook niet zo vreemd want de daad kan niet zonder dader. 923275_10151570372028908_1466932408_n In de volgende BRIEF die ik geschreven heb op 22 december 2012 staat de volgende zin Onze hersens zijn zo geïndoctrineerd dat alles dat wat wij doen en voelen in relatie staat tot dit “systeem” en dat dit dan ook de enige juiste weg is. De volgende UITSPRAAK zegt genoeg en dat weten zij maar al te goed. 51vrpnPx+jL

Paniek is angst en angst speelt de NWO in de kaart. 28/08 U gaat straks begrijpen dat er in de kosmos twee smaken of noem het twee kleuren zijn. Wellicht verklaart dat mijn manier van schrijven. Die is nogal zwart wit alsof er geen grijs bestaat. Ik leg u nu uit hoe dat komt. De kosmos kent angst en kent liefde. Ik bespreek dit in de volgende BLOG en in deze BRIEF. THE POWER OF LOVE | True Story — This is the result when the frequency of holy compassion (love) combines with authentic pure intention for ‘wholEness’ (power) to create a blend of the loving pink and true blue colors (violet) 8840761-3d-computer-gegenereerde-afbeelding-van-een-lees-hart-met-een-gouden-slot-en-sleutel-in-geafa-soleer

As the whole-holy spirit that empowers love for healing (green). LOVE IS THE ULTIMATE CONSIOUSNESS RAISER| Love returns life to the joyous dance it was always meant to be | As we say GOODBEY to the old energies, we WELCOME in the new ENERGIES of LOVE, lIGHT and breathtaking beauty that shall spread throughout your GAIA, and your bodies with precious melody of HOPE, HARMONY, LIGHT and lOVE | DAWNING OF THE NEW AGE – PLEIADES HIGH COUNCIL 4f024f66993f1b7d60e522a8159e65e6_500

Angst van een mens is brandstof voor de boer. liefde maakt hem kapot. Heb ik vaker geschreven. Hij kan niet tegen de hoge FREQUENTIE = lIEFDE. Ik heb ook eerder geschreven dat als ieder mens morgen op aarde dit zou begrijpen dat de boer dan LETTERLIJK in rook op zou gaan. Dat komt omdat de FREQUENTIE van de aarde met al haar zielen zo hoog zou zijn dat de wezens die dus wel kunnen leven van de lage frequenties acuut hieronder zouden bezwijken. Dit is de enige reden waarom uw machthebbers er alles aan doen om de mensheid in de ANGSTMODULE te behouden. Een andere is er niet. De media, voedsel en zo kan ik door blijven gaan zijn er allemaal om deze reden. Maar iemand die zich een beetje in de stof is gaan verdiepen zal er inmiddels zelf wel achter zijn gekomen dat dit de Key is. bigstock-Deep-Love-1056039_ro_595

Ga ik nu verder in op het begrip frequentie. Alle materie die bestaat, of dat nu een tafel, een bank of een mens is bestaat uit FREQUENTIE. Bij mensen en dieren en eigenlijk ook planten, bomen is angst laag en liefde hoog. Vandaar de uitspraak “Groene vingers” Bomen en planten hebben gevoel en kunnen met andere levensvormen communiceren. DAT EEN PLANT EEN BEPERKT BEWUSTZIJN HEEFT, zie je bijvoorbeeld aan hoe een druivenplant omhoog klimt langs een muur of schutting, richting de zon. De kleine hechtranken waarmee hij zich vastgrijpt, lijken vaak de mooiste aanhechtingspunten te missen, waardoor hij soms hopeloos omlaag komt te hangen. Toch is ook een plant in staat om te leren van zijn ervaringen. 26/9 DE SPIRITUELE KRACHT VAN BOMEN 15s68g4

12/11 Planten zien, VOELEN, RUIKEN, HOREN EN PROEVEN 25/12 ALLES HEEFT BEWUSTZIJN!!! Zelfs dit gebouw leeft, omdat alles waar het oorspronkelijk uit gemaakt is de energieën van de aarde bevat. In alles om je heen is bewustzijn. Materie is bezield bewustzijn. Voel de energie,het bewustzijn, in dit gebouw, voel de geschiedenis die het in zich draagten wat jij daar naar toe brengt. bijenenbloemen Mensen met een hoog bewustzijn zijn in staat om met bomen te communiceren. BOMEN ZIJN DE ONTVANGERS VAN EEN ZEER HOGE LICHTFREQUENTIE  22/9 THE HEALING POWER OF TREES They provide a natural temple to connect with Spirit, the Goddess and the power of the Earth. Its really too bad they aren’t appreciated more for what they have to offer people as well as what we can do for them because I think we are meant to work together. bomen-zonlicht-wegen-zonnestralen In een eerdere LINK staat een film met een experiment met rijstkorrels. Bekijk dit en u zult begrijpen wat ik bedoel. Alles maar dan ook echt ALLES HEEFT BEWUSTZIJN. Het spreekt voor zich dat dode materie een te verwaarlozen bewustzijn heeft, maar het is er wel. Het overgrote deel van de mensheid heeft op dit moment een laag of noem het beperkt bewustzijn. De reden staat waarom is u uitgelegd maar heeft alles met in BALANS zijn te maken. In mijn andere blogs kunt u lezen hoe en waarom het bewustzijn van mensen gemanipuleerd is.

explain-to-6yearold

 

26/08 De volgende LINK brengt u naar informatie met betrekking tot uw BEWUSTZIJN. Het is wel verstandig om eerst de brief helemaal af te lezen voordat u verder gaat met de informatie betreffende het bewustzijn. Ik begrijp dat dit voor velen schokkend en confronterend is maar zie het zo. Als dit proces niet was opgestart, dan was het zoals ik in mijn BRIEVEN VAN 2 DECEMBER geschreven heb einde oefening. Ik schreef toen dat de aarde zou bezwijken onder de toenemende belasting. Zoals al eerder aangegeven wist ik toen niet hoe erg het echt is.fredabigbrother

26/08 HIER kunt u verder lezen hoe erg het echt is. Daarnaast komen de duistere praktijken eigenlijk in iedere blog wel terug. Kort door de bocht en een mooie uitspraak…. De honden lusten er geen pap van. Mensen die hun hele leven al vechten om DE WAARHEID boven water te krijgen vindt u HIER. en HIER. > ZEITGEIST: MOVING FORWARD | OFFICIAL RELEASE | 2011 ENOUGH IS ENOUGH is JACQUE FRESCO. 942462_10151731976518908_1505855362_nIemand anders die al zijn tijd gebruikt om de waarheid boven tafel te krijgen is ALEX JONES. > INFOWAR | STOP TYRANNY OVER THE MIND OF MAN about_alex1 Kimberly Carter Gamble & Foster Gamble Foster-GambleBEKIJK DE VOLGENDE FILMS PLEIADIAN MESSAGE BILLY MEIER ABOUT THE PLEIADIANS PleiadiansTheGalacticFederationofLight5069249780050_hiresIn een eerder stadium heeft u kunnen lezen dat wij allemaal MET ELKAARr verbonden zijn. HOE ONS HART ONS VERBINDT MET DE WERELD OM ONS HEEN (video) Zelfs onze gedachten zijn ENERGIE. Het creëren van angst op globale schaal heeft een enorme impact op het collectief. De aanslagen van 9/11 zijn louter en alleen om deze reden en op dat tijdstip gedaan. CHEMTRAILS AND GEOENGINEERING Educate-Yourself THE FREEDOM OF KNOWLEDGE, THE POWER OF THOUGHT © But the strongest effect of this was demonstrated when people worldwide were focused, in unified consciousness, on the events of the disaster at the World Trade Center on SEPTEMBER 11, 2001. As an increasing number of people around the world heard the news of this disaster, the graph began to produce a fluctuating deviation that continued for almost one-half hour after the fall of the second World Trade Center tower.[ii]

Zie document TRUTH 9/11 FALSE FLAG operatie’s zijn er om de zelfde reden. Bekijk de volgende FILM , daar wordt gesproken over experimenten met MEDITATIE met grote groepen mensen. De resultaten deden wetenschappers versteld staan. Deze kennis is ons onthouden. Waarom ? omdat wij hele KRACHTIGE WEZENS zijn. 550280_10151548095748908_15599964_n

Dat zal u straks nadat u alles heeft gelezen gaan begrijpen. En de boer die wil niet dat u dat weer gaat inzien. Over haar plannen heb ik inmiddels genoeg geschreven. Maar HIER kunt u veel vinden dat op deze uitspraak wel van toepassing is. Als u straks gaat BEGRIJPEN HOE KRACHTIG u bent dan zult u versteld staan. Ieder mens heeft deze capaciteit. Ieder mens is een kind van God. Iedereen heeft een hart en kan deze verbinding herstellen. 26/08 Lees HIER verder wat bedoeld wordt met de verbinding herstellen. IK heb het al vaker gezegd maar het zijn niet DE HERSENEN die er toe doen maar het hart. De hoeveel energie die het uitzend is tot 5000 maal sterker dan de hersenen. DE HERSENEN (ego) zijn niets meer dan een hulpmiddel van ons hart. 22/9 THE BRAIN HAS NO MORE ABILITY to spawn consciousness than a rock does. 148270_313249238780163_422756587_n HELAAS ZIJN MOMENTEEL DE ROLLEN omgekeerd en heeft ons ego deze plaats ingenomen. Meer over het ego staat veelvuldig in mijn blog’s beschreven. Ook waarom ik er zo op hamer. Laat ik dat deze keer nu maar niet doen en mij beperken tot het plaatsen van een mooie afbeelding. images (5) The ego was created as a SURVIVAL MECHANISM when you descended in consciousness during the Fall of Man. But it is the ego that creates the illusion that we are separate from one another and separate from God. This either makes us feel that we are not as good as, or better than others. 601696_10151567306588908_1898248322_n Wat is mijn rol hierin? > THE 11/11 STARGATE and the Initiation of the Light Codes of Athena Solara and Apollo Solaris Hoe ben ik erbij gehaald?

 

ASHTAR: ACTIVATIES VAN CODES EN DE SIGNALEN Door wie? > DE GODDELIJKE MOEDER.•´¨*•.¸❤¸.•´¨¸.•★ ❤¨`*•.¸☮ PEACE ☮ sfondi-wallpaper-amore34

Waarom? > This is up to her INDIVIDUAL WILLPOWER > THE LEGACY OF FONTANELLI Waarom grijpt zij in? > NASA: THE END OF MANKIND “Leaked Document” 2013 > stopthecrime >CHILDEREN OF GOD reply Over mijn rol en alles wat verder met het hele proces te maken heeft gaat u HIER heen. Wilt u terug naar DEEL I, die staat HIER. Indien u naar de pagina Mediteren wilt dan klikt u HIER. Hier kunt u naar de doos van PANDORA ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Wil u weten wat het systeem of de Matrix nu precies is klik dan HIER. Wil u naar alles wat met de schokkende waarheid te maken heeft dan vindt u die HIER. p.s. Als u op een pagina komt met geen tekst en alleen een plaatje dan kunt u vaak op het PLAATJE KLIKKEN. Dan komt u vanzelf weer ergens anders terecht. Back to HOMEPAGE☼ 534956_552619254791793_2099026820_n (1)

“GOD IS; I AM; WE ARE” “BE GOOD, BE LEGAL, TELL TRUTH” Love & Light ~Apollo