Apollo Solaris

Humanity’s return to its natural fully awakened and fully conscious state has never been in doubt.

Tag: CHEMTRAILS

GlobalArrest

roundop-alpha-banner-2b-550x550

May 8 2014 Breaking News New Climate Geo-Engineering Chem Trails HAARP Mind control Military weather manipulation depopulation plan Bill Gates Financial elite Big Corporate wall street Government greed United Nations NWO Agenda 21 NASA Last days final hour news prophecy update LINK

March 2013 CFR Council Foreign Affair The Truth About Geo Engineering weather control LINK

April 2009 CFR Council of Foreign relations The Geoengineering Option A Last Resort Against Global Warming? LINK

February 9 2014 Breaking news Climate Engineering Weather Warfare, and the Collapse of Civilization LINK

February 2013 Weather Modification, Bill Gates and NASALINK
January 15, 2013 Serpentine cloud shapes snaked across the eastern Pacific Ocean in mid-January 2013. The Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) on NASA’s Aqua satellite captured this natural-color image on , showing an area off of the west coast of the United States and Canada. The Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES-West) also observed the ship tracks LINK

November 2013 Planetary Weapons and Military Weather Modification: Chemtrails, Atmospheric Geoengineering and Environmental Warfare LINK

What is cloud seeding? LINK

November 2013 IPCC warns not to stop chemtrails, aka ‘solar radiation management LINK
IPCC offical document PDF file LINK

October 2012 Bill Gates’ record as a depopulation enthusiast supports the argument that geo-engineering is a weather domination scheme that may be used as a weapon threatening the lives of billions of people LINK

February 2012 Bill Gates and Richard Branson Back Geoengineering to Counter Climate Change LINK

May 2010 Ariel Schwartz
Bill Gates Announces Funding for Seawater-Spraying Cloud Machines
Read more: Bill Gates Announces Funding for Seawater-Spraying Cloud Machines LINK

January 2010 Science Magazine reports Bill Gates Funding Geoengineering Research LINK

@Apollo Solaris

I AM God’s Divine LOVE in Action I AM God’s Divine WILL and POWER in Action. I AM God’s Divine WISDOM and INTELLIGENCE in ACTION. and I intend to bring PEACE, Love and Light to BALANCE the powers in the world – NOW! I AM APOLLO SOLARIS

 APOLLOSOLARIS.COM

Internationaal Strafhof (ICC) 14 mei 2013 CHEMTRAILS Urgent

Internationaal Strafhof (ICC)

Maanweg 174
2516 AB – Den Haag

visits@icc-cpi.int

t.a.v. de heer Philippe Kirsch

Geachte heer Kirsch,

Op dit moment heb ik een aantal serieuze beschuldigingen aan uw adres aangeleverd die voorzien zijn van een enorme hoeveelheid directe en indirecte bewijzen. Het feit dat uw organisatie, die zich bezig houdt met het permanent vervolgen van personen die verdacht worden van genocidemisdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zoals deze zijn erkend in diverse internationale verdragen in het geheel niet reageert, beschouw ik als een daad van onvermogen.  Ik heb geduld en zie uw weigering als een stilte voor de storm. Want u kunt van mij aannemen dat ik deze waanzin zal stoppen.

Hierbij ontvangt u wederom een groot aantal bewijzen met betrekking tot het sproeien van chemtrails op wereldwijde schaal. In de volgende film die 14:50 duurt wordt uitgelegd wat dit concreet betekent.  De term misdaden tegen de menselijkheid lijkt mij hier wel op zijn plaats. Op mijn site staat een veelvoud van bewijsmateriaal waarin exact wordt uitgelegd wat de uiteindelijke gedachte achter deze waanzin is.  In tegenstelling tot de besproken complottheorieën in de verwijzing van het sproeien van de chemtrails gaat het hier om handelingen die het daglicht niet kunnen verdragen en die desondanks op grote schaal worden uitgevoerd. Het is mij zo langzamerhand duidelijk dat de verantwoordelijken voor de tot op heden alle aan u gepresenteerde misdaden niet alleen compleet de weg kwijt zijn maar iedere vorm van empathie jegens de mensheid ontbreken.

Ik vind het beangstigend dat weinigen, terwijl het hier ieders gezondheid betreft, hiervan op de hoogte zijn. Ik verwijs u hierbij naar mijn rechten zoals vermeld in de Nederlandse grondwet die u hier kunt vinden. Ik neem aan dat ik u niet hoef voor te lezen wat ik hiermee bedoel.

Vriendelijk verzoek ik u dit serieus en zo spoedig mogelijk op te pakken.

Met vriendelijke groet,

 

Frank Buijs

Amerikaring 34

3823 HT Amersfoort

 

Dear Mr. Kirsch,

At the moment I have delivered a number of serious allegations to your address that have a huge amount of direct and circumstantial evidence. The fact that your organization, which deals with the continuous prosecution of persons suspected of genocide, crimes against humanity and war crimes as recognized in various international treaties at all not is responding, I consider to be an act of insolvency. Because you can take it from me that I will stop this madness.

Here again, you receive a large number of evidence relating to the spraying chemtrails on a global scale. In the next movie that lasts 14:50 wil be explained what this means specifically. The term crimes against humanity seems to me be in place here. On my site is a multitude of evidence which explains exactly what the ultimate idea behind this madness is. Unlike conspiracy theories discussed in reference to the spraying of chemtrails, these are actions that can not bear the light of day and who nevertheless carried out widely. It has gradually become clear to me that those responsible for the so far all presented to you crimes not only completely lost their way but missing any form of empathy towards humanity.

I find it frightening that few are aware of this, while here everyone’s health is in risk. I refer here to my rights as stated in the Dutch constitution that you can find here. I suppose I do not need to read what I mean.

I kindly request you to address this. Seriously and as soon as possible

Sincerely,

 

 

Internationaal Strafhof (ICC) 3 mei 2013

Internationaal Strafhof (ICC)

Maanweg 174
2516 AB – Den Haag

t.a.v. de heer Philippe Kirsch

Geachte heer Kirsch,

De eerste keer dat ik mij tot uw organisatie wende is geweest op 16 april 2013. Ondanks het feit dat de bewijzen die ik u heb aangeleverd en die betrekking hebben op meerdere beschuldigingen, heeft u tot op heden niets van u laten horen. Kort samengevat vind ik dit hoogst onbeleefd.

Een ontvangstbevestiging dat alles in goede orde ontvangen is, was het minste dat u had kunnen doen. De vraag die bij  mij opkomt is of ik uw organisatie wel helemaal serieus moet nemen. Ik kan mij voorstellen dat u overdonderd bent door de manier waarop een en ander is gebeurt. Dat heb ik u ook keurig in een eerdere brief medegedeeld.  Ik kan mij ook goed voorstellen dat u denkt; wie is Frank Buijs die zich nota bene op diverse social media Apollosolaris noemt en dan ook nog de volgende tekst in zijn profiel heeft staan?

imperfection is beauty, madness is genius and it is better to be absolutely ridiculous than absolutely boring.

Beste heer Kirsch, iemand die roept dat hij Napoleon is kan eigenlijk best bedoelen dat hij denkt dat hij God is? begrijpt u wat ik bedoel? Of met andere woorden. Wat is de definitie van gek zijn? Even terug naar de inhoud van mijn brieven. Ondanks dat ik een individu ben die het opneemt tegen het momenteel machtigste land ter wereld hebben we achter de schermen gewoon te maken met echte mensen. U kent vast wel de reclame nog van vroeger, die van Popla toiletpapier?

Samenvattend doe ik u hierbij het volgende voorstel. Of beter gezegd sommeer ik u om te reageren en wel voor of op aanstaande maandag 6 mei. Mocht u twijfels hebben en u geen raad weten met mijn berichten dan verzoek ik u vriendelijk doch heel dringend contact op te nemen met onze overheid. Zij hebben van mij het zelfde voorstel klip en klaar enige tijd geleden keurig aangereikt gekregen en weten precies hoe de vork in de steel zit.

Ik wens u een goed weekend en ik zie uw bericht met belangstelling tegemoet,

 

Met vriendelijke groet,

 

Frank Buijs

Amerikaring 34

3823 HT Amersfoort

Internationaal Strafhof (ICC)

Internationaal Strafhof (ICC)

Maanweg 174
2516 AB – Den Haag

t.a.v. de heer Philippe Kirsch

Geachte heer Kirsch,

 

Ik hoop dat u al een begin heeft kunnen maken met het onderzoek naar aanleiding van mijn eerdere berichten betreffende het onbetwist wreed en onmenselijk martelen dat door de VS heeft plaatsgevonden. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de waarheid betreffende de aanslagen van 9/11 boven water te krijgen. Meer informatie hierover kunt u HIER vinden.  Wat mij opvalt is dat er een verband blijkt te zijn met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de eerder genoemde martelpraktijken. Maar laat ik mij daar op dit moment maar niet te veel over uitlaten en het rapport afwachten. Tocht wel eng vindt u niet? Enfin ik zal u op de hoogte houden en regelmatig polsen hoe ver de werkzaamheden zijn. Het mag toch niet zo zijn dat zij die verantwoordelijk zijn voor deze misdaden  tegen de menselijkheid hun straf ontlopen.

Met vriendelijke groet,

 

Frank Buijs

Amerikaring 34

3823 HT Amersfoort

 

 

Internationaal Strafhof (ICC)

Internationaal Strafhof (ICC)

Maanweg 174
2516 AB – Den Haag

t.a.v. de heer Philippe Kirsch

Geachte heer Kirsch,

 

Naar aanleiding van mijn brief van 17 april jl  betreffende het onbetwist wreed en onmenselijk martelen door de VS dat u hier kunt vinden. Ontvangt u hierbij het uitgebreide rapport. Mocht ik u nog ergens anders mee van dienst kunnen zijn dan hoor ik dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Frank Buijs

Amerikaring 34

3823 HT Amersfoort

Internationaal Strafhof (ICC)

Internationaal Strafhof (ICC)

Maanweg 174
2516 AB – Den Haag

t.a.v. de heer Philippe Kirsch
Geachte heer Kirsch,

 

Vandaag las ik in de krant een artikel over het onbetwist wreed en onmenselijk martelen door de VS.
Dit artikel is onderbouwd met bewijsmateriaal. Het artikel met link naar dit bewijsmateriaal heb ik op mijn site gezet en kunt u hier vinden.
Helaas is door onbekende oorzaak de link naar
het onafhankelijke Constitution Project, een organisatie die Washington oproept toe te geven dat zij ‘een grote vergissing’ heeft begaan uit de lucht.
Ik zal mijn best doen om de site weer online te krijgen. Kunt u alvast een begin maken met een onderzoek naar deze misdaden?

Met vriendelijke groet,

Frank Buijs
Amerikaring 34
3823 HT Amersfoort
T0031610766369

U.S. Government Using Technology to Control the Weather and for Mind | Evil activities | You will be exterminated | Wake up!

U.S. Government Using Technology to Control the Weather

and for Mind Cont Evil activities

34haarp

“Why in the World are They Spraying?” NEW Critically

Acclaimed Documentary [HD FULL]

BREAKING NEWS THIS YEAR! MA Doctor Speaks about

Geoengineering & Chemtrails

Chemtrails to De-Populate

Why In The World Are They Spraying? (full HD trailer)

 

 

Chemtrails – Why Are They Spraying? Ultimate Agenda is

Death

8UmTPpC

Chemtrails And Monsanto’s New Aluminum Resistance Gene – Coincidence? UPDATE

Lang Leve Europa!

Olympic Zion

Chemtrails And TerrorIn The Age Of Nuclear War

Chemtrailsplanet

Foto @MartinHume

Winter colder

Harold Saive

Cameron’s Illegal Aerosol Spraying Operations Over United Kingdom Airspace.

Best Evidence

The Depopulation Plan: Chemtrails

Links To Chemtrail-Related Websites

Microwave Mind Control

Chemtrails DataPage

HAARP

GLOBALBRAINCHIP-MESOGENS-STANINGER

 Geopiracy the Case Against Geoengineering

Chemtrail PDF

Ionospheric Modulation & Climate Geo-engineering.

Geoengineering the Climate. 8693

Spice. Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering.

Research for members of Congress

The Regulation of Geo-Engineering UK Parliment

Report-srm – Solar Radiation Management -Research-governance

Illegal Aerosol Spraying Operations Over United Kingdom Airspace. (aka-chemtrails)

Operation Clarity

Chemtrails, Wireless And You

2012: What’s the ‘real’ truth?

Chemtrail Symposium Belfort Group 300Page Report

CRS Report for Congress

The 45 minuteclaim:The incredibleignorance of Blair

Pilots Learn about Geoengineering & Chemtrails,

presentation by David Lim, UK March 2013

 

@Apollo Solaris

I AM God’s Divine LOVE in Action I AM God’s Divine WILL and POWER in Action. I AM God’s Divine WISDOM and INTELLIGENCE in ACTION. and I intend to bring PEACE, Love and Light to BALANCE the powers in the world – NOW! I AM APOLLO SOLARIS

 APOLLOSOLARIS.COM

 

 

 

 

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Archangels and Devas Blog

Spiritual Guidance & Support for a New & Rising Consciousness

Real Truth Real News

Information the Government, Fake News and Social Media Don't Want You to See

Filosofa's Word

Cogito Ergo Sum

Counter Information

Uncovering the mainstream media lies

Tales from the Conspiratum

Warning: This site may contain conspiracies

Davian Art

Galactic and Intuitive Art

Operation Disclosure Official

operationdisclosureofficial

saintandrewstwinflame

Eternal life and Immortality from God (11:11)

Breast Cancer Journey

Fighting the booby pain

All about you - The Healing Zone (THZ)

Disover yourself - www.thzthehealingzone.com

Gary Lite

Knowledge is Power

Oshara StarShaman

Seasoned Seer, Multi-Dimensional Medium, Shamanic Energy Practitioner, Munay-Ki Trainer, Life Coach, Spiritual Teacher

12 Steps Recovery spiritual principles

12 steps, AA, Alanon, working and applying 12 steps in our daily lives

WebInvestigator.KK.org - by F. Kaskais

Web Investigator.KK. org... is one web investigative resource for searching thousands of online sources, and public databases. This blog will change your life!

Tortuga 13:20

Galactic Maya Portal of Multidimensional Synchronicity / Portal Maya Galáctico de Sincronicidad Multidimensional / RealTime DreamTime Tzolkin Numerology Dreamspell Journey 13 Moons Turtle Telektonon Crystal Prophecy Matrix Systems 13:20, 13:28, 11:11, 19:19, 33:33. Reconstructing the Planet Art Legacy! Time Is Art ~ El Tiempo es Arte

Noua Era

Era photonica si noua paradigma

Rose Rambles...

What in the World is on Cynthia's mind? Love, Spirituality, Free Energy, Abundance, Quantum Awareness

Invest In Yourself First!!

Only We Can Change our Life, No one Else Do it For Us

we must know

We have the right to know. No matter what.

Jen Mehrnoush Zomederis

Discovering the Universe

The Astropartigirl

On a mission to captivate the world with physics, one particle at a time.

Raven's Song

Walking the path of my Heart and Soul - Raven © 2010 - 2022. All Rights Reserved. Please do not redistribute my work as your own or without my permission.

Conspiracy Daily Update

a part of the movement to Truth!

David Nova

Messages for an Entangled Universe

Mischa Selis

A topnotch WordPress.com site

Wissenschaft3000 ~ science3000

Recht auf Wahrheit! ~ Die Wahrheit leben! ~ Wahrheit und Friede!

Kone, Krusos, Kronos

A personal forum to express ideas, experiences, stories, etc.

Through the Looking-Glass

"We're all mad here." "How do you know I'm mad?" "You must be,” said the Cat, “or you wouldn’t have come here.”

E.J. Bron

Voor vrijheid van meningsuiting, tegen de islamisering van Europa, tegen de EUSSR, tegen de mainstream, voor het behoud van westerse waarden en tradities en pro-Israël

Blue Dragon Journal

Stories from the Orion Wars

Tiffany Stiles

Everything Is Energy ~ Energy Cannot Be Created Or Destroyed. It can only be moved from one form to another, one dimension to another.

The Great Sea

Truth is relative to personal bias

Unveil The Love Within

When conflict is annihilated, the inner light expresses itself.

Sacred Soul Mysteries, Loving God

🐛 For Caterpillars Seeking The Butterfly Within 🦋

Redwolf's Remarks

Its time to go Home

Smart Grid Awareness

A Website by SkyVision Solutions, Consumer Protection Advocate

Stad van Morgen

Duurzame menselijke vooruitgang + Democratie (Sustainocratie)

The New Divine Humanity

L' Aura Pleiadian

Kathy Vik's Deeply Awake

Kathy Vik is Deeply Awake, an internationally recognized author, speaker and channeler specializing in the daily life application and significance of our current planetary and individual ascensions. She represents "The Teachers," ancients who are her mentors and family. Join her as she delights in sharing her wisdom and insights in these sacred and thankfully changing times.

TRANSITIONS

Denise Le Fay

HighHeartLife

Evolutionary Ascension Process - Denise Le Fay

Snooze 2 Awaken

Resources for Lucidity

%d bloggers like this: