Tweede kamer | Centraal Justitieel Incassobureau| Ministerie van Veiligheid en Justitie 17 mei 2014 Posted by Apollo Solaris on mei 17, 2014 in Misdaden kerk en staat, Nieuws, Teamwork | 20 comments

by apollosolaris

De volgende brief die ik post heeft weer vrij veel overkomsten met de vorige, die met een wat minder leuke mededeling. Het is overigens niet mijn bedoeling om mensen de stuipen op het lijf te jagen.

Uiteindelijk probeer ik u, die het leest in te laten zien dat het systeem waarin wij leven de weg kwijt is. Ik twijfel er niet aan dat mensen dit de komende tijd massaal in zullen gaan zien, ik help u alleen een handje…

Als u op een link klikt en krijgt de mededeling

Error 404

Page Not Found.

Dan leg ik HIER uit waarom.

Hier volgt de volgende brief;

Tweede kamer
Binnenhof 1A
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
cc
Centraal Justitieel Incassobureau
Ministerie van veiligheid en justitie
Postbus 1794
8901 CB leeuwarden

Amersfoort, 17 mei 2014

Betreft: Zorgpremie, snelheidsovertreding F.C.W. Buijs| Aankondiging van proces met als doel uw vertrek.

Beste mensen van de tweede kamer en het CJIB,

Laat ik beginnen met de verkeersovertreding. Het feit waar om hier om gaat kunt u HIER vinden. Ik heb diverse BRIEVEN geschreven maar ik kan mij voorstellen dat u deze niet allemaal even goed begrijpt en als u het al een plaats kunt geven dan zult u er helaas weinig mee aan kunnen. Daarnaast zijn de reactie’s van mij soms vrij opstandig of noem het pittig maar ook dat heeft wel een gegronde reden maar laat ik dat straks verder voor u uitleggen.

Onlangs kreeg ik bezoek van onze wijkagent. Hij kwam langs om te vragen of ik alsnog wil betalen voor een openstaande verkeersovertreding. De overtreding waar het in deze specifieke situatie om gaat kunt u HIER vinden. Ik had een goed gesprek met de beste man maar ook hij kan niet heel veel met mijn standpunt. Dat begrijp ik. Hij doet zijn werk en dat probeert hij zo goed mogelijk te doen. Het is mooi om te zien dat mensen hun werk MET PLEZIER doen. Maar het resultaat van het gesprek is het volgende,

Hij gaf mij aan dat het waarschijnlijk uit zal draaien op een gijzeling. Met andere woorden u wilt mij van mijn vrijheid beroven vanwege een verkeersovertreding. Ik ga met u terug naar mijn allereerste reactie. Die kunt u HIER vinden. Daar staat eigenlijk mijn verweer. Meer is het niet. Maar zoals eerder aangegeven begrijp ik dat u hier niets mee kunt. U zit vast net als iedereen die dit leest. En omdat u vast zit en naar nu blijkt u niets anders rest dan mij van mijn vrijheid te beroven heb ik het volgende besloten.

Laat ik beginnen met onze grondwet die u HIER kunt vinden. Laat ik de volgende punten met u doornemen;
Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Artikel 20
1
De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
2
De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
3
Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.

Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Artikel 22
1
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
2
Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
3
Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding

In artikel 11 staat iets over de onaantastbaarheid van ons lichaam. Nu verwijs ik u naar het volgende ARTIKEL Daarin staan tal van aandoeningen die in verband kunnen worden gebracht met nitrostress. Stress is overigens doodsoorzaak nummer 1 maar dat terzijde.

Een voorbeeld van een oorzaak is bijvoorbeeld Elektromagnetische straling door mobieltjes of decktelefoons. Daar zijn onderzoeken naar gedaan en die vindt u HIER , HIERHIERHIER en als u HIER heen gaat dan staat daar het volgende; Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen: SMARTPHONES schädigen Kinder an Geist und Körper | The Intelligence.

Vertaal; Wetenschappelijk aangetoond dat staling van mobieltjes meer dan schadelijk is voor de gezondheid met name die van onze kinderen. Ik heb ooit een brief geschreven die staat HIER Ik denk als we zo doorgaan dat het niet echt een betere wereld wordt denkt u ook niet?

Als u de vorige link opent dan staat daar zelfs dat deze bewijzen moedwillig vervalst worden. Met andere woorden; WE VERMOORDEN onze eigen kinderen en we staan erbij en kijken ernaar. Diegenen die het aan kaak proberen te stellen worden of BEDREIGT of vermoord. Kortom ik heb ooit geschreven dat ik deze waanzin ga stoppen en dat is precies wat ik nu ga doen. U spreekt geen andere taal. Helaas maar het is niet anders.

Ik heb het al diverse keren geschreven maar daarvoor heb ik geen drie kinderen op deze planeet gezet. In artikel 21 staat iets over de verbetering van het leefmilieu. Wordt hier niet echt door bevordert denkt u ook niet? Een ander onderwerp dat stress veroorzaakt is luchtverontreiniging. Als u HIER heen gaat dan struikelt u nog net niet over de bewijzen dat het niet best gesteld is met ONZE LUCHT en dit wereldwijd. Kortom maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid zoals u in artikel 22 kunt lezen zijn ver te zoeken. Nu weet ik dat het erkennen van het gebruik van “CHEMTRAILS” door onze overheden officieel ontkent wordt. Ik kan u ook vertellen hoe dat komt en dan kom ik bij de kern van dit verhaal.

Onze overheid of die van omliggende landen dienen onze belangen niet maar die van de aandeelhouders WERELDWIJD. Met andere woorden artikel 11 recht op onaantastbaarheid van mijn lichaam wordt met voetschreden overtreden. Nu heb ik verschillende brieven gestuurd richting diegenen die zich de taak van OVERHEID op zich hebben genomen. Maar tot mijn schrik blijken daar individuen rond te lopen die op een lijst staan met mensen die opgepakt zullen gaan worden omdat ze een systeem in stand houden dat ons naar de afgrond brengt, of in termen van de grondwet te spreken; de bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid. Nu blijkt deze zelfde overheid hier NIET toe in staat te zijn. Sterker nog. Ze begaat misdaden en straft diegenen die deze misdaden aan de kaak proberen te stellen. Staat overigens in DEZE BLOG goed uitgelegd.

De lijst met individuen staat HIER. Ik kan overigens wel begrijpen dat er niet gereageerd wordt. Niet alles wat ik schrijf is even goed en makkelijk te volgen maar volgens mij is dit wat hier geschreven staat door vrijwel een ieder met een beetje verstand toch wel goed te lezen en te begrijpen toch?

In de aanhef van deze brief staat “zorgpremie”. Hiervoor geld het zelfde. De briefwisselingen staan HIER. Kort samengevat leven wij in een land met een systeem dat zo goed als wereldwijd gehanteerd wordt en NIET IN STAAT is om dat te doen waar het in eerste instantie voor is opgericht namelijk het beschermen van haar medemens of noem het haar burgers. De overheid is een verlengstuk geworden van een MISDAADORGANISATIE die aangestuurd wordt door een kleine groep individuen die op basis van de controle over geld WAT UIT HET NIETS GECREËERD WORDT deze planeet met alles wat er op leeft naar de verdoemenis tracht te helpen.

Kom ik tot de volgende conclusie;

Ik ga de stappen nemen die HIER staan geschreven. Deze keuze maak ik op basis van de reactie’s die ik tot op heden ontvangen heb. Dit laat mij helaas geen andere keuze. U spreekt maar een taal en dat is de volgende;

“ik ga een proces aanspannen tegen de macht van het geld en dus indirect een proces tegen de macht van zij die baat hebben bij het in stand houden van de stalen kooi van het kapitalisme”

De reden staat HIER; Ik zal aandringen op een spoedige behandeling, omdat ik ze anders aanklaag voor het verkwanselen van onze prachtige planeet! En u mag van mij aannemen dat niemand echt aansprakelijk wil worden gehouden voor het VERKWANSELENvan dat waar we allen van AFHANKELIJK van zijn. Zeker als diegenen die het hier betreft uit hun schulp kunnen kruipen en dat doen wat van ze verwacht wordt. NIET PRATEN MAAR DOEN. En met doen bedoel ik uw verantwoording nemen jegens diegenen die hier niet toe in staat zijn. Kortom we hebben allemaal onze morele verplichting om ons steentje bij te dragen. Maar om de een of andere reden wil het maar niet lukken om de koppen de zelfde kant op te krijgen. Iemand die daar een pakkende uitspraak over heeft gedaan staat HIER

Wil ik met de volgende opmerking af sluiten.

THE WORLD WILL NOT BE DESTROYED BY THOSE WHO DO EVIL……………….