Apollo Solaris

Humanity’s return to its natural fully awakened and fully conscious state has never been in doubt.

Tag: Tweede kamer

Ons zorgstelsel is kafkaiaans T.a.v. Edith Schippers Posted by Apollo Solaris on mei 25, 2014 in Nieuws, Over mij, Teamwork, Zorgverzekeraar | 24 comments

De volgende brief die ik post is er een uit 2014 en is gericht aan Edith Schippers. Ik moet er wel bij zeggen dat ik geen flauw idee heb of zij nog op die post zit. Ik volg het niet.  De brief gaat over ons zorgsysteem. Of beter geformuleerd “ziekenzorg”. Want aan GEZONDE MENSEN valt natuurlijk niets te verdienen. Dan volgt nu de brief.

 

Beste Edith,

 

Vandaag gooi ik even de nodige ballast overboord. Net als aan boord van een schip. Soms zit er te veel troep in en moet er wat gebeuren wil het schip niet met alles erop en eraan zinken. Vandaar dit bericht. Er zijn verschillende collega’s van jou die al een schrijven van mij hebben gehad,  maar jij bent voor vandaag de laatste. Ook voor jou geld de inleiding die je terug kunt vinden in de eerder genoemde BRIEVEN

Nu is het verhaal ZORG een verhaal apart. Dit zit zo gecompliceerd in elkaar dat ik de verantwoording van dit alles niet alleen bij jou kan neerleggen. De belangen die er spelen zijn simpelweg te groot en omdat alles momenteel om geld draait is het moeilijk om het oude pad te verlaten . Dat begrijp ik, vandaar dat je DIT BERICHT van alweer een poosje geleden even moet vergeten.

Als je naar dat bericht gaat dan zie je een foto met pilletjes. Nu ga ik je niet uitleggen hoe een en ander werkt want dat weet je dondersgoed. Wat ik je wel ga vragen is het volgende, Je snapt dat mensen vroeg of laat wel in de gaten gaan krijgen wat er zich echt allemaal achter de schermen aan het afspelen is. De beerput met betrekking tot de zorg die dan open gaat stinkt zo erg dat er geen deksel is die dat tegen kan houden. Met andere woorden de grootste doofpot aller tijden zal ooit zijn intrede gaan maken. Nu heb ik een verzoek aan Diederik geschreven. Wellicht dat het handig is om inderdaad een begin te maken met het op afstand houden van diegenen die zo goed kunnen lobbyen met hun producten. Dat is denk ik stap een.

Als die groep doorheeft dat er wat aan het veranderen is dan krijgen jullie ook een beetje lucht. Dan kan er langzaam een begin gemaakt worden met het echt GENEZEN van mensen in plaats van ze vol te stoppen met PILLEN. Ik wilde het voor nu even hierbij laten. Suc6 met de werkzaamheden. Hartelijke groet ~Frank Buijs

 

Tweede kamer | Centraal Justitieel Incassobureau| Ministerie van Veiligheid en Justitie 17 mei 2014 Posted by Apollo Solaris on mei 17, 2014 in Misdaden kerk en staat, Nieuws, Teamwork | 20 comments

De volgende brief die ik post heeft weer vrij veel overkomsten met de vorige, die met een wat minder leuke mededeling. Het is overigens niet mijn bedoeling om mensen de stuipen op het lijf te jagen.

Uiteindelijk probeer ik u, die het leest in te laten zien dat het systeem waarin wij leven de weg kwijt is. Ik twijfel er niet aan dat mensen dit de komende tijd massaal in zullen gaan zien, ik help u alleen een handje…

Als u op een link klikt en krijgt de mededeling

Error 404

Page Not Found.

Dan leg ik HIER uit waarom.

Hier volgt de volgende brief;

Tweede kamer
Binnenhof 1A
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
cc
Centraal Justitieel Incassobureau
Ministerie van veiligheid en justitie
Postbus 1794
8901 CB leeuwarden

Amersfoort, 17 mei 2014

Betreft: Zorgpremie, snelheidsovertreding F.C.W. Buijs| Aankondiging van proces met als doel uw vertrek.

Beste mensen van de tweede kamer en het CJIB,

Laat ik beginnen met de verkeersovertreding. Het feit waar om hier om gaat kunt u HIER vinden. Ik heb diverse BRIEVEN geschreven maar ik kan mij voorstellen dat u deze niet allemaal even goed begrijpt en als u het al een plaats kunt geven dan zult u er helaas weinig mee aan kunnen. Daarnaast zijn de reactie’s van mij soms vrij opstandig of noem het pittig maar ook dat heeft wel een gegronde reden maar laat ik dat straks verder voor u uitleggen.

Onlangs kreeg ik bezoek van onze wijkagent. Hij kwam langs om te vragen of ik alsnog wil betalen voor een openstaande verkeersovertreding. De overtreding waar het in deze specifieke situatie om gaat kunt u HIER vinden. Ik had een goed gesprek met de beste man maar ook hij kan niet heel veel met mijn standpunt. Dat begrijp ik. Hij doet zijn werk en dat probeert hij zo goed mogelijk te doen. Het is mooi om te zien dat mensen hun werk MET PLEZIER doen. Maar het resultaat van het gesprek is het volgende,

Hij gaf mij aan dat het waarschijnlijk uit zal draaien op een gijzeling. Met andere woorden u wilt mij van mijn vrijheid beroven vanwege een verkeersovertreding. Ik ga met u terug naar mijn allereerste reactie. Die kunt u HIER vinden. Daar staat eigenlijk mijn verweer. Meer is het niet. Maar zoals eerder aangegeven begrijp ik dat u hier niets mee kunt. U zit vast net als iedereen die dit leest. En omdat u vast zit en naar nu blijkt u niets anders rest dan mij van mijn vrijheid te beroven heb ik het volgende besloten.

Laat ik beginnen met onze grondwet die u HIER kunt vinden. Laat ik de volgende punten met u doornemen;
Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Artikel 20
1
De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
2
De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
3
Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.

Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Artikel 22
1
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
2
Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
3
Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding

In artikel 11 staat iets over de onaantastbaarheid van ons lichaam. Nu verwijs ik u naar het volgende ARTIKEL Daarin staan tal van aandoeningen die in verband kunnen worden gebracht met nitrostress. Stress is overigens doodsoorzaak nummer 1 maar dat terzijde.

Een voorbeeld van een oorzaak is bijvoorbeeld Elektromagnetische straling door mobieltjes of decktelefoons. Daar zijn onderzoeken naar gedaan en die vindt u HIER , HIERHIERHIER en als u HIER heen gaat dan staat daar het volgende; Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen: SMARTPHONES schädigen Kinder an Geist und Körper | The Intelligence.

Vertaal; Wetenschappelijk aangetoond dat staling van mobieltjes meer dan schadelijk is voor de gezondheid met name die van onze kinderen. Ik heb ooit een brief geschreven die staat HIER Ik denk als we zo doorgaan dat het niet echt een betere wereld wordt denkt u ook niet?

Als u de vorige link opent dan staat daar zelfs dat deze bewijzen moedwillig vervalst worden. Met andere woorden; WE VERMOORDEN onze eigen kinderen en we staan erbij en kijken ernaar. Diegenen die het aan kaak proberen te stellen worden of BEDREIGT of vermoord. Kortom ik heb ooit geschreven dat ik deze waanzin ga stoppen en dat is precies wat ik nu ga doen. U spreekt geen andere taal. Helaas maar het is niet anders.

Ik heb het al diverse keren geschreven maar daarvoor heb ik geen drie kinderen op deze planeet gezet. In artikel 21 staat iets over de verbetering van het leefmilieu. Wordt hier niet echt door bevordert denkt u ook niet? Een ander onderwerp dat stress veroorzaakt is luchtverontreiniging. Als u HIER heen gaat dan struikelt u nog net niet over de bewijzen dat het niet best gesteld is met ONZE LUCHT en dit wereldwijd. Kortom maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid zoals u in artikel 22 kunt lezen zijn ver te zoeken. Nu weet ik dat het erkennen van het gebruik van “CHEMTRAILS” door onze overheden officieel ontkent wordt. Ik kan u ook vertellen hoe dat komt en dan kom ik bij de kern van dit verhaal.

Onze overheid of die van omliggende landen dienen onze belangen niet maar die van de aandeelhouders WERELDWIJD. Met andere woorden artikel 11 recht op onaantastbaarheid van mijn lichaam wordt met voetschreden overtreden. Nu heb ik verschillende brieven gestuurd richting diegenen die zich de taak van OVERHEID op zich hebben genomen. Maar tot mijn schrik blijken daar individuen rond te lopen die op een lijst staan met mensen die opgepakt zullen gaan worden omdat ze een systeem in stand houden dat ons naar de afgrond brengt, of in termen van de grondwet te spreken; de bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid. Nu blijkt deze zelfde overheid hier NIET toe in staat te zijn. Sterker nog. Ze begaat misdaden en straft diegenen die deze misdaden aan de kaak proberen te stellen. Staat overigens in DEZE BLOG goed uitgelegd.

De lijst met individuen staat HIER. Ik kan overigens wel begrijpen dat er niet gereageerd wordt. Niet alles wat ik schrijf is even goed en makkelijk te volgen maar volgens mij is dit wat hier geschreven staat door vrijwel een ieder met een beetje verstand toch wel goed te lezen en te begrijpen toch?

In de aanhef van deze brief staat “zorgpremie”. Hiervoor geld het zelfde. De briefwisselingen staan HIER. Kort samengevat leven wij in een land met een systeem dat zo goed als wereldwijd gehanteerd wordt en NIET IN STAAT is om dat te doen waar het in eerste instantie voor is opgericht namelijk het beschermen van haar medemens of noem het haar burgers. De overheid is een verlengstuk geworden van een MISDAADORGANISATIE die aangestuurd wordt door een kleine groep individuen die op basis van de controle over geld WAT UIT HET NIETS GECREËERD WORDT deze planeet met alles wat er op leeft naar de verdoemenis tracht te helpen.

Kom ik tot de volgende conclusie;

Ik ga de stappen nemen die HIER staan geschreven. Deze keuze maak ik op basis van de reactie’s die ik tot op heden ontvangen heb. Dit laat mij helaas geen andere keuze. U spreekt maar een taal en dat is de volgende;

“ik ga een proces aanspannen tegen de macht van het geld en dus indirect een proces tegen de macht van zij die baat hebben bij het in stand houden van de stalen kooi van het kapitalisme”

De reden staat HIER; Ik zal aandringen op een spoedige behandeling, omdat ik ze anders aanklaag voor het verkwanselen van onze prachtige planeet! En u mag van mij aannemen dat niemand echt aansprakelijk wil worden gehouden voor het VERKWANSELENvan dat waar we allen van AFHANKELIJK van zijn. Zeker als diegenen die het hier betreft uit hun schulp kunnen kruipen en dat doen wat van ze verwacht wordt. NIET PRATEN MAAR DOEN. En met doen bedoel ik uw verantwoording nemen jegens diegenen die hier niet toe in staat zijn. Kortom we hebben allemaal onze morele verplichting om ons steentje bij te dragen. Maar om de een of andere reden wil het maar niet lukken om de koppen de zelfde kant op te krijgen. Iemand die daar een pakkende uitspraak over heeft gedaan staat HIER

Wil ik met de volgende opmerking af sluiten.

THE WORLD WILL NOT BE DESTROYED BY THOSE WHO DO EVIL……………….

 

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Archangels and Devas Blog

Spiritual Guidance & Support for a New & Rising Consciousness

Real Truth Real News

Information the Government, Fake News and Social Media Don't Want You to See

Filosofa's Word

Cogito Ergo Sum

Counter Information

Uncovering the mainstream media lies

Tales from the Conspiratum

Warning: This site may contain conspiracies

Davian Art

Galactic and Intuitive Art

Operation Disclosure Official

operationdisclosureofficial

saintandrewstwinflame

Eternal life and Immortality from God (11:11)

Breast Cancer Journey

Fighting the booby pain

All about you - The Healing Zone (THZ)

Disover yourself - www.thzthehealingzone.com

Gary Lite

Knowledge is Power

Oshara StarShaman

Seasoned Seer, Multi-Dimensional Medium, Shamanic Energy Practitioner, Munay-Ki Trainer, Life Coach, Spiritual Teacher

12 Steps Recovery spiritual principles

12 steps, AA, Alanon, working and applying 12 steps in our daily lives

WebInvestigator.KK.org - by F. Kaskais

Web Investigator.KK. org... is one web investigative resource for searching thousands of online sources, and public databases. This blog will change your life!

Tortuga 13:20

Galactic Maya Portal of Multidimensional Synchronicity / Portal Maya Galáctico de Sincronicidad Multidimensional / RealTime DreamTime Tzolkin Numerology Dreamspell Journey 13 Moons Turtle Telektonon Crystal Prophecy Matrix Systems 13:20, 13:28, 11:11, 19:19, 33:33. Reconstructing the Planet Art Legacy! Time Is Art ~ El Tiempo es Arte

Noua Era

Era photonica si noua paradigma

Rose Rambles...

What in the World is on Cynthia's mind? Love, Spirituality, Free Energy, Abundance, Quantum Awareness

Invest In Yourself First!!

Only We Can Change our Life, No one Else Do it For Us

we must know

We have the right to know. No matter what.

Jen Mehrnoush Zomederis

Discovering the Universe

The Astropartigirl

On a mission to captivate the world with physics, one particle at a time.

Raven's Song

Walking the path of my Heart and Soul - Raven © 2010 - 2022. All Rights Reserved. Please do not redistribute my work as your own or without my permission.

Conspiracy Daily Update

a part of the movement to Truth!

David Nova

Messages for an Entangled Universe

Mischa Selis

A topnotch WordPress.com site

Wissenschaft3000 ~ science3000

Recht auf Wahrheit! ~ Die Wahrheit leben! ~ Wahrheit und Friede!

Kone, Krusos, Kronos

A personal forum to express ideas, experiences, stories, etc.

Through the Looking-Glass

"We're all mad here." "How do you know I'm mad?" "You must be,” said the Cat, “or you wouldn’t have come here.”

E.J. Bron

Voor vrijheid van meningsuiting, tegen de islamisering van Europa, tegen de EUSSR, tegen de mainstream, voor het behoud van westerse waarden en tradities en pro-Israël

Blue Dragon Journal

Stories from the Orion Wars

Tiffany Stiles

Everything Is Energy ~ Energy Cannot Be Created Or Destroyed. It can only be moved from one form to another, one dimension to another.

The Great Sea

Truth is relative to personal bias

Unveil The Love Within

When conflict is annihilated, the inner light expresses itself.

Sacred Soul Mysteries, Loving God

🐛 For Caterpillars Seeking The Butterfly Within 🦋

Redwolf's Remarks

Its time to go Home

Smart Grid Awareness

A Website by SkyVision Solutions, Consumer Protection Advocate

Stad van Morgen

Duurzame menselijke vooruitgang + Democratie (Sustainocratie)

The New Divine Humanity

L' Aura Pleiadian

Kathy Vik's Deeply Awake

Kathy Vik is Deeply Awake, an internationally recognized author, speaker and channeler specializing in the daily life application and significance of our current planetary and individual ascensions. She represents "The Teachers," ancients who are her mentors and family. Join her as she delights in sharing her wisdom and insights in these sacred and thankfully changing times.

TRANSITIONS

Denise Le Fay

HighHeartLife

Evolutionary Ascension Process - Denise Le Fay

Snooze 2 Awaken

Resources for Lucidity

%d bloggers like this: