Sida | Africa is a Great Country

by apollosolaris

Sida ska bidra till att minska fattigdomen

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.
Sida_logo_2010

@Apollo Solaris

I AM God’s Divine LOVE in Action I AM God’s Divine WILL and POWER in Action. I AM God’s Divine WISDOM and INTELLIGENCE in ACTION. and I intend to bring PEACE, Love and Light to BALANCE the powers in the world – NOW! I AM APOLLO SOLARIS

APOLLOSOLARIS.COM