Apollo Solaris

I AM God’s Divine LOVE in Action I AM God’s Divine WILL and POWER in Action. I AM God’s Divine WISDOM and INTELLIGENCE in ACTION. and I intend to bring PEACE, Love and Light to BALANCE the powers in the world – NOW! I AM APOLLO SOLARIS

Category: Blogs

I Trust in the World

drachmi-5-asteron-200x200

Project: Open Disclosure | Ufo sighting continure into 2013

Ufo sighting continure into 2013

Ufo sighting continure into 2013 from a very active 2012. Lets see how this year shapes up by folloing this weekly series. Links for all the signtings are below, and as always you be judge on these events. For more on ufos end times events or strange and extreme weather go to or subscribe to my channel. Thanks for watching here! Playlist For Other Parts To this Series http://www.youtube.com Music Shaun Taylor McManus – Event Rising – (Epic Piano Instrumental) UFO Explosion Caught On Camera 2012 youtu.be REAL Triangle UFO Sighting!! Filmed from inside a plane!! Dec 29, 2012 . youtu.be Unidentified Lights youtu.be .UFO OVNI BRUSSELS 2013 NEW YEAR youtu.be UFO – ‘Daylight sphere doing it’s ‘thing’. (Not a bird wing in sight) youtu.be REAL AMAZING UFO’S OF 2013 (HD) youtu.be For More Ufos http://www.youtube.com http://www.youtube.com http://www.youtube.com Best Sightings Of The Week http://www.anonymousfo.com The Best Of Ufos Bi Weekly Series http://www.youtube.com Another Great Channel Check out the series called “Watchers” here http://www.youtube.com My New Channel For Monthly Videos http://www.youtube.com FAIR USE NOTICE: This video may contain copyrighted material. Such material is made available for educational purposes only. This constitutes a ‘fair use’ of any such copyrighted material as provided for in Title 17 USC section 107 of the US Copyright Law

{ Comments on this entry are closed }

 

 

TransitieNL. Kiemen van het nieuwe Nederland

Tegenlicht kijkt in de laatste aflevering van dit seizoen met transitie-hoogleraar Jan Rotmans naar de kiemen van het nieuwe Nederland.

Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt; een spannende tijd die de maat­schappij instabiel en kwetsbaar maakt voor versto­rin­gen, maar ook de deur opent voor radicale verande­ringen. We bevinden ons midden in het omslagpunt van een hiërarchische top-down samenleving naar een duurzame, bottom-up netwerkmaatschappij. Die transitie gaat gepaard met de pijn van een crisis. Maar dwarse denkers en doeners zien in deze crisis juist nieuwe kansen, gecreëerd door een energieke beweging van onderop. Om écht fundamentele veranderingen van de grond te krijgen moet het misschien nog wel wat meer pijn gaan doen. Tegenlicht kijkt met transitiehoogleraar Jan Rotmans naar de kiemen van het nieuwe Nederland.

In afleveringen als Power to the people en Gaten in de markt liet Tegenlicht afgelopen seizoen zien hoe we met verschillende burgerinitiatieven steeds meer zelf onze toekomst gaan vormgeven. In de laatste aflevering van dit seizoen schetst Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit en auteur van In het oog van de orkaan, aan de hand van ontwikkelingen op het gebied van zorg, bouwen, watereconomie en consumptie hoe het nieuwe Nederland er straks uit kan zien.

We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperken. Oude bestuursvormen en economische modellen raken achterhaald. De hiërarchische top-down samenleving maakt plaats voor een duurzame, bottom-up netwerkmaatschappij. Zo kenmerkt de nieuwe zorg zich door horizontaal georganiseerde buurtzorg, vertrouwend op de zelfstandigheid van de mensen op de werkvloer, wat honderden managers overbodig maakt.

Het nieuwe bouwen, louter duurzaam, komt dichterbij de bewoners en wordt minder gedicteerd door bestemmingsplannen en projectontwikkelaars. De nieuwe watereconomie: in plaats van alleen dijken te verhogen bewegen we mee met het stijgende water om mensen te laten wonen en werken op het water. En de nieuwe deeleconomie: directe dienstverlening tussen burgers zonder tussenkomst van bedrijven en banken, waarbij we oa vervoer en verzekeringen met elkaar gaan delen.

Volgens de Rotterdamse visionair is ons land qua duurzame transitie binnen Europa nu zeker geen voorloper, maar we kunnen dat wel worden: “Geef mij vijf dwarsdenkende, friskijkende bestuurders en we kunnen een revolutie beginnen.”

Hudi's Blog!

Hudi’s Blog

Di dunia ini banyak sekali hal yang tidak dapat diatasi, seperti kasus korupsi, kasus obat-obatan terlarang, kemiskinan, dan yang paling kontroversial yaitu sampah. sampah sampai kapan pun tidak dapat dihilangkan, karena setiap makhluk hidup pasti setiap harinya akan menghasilkan sampah, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. bagaimana cara mengatasinya? yaitu harus ada kesadaran dari diri setiap individu yg menghasilkan sampah dan juga harus didukung dengan adanya program 4R, kalian semua tentu pernah mendengar program ini bukan? ya pasti pernah, lalu apa 4R itu? 4R yaitu reduce, reuse, recycle, dan repair.

Reduce-Reuse-and-Recycle

Correlating the Ancient Maya and Modern European Calendars with High-Precision AMS14C Dating

Correlating the Ancient Maya and Modern European Calendars with High-Precision AMS14C Dating

De Lange telling bestaat uit vijf tijdseenheden: baktun (144.000 dagen), katun (7200 dagen), tun (360 dagen), winal (20 dagen) en kin (één dag). De tijd wordt gerekend vanaf een mythisch beginpunt.

De datum van dit beginpunt is onbekend. Spaanse kolonisators deden hun best om alle sporen van de Mayabeschaving uit te wissen en vernietigden al het bewijs dat ze op hun pad tegenkwamen.

Een beslissende veldslag vond plaats op 9 baktuns, 13 katuns, drie tuns, zeven winals en 18 kins, oftewel 1.390.838 dagen vanaf het beginpunt.

Antropologen onder leiding van Douglas Kennett van de Pennsylvania State University hebben geprobeerd het beginpunt te bepalen aan de hand van C14-datering. Ze namen monsters van een houten dwarsbalk die in een tempel in de Mayastad Tikal is gevonden. Tikal was ooit het centrum van de Mayabeschaving.

Graveringen beschrijven hoe de koning van Tikal, Jasaw Chan K’awiil I ene Yich’aak K’ahk, beter bekend als de ‘Klauw van Vuur’, versloeg. Yich’aak K’ahk stond aan het hoofd van het koninkrijk van Calakmul, op zo’n 90 kilometer van Tika

Het team concludeerde dat de boom waar de dwarsbalk van is gemaakt tussen 658 en 696 is gekapt. De schatting komt aardig overeen met de meest gehanteerde GMT-correlatie (de correlatie van Goodman-Martinez-Thompson). Volgens de GMT-correlatie vond de slag plaats tussen 695 en 712.

Het team denkt een verklaring te hebben voor het kleine verschil. De balk is gemaakt van een boom die bekend staat als de sapodilla (Manilkara zapota). Het hout van deze boom is zo hard dat het enkele jaren moet hebben gekost om de stam te bewerken.

Historici zouden aan de hand van de datum van deze beslissende veldslag een meer accurate tijdlijn van de opkomst en de val van de Mayabeschaving moeten kunnen maken, aldus de studie in Scientific Reports van Nature.

“De nederlaag van Jasaw Chan K’awiil volgde op een aantal grote veldslagen tussen Tikal, Calakmul en Dos Pilas tussen 657 en 677, die resulteerden in de nederlaag van Nuun Ujol Chaak,” voegden de onderzoekers toe.

De Maya’s behoorden tot één van de grootste beschavingen van Meso-Amerika en bouwden steden met ceremoniële centra en piramides die zijn terug te vinden in Honduras, Mexico, Guatemala en El Salvador.

Hoewel de Maya’s het gebied 2000 jaar lang domineerden, werden de stedelijke centra van de oude beschaving rond 900 na Christus plotseling om onbekende redenen verlaten.

282509_314427848662302_260793553_n

564900_10151315668818908_622875894_n

15568_10151307248628908_2141864551_n

None of the world’s economic systems { socialism } { communism } { fasism } or the free enterprise system have eliminate the problems of { elitism } { nationalism racism } and most of all { scarcity }.

Spiritual Unite | Spiritual Unite helps you connect with lightworkers, starseeds and spiritual friends.

 

230350_443011819086183_277276183_n

 

WebInvestigator.KK.org - by F. Kaskais

Web Investigator.KK. org... is one web investigative resource for searching thousands of online sources, and public databases. This blog will change your life!

Patrick Herbert

A discussion of a personal awakening and the various elements of the Global Conspiracy including Corporate Government, the Global Estate Trust, and the Federal Reserve and how it affects all of us.

Tortuga 13:20

Galactic Maya Portal of Multidimensional Synchronicity / Portal Maya Galáctico de Sincronicidad Multidimensional / RealTime DreamTime Tzolkin Numerology Dreamspell Journey 13 Moons Turtle Telektonon Crystal Prophecy Matrix Systems 13:20, 13:28, 11:11, 19:19, 33:33. Reconstructing the Planet Art Legacy! Time Is Art ~ El Tiempo es Arte

IRENE CAESAR, PH.D. / ИРИНА ЦЕЗАРЬ, ДОКТ. ФИЛОСОФ. НАУК

https://www.wavegenome.com https://www.scythianmuseum.org http://www.thematrixcity.com

Noua Era

Era photonica si noua paradigma

SoulSistersTruth

Tarot and Energy Healing Guiding You To Your HigherSelf

Rose Rambles...

What in the World is on Cynthia's mind? Love, Spirituality, free energy, abundance

Invest In Yourself First!!

Only We Can Change our Life, No one Else Do it For Us

we must know

We have the right to know. No matter what.

Jen Mehrnoush Zomederis

Discovering the Universe

The Astropartigirl

On a mission to captivate the world with physics, one particle at a time.

Raven's Song

Innerste means Heart and Soul. Walking the path of my Heart and Soul - Raven © 2010 - 2020. All Rights Reserved. Please do not redistribute my work as your own or without my permission.

Conspiracy Daily Update

a part of the movement to Truth!

David Nova

Messages for an Entangled Universe

Mischa Selis

A topnotch WordPress.com site

Wissenschaft3000 ~ science3000

Recht auf Wahrheit! ~ Die Wahrheit leben! ~ Wahrheit und Friede!

Kone, Krusos, Kronos

A personal forum to express ideas, experiences, stories, etc.

Through the Looking-Glass

"We're all mad here." "How do you know I'm mad?" "You must be,” said the Cat, “or you wouldn’t have come here.”

A New World

Survival knowings for Lightworkers, Starseeds and more...

Divine Frequency

Alternative Media. #LETSATTUNE

E.J. Bron

Voor vrijheid van meningsuiting, tegen de islamisering van Europa, tegen de EUSSR, tegen de mainstream, voor het behoud van westerse waarden en tradities en pro-Israël

Blue Dragon Journal

The Shift is hitting the fan!

TEGENLICHTERS

"Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern" - André Malraux

Tiffany Stiles

Everything Is Energy ~

Dawn of Divine Rays

Anchoring 5D and Beyond within Mother Earth Gaia through the Cosmic Divine Rays of our Prime Creator

The Great Sea

Truth is relative to personal bias

Unveil The Love Within

When conflict is annihilated, the inner light expresses itself.

Soul Mysteries

the sacred journey

Redwolf's Remarks

Its time to go Home

Smart Grid Awareness

A Website by SkyVision Solutions, Consumer Protection Advocate

Stad van Morgen

Duurzame menselijke vooruitgang + Democratie (Sustainocratie)

The New Divine Humanity

L' Aura Pleiadian

De Binnenlandsche Bataafsche Courant

"Het Nederlandsche Volk heeft gevochten voor democratie, voor Vrijheid: zij wenscht dus ook democratie, dus ZELFREGEERING te ontvangen.”

Angel 4 Light

Light Bearer and Way Shower, Bringer of Peace, Messenger

Kathy Vik's Deeply Awake

Kathy Vik is Deeply Awake, an internationally recognized author, speaker and channeler specializing in the daily life application and significance of our current planetary and individual ascensions. She represents "The Teachers," ancients who are her mentors and family. Join her as she delights in sharing her wisdom and insights in these sacred and thankfully changing times.

New Beginnings Guatemala

Support for Self-Healing by Edith Boyer-Telmer

TRANSITIONS

The Evolutionary Ascension Process -- Denise Le Fay

HighHeartLife

Evolving Conscious Creators -- Denise Le Fay

11:11

Be The Change!

Snooze 2 Awaken

Resources for Lucidity

The Mellowmind Experience

Meditation und Selbsterfahrung - Meditation Workshops Viersen

DNA Activation The Unveiling

Underground Bases, Celebrity Cloning, Breakaway Civilizations, Zero-Point Field Technology, Soul/Consciousness Transfer, Immortality, Trauma-Based Mind-Control, Genetic Engineering, DNA Activation, Time Travel, Psychology and Consciousness, The Unveiling

As The Days Of Noah Were...

... So Shall Also The Coming Of The Son Of Man Be. (Matt 24:37)

awakening5dhealing

fifth dimension blogs, channelling and energy healing

Humane Liberty Party Portal

... with liberty and justice for all.

unity2013

This WordPress.com site is about the changes in our world

Realms of Hope

Unto Him who can do immeasurably more than we can ask or imagine Eph 3:20

%d bloggers like this: