Apollo Solaris

Humanity’s return to its natural fully awakened and fully conscious state has never been in doubt.

Money as Debt, samenvatting deel 2 Posted by Apollo Solaris on dec 27, 2012 in Financieel nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Money as Debt, samenvatting deel 2

In het vorige deel eindigde ik met de opmerking de macht van het kapitalisme. De conclusie na het zien van de eerste 3 delen van Money as Debt kun je het beste als volgt samenvatten; Geld komt inderdaad uit het niets, het is gebakken lucht en wordt uit het niets gecreëerd. De vraag die bij mij dan opkomt, is waarom de top, bestaande uit bestuurders en bankdirecteuren dergelijke riante inkomens moeten hebben en waarom ze überhaupt bonussen krijgen uitgekeerd?!  Later ga ik hier verder op inzoomen maar een ieder kan aanvoelen dat hier iets heel, maar dan ook heel goed fout zit. Wellicht een taak van de overheid!?

In dit stuk gaan we de rol van de overheid benoemen en in relatie brengen tot de financiële wereld. Terug naar deel 1 waar ik schreef dat op dit moment alle banken wereldwijd met elkaar zijn verbonden in een gigantisch netwerk van banken. Het principe van lokale banken die gesteund worden door een centrale bank is de basis van het wereldwijde bankieren en is een uitermate complex systeem geworden. Ik eindigde het verhaal met de opmerking dat zij die het krediet van een land beheersen ook het beleid van een land bepalen en eigenlijk indirect de feitelijke regeringen van een land zijn. Daar gaan we hier verder op in zoomen. Het spreekt voor zich dat banken dit systeem alleen tot uitvoering kunnen brengen door middel van actieve samenwerking met haar overheid.

Stap 1) Een overheid benoemt en wijst het aanwezige en gecreëerde betaalmiddel ook daadwerkelijk als wettig betaalmiddel aan. Dit met als enige reden dat ze gebruik kunnen maken van de in deel 1 besproken fiatteren van geldschepping. Om dit te kunnen doen moet er een geaccepteerd en aangenomen betaalmiddel zijn. In ons geval de euro. Hoe onze munt in relatie staat tot de andere munteenheden en wat de onderlinge krachten en wereldwijde consequenties zijn daar zoom ik later op in.

Stap2) Overheden dienen het goed te keuren dat privaat bank krediet uitbetaald wordt in het aanwezige en gecreëerde betaalmiddel. Kort door de bocht de meest ideale vorm van geldschepping. In ons geval worden hierdoor kunstmatig euro´s geschept.

Stap3) Overheidsbanken dwingen schulden af. Eenmaal een schuld als burger aangegaan en er is geen ontkomen meer aan. Je zult betalen anders onherroepelijk faillissement.

Stap4) Uiteindelijk schrijft de overheid regelgeving voor en heeft deze zelfde overheid als taak om de geloofwaardigheid en de functionaliteit van het geldsysteem voor haar burgers te waarborgen. Dit terwijl ze zo goed als niets doet om haar burgers uit te leggen waar geld eigenlijk vandaan komt.

In deel 1 waren we al tot de conclusie gekomen dat het scheppen van geld haar fundering heeft door de wereldwijde schuldenberg. In principe heeft dit systeem als we dit blijven continueren geen limiet. Zolang burgers wereldwijd blijven consumeren zolang er economische groei is, blijft het systeem haar werk doen. Als……….

Nog even terug naar het aangaan van een schuld. Als wij onze handtekening zetten voor het aangaan van een lening of een hypotheek dan is het enige dat waarde heeft onze belofte en het aanwezige onderpand of pandrecht om deze schuld inclusief rente terug te betalen. Meer van waarde is er niet. Door het ondertekenen van deze overeenkomst wordt het een draagbaar, uitwisselbaar en verkoopbaar stuk papier. Omdat we er waarde aan toe kunnen hechten kunnen we er een werkelijke waarde aan toekennen en dat is geld. Geld dat de lener inwisselt tegen de zogenaamde lening van de bank. Als we dit vergelijken in de echte wereld dan moet de uitlener ook daadwerkelijk iets tastbaars uit te lenen hebben. In filmpje 3 wordt dit vergeleken met een hamer die benodigd is voor bijvoorbeeld het ophangen van een schilderij. Een getekend formulier waarop ik beloof dat ik een hamer bezit zal in deze specifieke situatie van weinig waarde zijn. Als we dit vergelijken met de kunstmatige wereld van het geld, dan mag een bank de belofte maken om geld te maken dat het feitelijk niet heeft. En nu het mooiste dat geld dat niet bestaat mag dan in de echte wereld door gaan voor echt geld!? En wij accepteren het ook als zodanig. Als ware het echt geld. Nog te volgen?

Het resultaat is dat ons nationaal circulerend medium is overgeleverd aan de leentransacties van banken. Die geen geld uitlenen maar geld beloven te geven dat ze niet hebben. Irving Fisher, Econoom en Auteur.

Terug naar de ondertekende schuldbelofte. De bankmedewerker tikt het bedrag dat vermeld staat op de overeenkomst in op het scherm als zijnde bezit van de bank. Vanuit het oogpunt van de lener wordt dit geleend geld in zijn of haar rekening en omdat de overheid deze schuld van de bank aan de lener toestaat om omgezet te worden in overheidsfiatvaluta (besproken fiatteren van geldschepping) heeft iedereen het maar te accepteren al zijnde het daadwerkelijk geld! Dit alles gebaseerd op het ondertekenen van een schuldbekentenis!

Goed al dit kwartje valt dan begrijp je ook hoe het mogelijk is dat iedereen, overheden, de coöperaties, kleine bedrijven, families en ga zo maar door allemaal tegelijkertijd zoveel schulden kunnen hebben en dan ook nog tegen de vaak astronomisch hoge bedragen die je vaak in het nieuws voorbij ziet komen. Heb je je wel eens afgevraagd hoe het mogelijk is dat er zoveel geld is? en dat we dit gezamenlijk wereldwijd als schuld hebben? In principe zou je na het lezen van dit alles het antwoord moeten weten. Heel simpel dit geld bestaat niet! BANKEN LENEN GEEN GELD UIT! Ze creëren het simpelweg door schuld en omdat zoals al eerder aangegeven schuld in principe onbeperkt is, is de aanvoer en het scheppen van geld dat in de basis ook. Eigenlijk kun je dit als volgt samenvatten; GEEN SCHULD IS GEEN GELD! Nu snap je ook wat de belangen zijn om het systeem dat luistert naar de naam kapitalisme ten koste van alles in stand te houden. Als mensen stoppen met consumeren, stoppen met lenen loopt het systeem vast.

Goed heb je, je wel eens afgevraagd hoe verbazingwekkend het is dat ondanks de enorme overvloed aan hulpbronnen, innovatie en productiviteit die ons omringen het toch zo is dat iedereen maar dan ook praktisch iedereen tot over zijn oren in de schuld zit bij banken? Als mensen eens zouden stoppen en zouden gaan nadenken, HOE KAN HET TOCH ZIJN DAT DIEGENEN DIE DAADWERKELIJK DE ECHTE RIJKDOM IN DE WERELD PRODUCEREN, EEN SCHULD HEBBEN BIJ DIEGENEN DIE HET GELD SLECHTS UITLENEN DAT NOTA BENE NIET EENS BESTAAT? EN DAT DAN DIE RIJKDOM MOET VERTEGENWOORDIGEN? Wat eigenlijk nog verbazingwekkender is dat als wij ons eenmaal gaan realiseren dat geld eigenlijk schuld is we gaan beseffen dat als wij geen schuld zouden hebben er geen geld zou zijn!

Dit is wat ons geldsysteem is. Als er geen schulden zouden zijn in ons geldsysteem zou er geen geld meer zijn. Marriner S. Eccles, voorzitter en Gouverneur van de Federal Reserve

Voor velen zal deze informatie nieuw zijn. De meesten onder ons denken dat als alle schulden zouden worden afbetaald de toestand van onze huidige economie zou verbeteren. Op individueel niveau klopt dit. Zoals wij meer te besteden hebben als onze lening is afbetaald denken wij dat als niemand meer schuld zou hebben er over het geheel meer geld zou zijn om te spenderen. Maar de waarheid is het tegenovergestelde. ER ZOU HELEMAAL GEEN GELD MEER ZIJN.

En dan nu het enge en een van de redenen dat het systeem moet verdwijnen. We zijn volledig afhankelijk van voortdurend vernieuwd bankkrediet. Geen leningen is geen geld. In principe is dit wat er gebeurde tijdens de Grote Depressie. De geldaanvoer slonk dramatisch omdat de aanvoer van leningen opdroogde.

Op zich een beangstigende en verbijsterende gedachte, we zijn volledig afhankelijk geworden van commerciële banken. Iemand moet iedere dollar of ander betaalmiddel dat in omloop is, lenen contact of krediet. Als de banken ruimschoots synthetisch geld maken zijn we welvarend; zo niet dan verhongeren we. We zitten absoluut zonder permanent geldsysteem. Wanneer je het hele plaatje ziet, is de tragische absurditeit van onze hopeloze positie haast onvoorstelbaar. Maar dat is wat het is. Robert H. Hemphill, kredietmanager Federale Reservebank, Atlanta, Georgia EEUWIGE SCHULD.

Maar dan zijn we er nog niet. Banken creëren alleen de hoofdsom. Ze creëren niet het geld om de rente te betalen. Waar komt dat dan vandaan? De enige plek waar leners geld kunnen verkrijgen om hun rente te betalen is de geldhoeveelheid van de totale economie alleen is deze weer op een zelfde manier gemaakt. Het is eenvoudigweg bankkrediet dat dient te worden terugbetaald en dat nog meer dan het was gecreëerd. We weten inmiddels dat dit geld niet bestaat. En dan betalen we er ook nog rente over! Dus eigenlijk zitten we allemaal in het zelfde schuitje. We proberen driftig geld te verkrijgen dat we nodig hebben om de hoofdsom inclusief rente terug te betalen uit in principe een totale geldhoeveelheid die alleen de hoofdsom bevat! Het is duidelijk onmogelijk voor iedereen om uiteindelijk de hoofdsom inclusief rente terug te betalen simpel en alleen omdat dit rentegeld niet bestaat! Dit kan zelfs worden uitgedrukt met een eenvoudige formule. P/ (P+I )   I/ (P+I) alleen als je deze verder uitkristalliseert dat zal het je opvallen dat voor langlopende schulden zoals bijvoorbeeld een hypotheek of staatsschuld de hoeveelheid rente de oorspronkelijke hoofdsom ruimschoots overschrijdt! Tenzij er veel extra geld wordt gecreëerd om de rente te kunnen betalen, betekent dit een hoog aantal faillissementen en een niet functionerende economie!

Om een functionerende maatschappij te hebben, moet het aantal faillissementen laag zijn, en om dit te bereiken moet er steeds meer schuldgeld worden gecreëerd om aan de huidige vraag naar geld te kunnen voldoen om de voorgaande schuld af te kunnen betalen. Maar uiteindelijk maakt dit de totale schuld alleen maar groter en dat betekent dat er steeds meer rente zal moeten worden betaald, wat weer resulteert in een immer escalerende, onafwendbare spiraal van een zich opstapelde schuld. Het is slechts het tijdsverschil tussen de geldcreatie als nieuwe leningen en het terugbetalen, dat voorkomt dat het geldtekort toeslaat en het hele systeem failliet maakt. Maar terwijl het onverzadigbare kredietmonster van banken, groter en groter wordt, wordt de noodzaak om meer schuldgeld te creëren om het te voeden alsmaar dringender. Waarom zijn de rentetarieven zo laag? Waarom krijgen we ongevraagde creditcards per post? Waarom spenderen de overheden sneller dan ooit tevoren? Is dit het afwenden van een instorting van het gehele monetaire systeem?

Ieder rationeel denkend persoon moet zich gaan afvragen, kan dit eeuwig zo door blijven gaan? Is een uiteindelijke instorting niet onafwendbaar?

Een ding dat je, je moet realiseren over ons fractionele reserve banksysteem, is dat net als bij een spelletje stoelendans, zolang de muziek blijft spelen er geen verliezers zijn. Andre Gausse , Monetair Historicus.

Geld faciliteert productie en handel, als de geldhoeveelheid toeneemt, wordt geld steeds waardelozer, tenzij de productie en handel in de echte wereld met de zelfde hoeveelheid blijft groeien. Tel daar de realisatie bij op dat als we horen dat de economie groeit met 3% per jaar dit lijkt op een constante stijging maar dat dit in feite niet het geval is. Deze genoemde 3% van dit jaar vertegenwoordigd meer goederen en diensten dan de 3% van vorig jaar, want de genoemde 3% is het nieuwe totaal in plaats van de rechte lijn die je, je voorstelt bij de woorden is het eigenlijk een exponentiële curve die alsmaar steiler wordt. Het probleem is natuurlijk dat eeuwige groei van de echte economie eeuwig escalerend gebruik van grondstoffen en energie vereist. Steeds meer goederen moeten van grondstof tot afval worden en dit jaar in jaar uit, eeuwig durend en dit alleen om te voorkomen dat het systeem in elkaar stort!

Iedereen die denkt dat exponentiële groei eeuwig door kan gaan in een eindige wereld is een gestoorde of is een econoom!

Wat kunnen wij doen aan deze ronduit griezelige situatie? In ieder geval hebben we een heel ander idee van geld nodig. Het is tijd dat meer mensen zichzelf en hun overheden 4 simpele vragen stellen; Overal ter wereld lenen overheden geld met rente van private banken. Staatsschuld is een groot deel van de totale schuld. Het onderhouden van die schuld vraagt veel belastinggeld. We weten inmiddels dat banken geld uit het niets creëren. Dus de eerste vraag die hier nu opkomt is; waarom lenen overheden geld van banken met rente? Als diezelfde overheid al het geld zelf rentevrij kan maken? De tweede grote vraag die opkomt; waarom überhaupt geld als schuld creëren? Waarom geen geld creëren dat continue circuleert en niet eeuwig met rente herleent hoeft te worden om te kunnen bestaan?  De derde vraag; Hoe kan een geldsysteem dat alleen kan bestaan met eeuwig versnellende groei gebruikt worden om een duurzame economie op te bouwen? Is het niet vanzelfsprekend dat eeuwig versnellende groei en duurzaamheid onverenigbaar zijn? En als laatste; Wat is er met ons huidige systeem dat het totaal afhankelijk maakt van eeuwige groei? Wat moet er veranderd worden om een duurzame economie mogelijk te maken?

Einde deel2.

Money as Debt, samenvatting deel 1 | When money drives most of the activity on the planet, it’s essential that we understand it. Posted by Apollo Solaris on dec 26, 2012 in Financieel nieuws | 10 comments

Vandaag post ik een tweetal brieven die ik geschreven heb ik 2012. Het gaat over geld.

Even terug naar de brief gericht aan de belastingdienst die ik 15 maart gepost heb.  Daarin schrijf ik;

“Ik ben tot de conclusie gekomen dat het systeem waarin ik ben opgegroeid en waar ik altijd veel vertrouwen in heb gehad door en door corrupt is”

Enfin…hier de brief over “ons geld”.

Deel 1 van de samenvatting van de 5 delen. Als je de 5 filmpjes bekeken hebt dan is de kans groot dat je gaat inzien dat het scheppen van geld eigenlijk als fundament heeft het creëren van schuld.  Zolang burgers zich in de schulden blijven steken blijft het systeem in zekere mate werken. In zekere mate. Hierover straks meer duidelijkheid en dat ook hier grenzen aan zitten en daar lopen we momenteel wereldwijd tegenaan. In filmpje 1 zie je de goudsmid die het goud van de burgers verzameld en daar reçu’s voor uitschrijft. Deze hebben als onderliggende waarde de waarde van het fysieke goud zelf. Op zich een prima en transparant systeem. De goudsmid verdiend dus geld aan het opslaan en beheren van goud en daar waarde coupons voor uit te schrijven. Prima te volgen en helder.

Wat er  nu gaat gebeuren is eigenlijk het prille begin van de problemen waar we nu wereldwijd mee te kampen hebben. Ik ga stap voor stap verduidelijken wat er gebeurt. De goudsmid gaat inzien dat hij meer geld kan verdienen, Aan de basis ligt de gedachte dat de pandhouders nooit allemaal tegelijk hun goud op komen halen. Hij schrijft dus coupons uit met de waarde van het fysieke goud dat mensen kunnen uitgeven als ware het,  het goud zelf. Omdat niet iedereen tegelijk zijn goud komt ophalen komt hij op het idee om zijn  goud uit te gaan lenen en daar rente voor te gaan rekenen. De reçu’s die de goudsmid uitschrijft worden dan erkent als wettig betaalmiddel en de leners beginnen om leningen te vragen in de vorm van deze reçu’s in plaats van het fysieke goud dat veel te zwaar en onhandig is om  als betaalmiddel te laten fungeren.

Terwijl de industrie zich uitbreidde komen steeds meer mensen langs om leningen aan te vragen die nog steeds gebaseerd zijn op het fysieke goud dat de goudsmid in eigendom heeft. Hij komt dan op een nog beter idee. Hij wist dat nooit iedereen tegelijk langs kwam om het goud dat ze bij hem in bewaring hadden gegeven op te komen halen. Hij gaat dan leningen uitschrijven met als onderliggende waarde het goud dat niet van hem was maar van de pandhouders. Zolang iedereen netjes zijn leningen terugbetaald is er geen vuiltje aan de lucht. Hij gaat steeds meer geld verdienen en gedraagt zich daarnaar. Hij geeft het geld uit dat hij heeft verdient met het uitlenen van geld en het rekenen van rente dat als onderpand heeft het goud van zijn dorps genoten. De burgers worden argwanend en dreigen hun goud massaal op te komen halen. Maar het ingenieuze plan werkt. Het fysieke goud ligt immers gewoon in de kluis.  De houders van het goud nemen het niet op maar komen op het idee om mee te profiteren van het systeem. Ze vragen een deel van de rente die de goudsmid aan haar leners rekent. Het eigenlijke “bankieren” is begonnen. De goudsmid, nu bankier betaald een lagere rente op de stortingen van andermans geld die hij dan uitleent tegen een hogere rente. Het verschil in rente dekt de kosten van de bank en er wordt winst gemaakt. Op zich nog steeds helder en transparant en een verantwoorde manier om in de behoefte van krediet te voorzien. Alleen werkt het huidige bankieren helaas niet meer zo transparant. Terug naar het filmpje waarin we zien dat de bankier die nu zijn winst moest delen op zoek gaat naar alternatieven om meer winst te maken. Ondertussen breidt de industrie zich verder uit en komen er steeds meer mensen die krediet wensen om het groeiend aantal producten en diensten af te kunnen nemen.  Maar nog steeds is het aantal leningen dat de bankier uit kan schrijven gelimiteerd aan de totale hoeveelheid goud die de bankier van iedereen in zijn kluis heeft.  Hij komt dan op een nog gewaagder idee, dit idee wordt benoemd in mijn artikel; LINK ,  namelijk het loslaten van de koppeling van de goudprijs in 1973 ook wel genoemd het “systeem van Bretton Woods”.

Hij alleen weet hoeveel goud er in de kluis ligt. Hij komt dan op het idee om reçu’s uit te schrijven met als onderpand goud dat niet fysiek in de kluis aanwezig is.  Het basisprincipe dat als niet iedereen tegelijk langs komt om zijn of haar goud op te halen werkt dan nog steeds. De bankier creëerde dus eigenlijk geld uit het niets. Er was immers geen goud dat daadwerkelijk als onderpand diende. De verdiensten werden alsmaar groter.  In principe een idioot idee dat de bankier geld kon verdienen op basis van gebakken lucht. Maar het werkte, mensen hadden het systeem niet door en de hebzucht van de bankier die zo wel heel gemakkelijk geld verdiende steeg hem naar zijn hoofd. Opnieuw worden de mensen achterdochtig en vragen zich af hoe hij toch zo rijk kon zijn. Sommigen komen dan op het idee het goud op te eisen in plaats van de papieren reçu’s. Het gerucht verspreide zich snel en de houders komen dan massaal hun goud opeisen. Omdat het geld dat de bankier had uitgeleend niet allemaal door fysiek goud werd gedekt kon de bankier niet alles terug betalen en ging de bank failliet, dit te vergelijken met een huidige bank run. Deze run op de bank ruïneerde individuele banken en schaadde de reputatie van bankiers wereldwijd.  In principe lag het nu voor de hand dat het creëren van geld uit het niets werd verboden. Maar en nu kom een cruciale! Een handeling die mede mijn onderbouwing vormt in het eerder geschreven artikel “uitweg uit de stalen kooi” LINK

Het “systeem” of met andere woorden het kapitalisme dat dan zijn voedingsbodem verkrijgt  was inmiddels een daverend succes aan het worden  en de kredieten die nodig waren om het systeem draaiende te houden waren onmisbaar geworden. Het creëren van geld uit het niets werd in de praktijk gelegaliseerd en het werd zelfs gereguleerd! Er werden limieten afgesproken waaraan bankiers zich moesten conformeren. De hoeveelheid geld uit het niets moest in een bepaalde verhouding staan met het fysieke onderpand in goud. Op dat moment was het werkelijke bedrag aan leningen al een veelvoud van de hoeveelheid goud die er tegenover stond. Meestal werd er een verhouding van 1:9 aangehouden. Dat wil zeggen dat er voor iedere dollar 9 konden worden gecreëerd. ( geld uit het niets). Omdat bankiers zich hadden geconformeerd aan deze verhouding kwamen er regelmatig controles. Ook werd er toen afgesproken dat indien er zich een bank run zou voordoen op een lokale bank de centrale bank hen te hulp zou schieten. Dit door middel van het daadwerkelijk plaatsen van fysiek goud op de balans van de bank. De verhouding van 1:9 wordt hierdoor verdund en de bank kan blijven bestaan. Klanten krijgen het vertrouwen weer terug en het circus kan zich blijven herhalen. Alleen als er een veelvuldige run op lokale banken zou ontstaan zou de krediet bubbel kunnen barsten en het systeem zou instorten. Op dit moment zijn alle banken wereldwijd met elkaar verbonden in een gigantisch netwerk van banken. Het principe van lokale banken die gesteund worden door een centrale bank is de basis van het wereldwijde bankieren en is een uitermate complex systeem geworden. Daaraan tegen is de daadwerkelijke hoeveelheid fysiek goud dat de werking van het oorspronkelijke systeem, met later de gecreëerde verhouding van 1:9 gekrompen tot vrijwel niets. Omdat deze verhouding vrijwel volledig weg is, is de basisaard van geld in principe compleet veranderd. Als we terug gaan naar een begin waarin de goudsmid een reçu’s uitschrijft,  dan is de onderliggende waarde goud. Tot de koppeling van de goudprijs stond op een bankbiljet het volgende; Inwisselbaar voor een vaste hoeveelheid goud of zilver. Vandaag de dag kan een papieren biljet of digitaal geld alleen worden ingewisseld voor een vergelijkbaar biljet of een zelfde hoeveelheid digitaal geld.

Nu komt een hele belangrijke! We gaan terug naar de goudsmid. In het prille begin waren de reçu’s die hij vervaardigde gebaseerd op privaat gecreëerd bankkrediet. Deze werden vorm gegeven door middel van private bankbiljetten die mensen mochten weigeren. Beetje vergelijkbaar met het weigeren van een cheque  die iemand uitschrijft waarvan hij niet zeker weet  of deze gedekt is. Tegenwoordig creëren de lokale banken geld uit het niets. Er is totaal geen onderpand als waarde. Althans niet een die de basis vormde voor het oorspronkelijke geldsysteem namelijk goud. De centrale overheden fiatteren,  of met andere woorden geven hun goedkeuring aan deze manier van geldschepping. Dit geld dat dus eigenlijk totaal geen waarde heeft mogen de burgers niet weigeren. Sterker nog ! De schulden die wij gezamenlijk aangaan dienen als afbetaling en zijn er louter en alleen om het systeem draaiende te houden.  Geen schuld zou betekenen einde systeem! Als we hieruit de conclusie kunnen opmaken dat de centrale overheden geld kunnen creëren uit het niets. Dan rijst vanzelf de vraag hoeveel geld is er dan wereldwijd in omloop? Terug naar het begin. Geld dat in omloop werd gebracht moest als onderpand goud of zilver hebben.  Tegenwoordig is geld niets anders dan een schuldbekentenis van een individu . Zodra jij je handtekening zet onder een schuldbekentenis wordt er nieuw geld gecreëerd.   In principe zijn de limieten hiermee eindeloos en dat is precies wat er de laatste 40 jaar gebeurd is.   In het tweede filmpje kun je vanaf 3:24 zien wat een storting van een eerste klant bij een net geopende bank ter grootte van € 1.111,12 uiteindelijk doet! Er is uiteindelijk een bedrag van € 100.000,- uit de hoge hoed getoverd. Wereldwijd wordt dit geld dus geschapen door het aangaan van schulden door haar burgers. En het meest frappante is  dat de banken rente rekenen over geld dat dus eigenlijk niet eens bestaat!  Maar het wordt nog erger. Terug naar de gemaakte afspraak na loskoppeling van de goudprijs in 1973. Er is toen een verhouding van 1:9 afgesproken en iedereen kan zien wat deze afspraak met geleend geld wereldwijd voor gevolgen heeft. Deze afspraak is inmiddels zo goed als overal verdwenen. En verhoudingen van 1:30 komen inmiddels voor. Samengevat komt het er op neer dat 95% van al het geld dat in omloop is gecreëerd is door schuldbekentenissen.  Terug naar het artikel  dat ik onlangs geschreven heb. LINK

Ik ben bang dat de gewone burger niet graag wil horen dat banken geld kunnen creëren uit het niets en dat ook daadwerkelijk veelvuldig doen en dat zij die het krediet van een land beheersen ook het beleid van een land bepalen en eigenlijk indirect de feitelijke regeringen van een land zijn. Uiteindelijk bepalen zij het lot van haar burgers. Over de macht van het kapitalisme gesproken……..EINDE DEEL 1 Ga HIER naar deel II

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Archangels and Devas Blog

Spiritual Guidance & Support for a New & Rising Consciousness

Real Truth Real News

Information the Government, Fake News and Social Media Don't Want You to See

Filosofa's Word

Cogito Ergo Sum

Counter Information

Uncovering the mainstream media lies

Tales from the Conspiratum

Warning: This site may contain conspiracies

Davian Art

Galactic and Intuitive Art

Operation Disclosure Official

operationdisclosureofficial

saintandrewstwinflame

Eternal life and Immortality from God (11:11)

Breast Cancer Journey

Fighting the booby pain

All about you - The Healing Zone (THZ)

Disover yourself - www.thzthehealingzone.com

Gary Lite

Knowledge is Power

Oshara StarShaman

Seasoned Seer, Multi-Dimensional Medium, Shamanic Energy Practitioner, Munay-Ki Trainer, Life Coach, Spiritual Teacher

12 Steps Recovery spiritual principles

12 steps, AA, Alanon, working and applying 12 steps in our daily lives

WebInvestigator.KK.org - by F. Kaskais

Web Investigator.KK. org... is one web investigative resource for searching thousands of online sources, and public databases. This blog will change your life!

Tortuga 13:20

Galactic Maya Portal of Multidimensional Synchronicity / Portal Maya Galáctico de Sincronicidad Multidimensional / RealTime DreamTime Tzolkin Numerology Dreamspell Journey 13 Moons Turtle Telektonon Crystal Prophecy Matrix Systems 13:20, 13:28, 11:11, 19:19, 33:33. Reconstructing the Planet Art Legacy! Time Is Art ~ El Tiempo es Arte

Noua Era

Era photonica si noua paradigma

Rose Rambles...

What in the World is on Cynthia's mind? Love, Spirituality, Free Energy, Abundance, Quantum Awareness

Invest In Yourself First!!

Only We Can Change our Life, No one Else Do it For Us

we must know

We have the right to know. No matter what.

Jen Mehrnoush Zomederis

Discovering the Universe

The Astropartigirl

On a mission to captivate the world with physics, one particle at a time.

Raven's Song

Walking the path of my Heart and Soul - Raven © 2010 - 2022. All Rights Reserved. Please do not redistribute my work as your own or without my permission.

Conspiracy Daily Update

a part of the movement to Truth!

David Nova

Messages for an Entangled Universe

Mischa Selis

A topnotch WordPress.com site

Wissenschaft3000 ~ science3000

Recht auf Wahrheit! ~ Die Wahrheit leben! ~ Wahrheit und Friede!

Kone, Krusos, Kronos

A personal forum to express ideas, experiences, stories, etc.

Through the Looking-Glass

"We're all mad here." "How do you know I'm mad?" "You must be,” said the Cat, “or you wouldn’t have come here.”

E.J. Bron

Voor vrijheid van meningsuiting, tegen de islamisering van Europa, tegen de EUSSR, tegen de mainstream, voor het behoud van westerse waarden en tradities en pro-Israël

Blue Dragon Journal

Stories from the Orion Wars

Tiffany Stiles

Everything Is Energy ~ Energy Cannot Be Created Or Destroyed. It can only be moved from one form to another, one dimension to another.

The Great Sea

Truth is relative to personal bias

Unveil The Love Within

When conflict is annihilated, the inner light expresses itself.

Sacred Soul Mysteries, Loving God

🐛 For Caterpillars Seeking The Butterfly Within 🦋

Redwolf's Remarks

Its time to go Home

Smart Grid Awareness

A Website by SkyVision Solutions, Consumer Protection Advocate

Stad van Morgen

Duurzame menselijke vooruitgang + Democratie (Sustainocratie)

The New Divine Humanity

L' Aura Pleiadian

Kathy Vik's Deeply Awake

Kathy Vik is Deeply Awake, an internationally recognized author, speaker and channeler specializing in the daily life application and significance of our current planetary and individual ascensions. She represents "The Teachers," ancients who are her mentors and family. Join her as she delights in sharing her wisdom and insights in these sacred and thankfully changing times.

TRANSITIONS

Denise Le Fay

HighHeartLife

Evolutionary Ascension Process - Denise Le Fay

Snooze 2 Awaken

Resources for Lucidity

%d bloggers like this: