Apollo Solaris

Humanity’s return to its natural fully awakened and fully conscious state has never been in doubt.

THE ONENESS TRANSMISSIONS

Supporting the Movement of a New Humanity

We are a sacred activism platform assisting global transformation through mass scale energy transference.

Support humanity’s awakening by dedicating yourself as a sacred conduit to transmit and radiate the Divine Plan for our evolving planet.

YES! I want to Serve

Ja, maar wat als alles lukt?

p.s. Als u op een pagina komt met geen tekst en alleen een plaatje dan kunt u vaak op het PLAATJE KLIKKEN. Dan komt u vanzelf weer ergens anders terecht. OverigensIMAG0307geld dat toevallig niet voor dit plaatje maar als u er op klikt dan ziet u wat er gebeurt. Zo is het lieve mensen en niet anders.

biglebowskipinball

Ascensie

ImageMocht u hier terecht komen via links of doorverwijzingen dan altijd terug naar Klokkenluideronline | TREK OOK AAN DE BEL. Mocht u nu denken dat bepaal ik zelf wel, dan respecteer ik dat, maar beter is het om terug te gaan. De kans is anders groot dat het niet goed gaat. Er staan hier veel termen en uitdrukkingen die u zich eerst eigen moet maken. Als u dan een begin maakt dan leest het boek naarmate u verder komt steeds makkelijker. SUCCES!

Naast de blog klokkenluider deel I en II die hierboven staat vermeld, ga ik in deze blog verder in op de veranderingen die ons staan te wachten en dan met name ons fysieke lichaam of beter geformuleerd, ons bewustzijn. Want ons lichaam is niets meer dan bewustzijn maar dat zult u gaan begrijpen naarmate u steeds meer gaat lezen en begrijpen wat hier allemaal staat beschreven. Kort samengevat betekent het dat de mensheid zich in DE EINDTIJD begeeft. En hiermee wordt niet het einde van de wereld bedoeld maar een GROTE TRANSFORMATIE15/1 2014 Het jaar van DE GROTE VERANDERINGEN! – Monique Timmers ASCENSIENIEUWS  januari – Fran Tielemans  19/1 Carbon Based Lifeforms – WORLD OF SLEEPERS 4/1 Bringing Humanity Home Energy and Event Update With Love from The Galactic Center The Real News and The Whole Truth. LOVE IS BIRTHING AROUND THE PLANET.  For the highest good, lets do this together and do this in our new NOW.”

28/11 WELKOM IN DE NIEUWE TIJD De frequentie van de aarde is inmiddels naar een HOGERE DIMENSIE gegaan en wij mensen gaan uiteraard allemaal mee. 2/12 Dramatische Veränderungen in unserem Sonnensystem « Die kosmische Urkraft | ALLES IST ZAHL – DAS MAß GOTTES 4/1 De Brug : OVERGANG NAAR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Het is een intens en eerder chaotisch begin van 2014 geweest! De recente Volle Maan in Kreeft/Steenbok en enkele krachtige zonnevlammen hebben iedereen de kracht van de energieën doen voelen. Daarbij nog de nieuwe energieën van de Natuur waarover Aartsengel Michael het had, de krachtige elementale aarde-energieën die een nieuwe relatie tussen mens en omgeving smeden: het is inderdaad een tijd van opwindende en intense verandering.

Nieuwetijdskind.com-eenheid

28/11 DE ENERGIE ZIJN VOOR EEN ASCENDERENDE AARDE De energie van de derde dimensie is emotie, die je kent als ‘gevoel’ en dit is ook de energie van de aarde. De aarde is een verzameling emotionele energie die tot uitdrukking gebracht wordt als vulkanen, vuur, tornado’s, orkanen, donder en bliksem, stilte en chaos. 4/1 THE ULTIMATE BALANCE
Balancing Male & Female Energies within Us. You Are Filled with the Energies of Transformation When we look at your energy fields, we see butterflies just ready to come out of the cocoon. We sense a tremendous amount of energy locked within each of you; not that you’re blocking it, but that tremendous energy inside is the energy of transformation. You may not notice in your daily life that you’re transforming, and you may not believe us when we tell you that you are, BUT YOU ARE. Transformation is a relative thing. Often you cannot see where you’ve been and where you’re going. But in this room, there’s much energy for transformation. All of you are at a turning point. THIS IS THE POINT OF POWER. Use it wisely. Use it joyfully. Even if you are afraid of your transformations, do not allow your fear to keep you immobile, for the most important thing you can do is act, rather than staying still.

Malgus_gebruikt_bliksemDEZE EINDTIJD en wat ons te wachten staat wordt dus naast deze blog besproken in mijn blogs, the Matrix, Mediteren, de doos van Pandora deel I – V, de schokkende waarheid, de boer ( New World Order) en Transhumanist Agenda New World deel I en II. Al deze blogs en de informatie die er op staat staan weer met elkaar in verbinding, net als de blog, ik ben hier om TE HERSTELLEN wat ik fout heb gedaan. De blogs vind u op de homepage. Als u echt wilt begrijpen wat er zich wereldwijd afspeelt is mijn advies om alles te gaan lezen. Het spreekt voor zich dat alles wat ik schrijf is onderbouwd met tal van films, documentaires en andere artikelen met min of meer de zelfde boodschap. Nogmaals succes met lezen.

15215_10151257561983908_121067995_n

28/11 Riding the Turbulence The Shift is here. So many new people are experiencing the stepped-up strange changes and shifts in perception it’s amazing. Time seems altered, perception seems to be slipping. Many are feeling almost drugged by it. It’s moving fast. It’s not easy to describe but the effects change perception, your sense of timing and energy, and some are even sensing physical earth changes around them. And it’s all good!…that is, unless we resist the change. – READ MORE 2/1 How To Shift Into The 5th Dimension : 7 Things You Must Know We are moving to an amazing era of NEW AGE OF OUR FIFTH DIMENSIONAL EARTH which is full of extreme heavenly bliss. However it is up to us to allow the flow of energy from the creator to manifest literally anything into our experience. Since our creator made ourselves in his image, we have a free will to create anything that we want in our reality. 6/1 Preparing For ASCENSION 8/1 Inner Body Vibrations, Ear Ringing & HEAD PAINS 12/1 Ascentiesymptomen in 2014-Innerlijke Lichaams Trillingen, OOR KLANKEN & HOOFDPIJNEN

EarthAscension-535x640

Goed, velen zullen straks in gaan zien dat er toch echt wel IETS GROOTS staat te gebeuren. 30/10 THE ELOHIM 4/1 The Portal of Harmony – Archangel Metatron via James Tyberonn.  IN THE DAWNING OF THE 2014 AQUARIAN VIBRATORY FIELD, in the ‘Portal of Harmony’ the codes will be received & anchored and the stage set. It is the download of an exquisite coded energy of coherent light, which is up-shifted to influence and pattern the currently transitioning paradigm. It is an offering and template enabling a higher knowledge to a humanity of more advanced frontal brain intellect. Accordingly the misconstrued concept of original sin,  unworthiness, and the  myth of a vengeful angry God with  fears of devils and hell fire that were programmed in so many of you can  be diminished. The dogmatic distortions of control thru fear  that were taught by governing political bodies (in the guise of religion) for several millennia can no longer serve. THE 12TH DIMENSIONAL MATRIX and Intergalactic Stargate Travel

1186342_10151627177072051_1676433925_n

Channelled by Jahn J Kassl on August 05, 2013 | SHELDAN NIDLE’S UPDATE for the Galactic Federation of Light and Spiritual Hierarchy 4/1 Welcome in the New World at Pinterest A world where only is room for: love & light, compassion and compassionate, respect and equality, from softness and equality, AS IT WAS ORIGINALLY INTENDED.

2/12 Iets Groots is er Aan het Plaatsvinden dat Niet Alleen de Planeet Aarde Omvat maar Ook de Volledige Kosmos LEES MEER

3/12 Sheldan Nidle’s Update for the GALACTIC FEDERATION of Light and Spiritual Hierarchy Links staan HIER

11/9 What in the World is Going On?
THE IMPORTANCE OF DISCLOSURE The End of the UFO Cover-upand How It Affects Your Life. AROUND EVERY SINGLE HUMAN BEING is a beautiful field that some have even called magic, for in this field is your Akashic Record, and even the attributes of your Higher-Self (soul) Meer informatie wat de Akashic Records precies inhouden kunt u lezen in de blog Mediteren. 2/1 CHARACTERISTICS OF THE SOUL by Susan A human being has a character. Some people are very active. Some people are very quiet. Some people are very humorous. Some people are very serious. A soul has its own character

841_1425374617679134_221418545_n

26/10 All IS CHANGE, CONSTANT CHANGE, and this change that is blowing through at this time is necessary to bring human consciousness forward. It is also necessary to assist Mother Earth in her ownevolutionary process of ASCENSION, and therefore the winds that blow on her surface are simply the winds for her that are removing the dross and the toxicity that exists now on the surface of the planet. 19/1 THE VIOLET FLAME of 188 & 5D SHIFT TO SINGULARITY

6e999eacfdc574c1ee75034c855fb946_500

12/11 The Light Collective and MOTHER GAIA via Tazjima: In the Wake of Typhoon Haiyan | The earth is undergoing a pattern of cleansing. All that belonged to the old paradigm will be swept away. Everything, every last vestige of pollution, caused by the over-cutting of forests, the wanton pillaging of resources, destruction of water through unbalanced industrial activities such as fracking, oil and natural gas drilling, over-building of heavy structures and concrete which prevent the earth from breathing… all these things and more will be swept from the planet. 19/1 EARTH CHANGES 2012 DNA CHANGES – Secrets of Carbon 7 From Beast to LIGHT BODY THE EARTH’S CRUST The changes to the earth have begun; this is going to be slow in the beginning then a sudden turn. This is all that we can inform you right now, do not be alarmed. MIND-BLOWING NEW DISCOVERY, EVIDENCE & MAJOR QUAKE WARNING COULD VALIDATE GCM 4/5D DIMENSIONAL TIME-SHIFT THEORY & MORE… 6 Ik, 5 Chen, 9 Caban Gaia is busy as well with her numerous alterations. The seabed is rising. The globe’s climate is fluctuating. The continents are shifting and rumblingA NEW EARTH IS READYING TO BE BORN. The New Declaration of Independence for PLANETH EARTH

102Everything in your life is first manifested within your Subconscious Mind. Your Subconscious is where your SOUL lives. So it is crucial to know how to INNER ACT with your SOUL so you can INTEGRATE, move into ALIGNMENT and RAISE your VIBRATION. ……So… 90% of WHO YOU ARE IS WHERE? WITHIN!

603549_10151661688395482_803968293_n

De terugkeer van de vrouwelijke oerenergie op aarde staat in nauwe verbinding met de openbaring van vrede en liefde.

DE GODIN VAN DE LIEFDE HERRIJST | Venus opent de poort naar DE NIEUWE TIJD.

1004634_658617714169197_914210782_n

DE VIJFDE DIMENSIE WORDT GEREGEERD DOOR LIEFDE, in tegenstelling tot angst, die DE DERDE DIMENSIE domineerde Terwijl we onszelf allemaal in meer of mindere mate en in een hoger of lager tempo ontwikkelen door de vier stappen van bewustzijn heen, gebeurt hetzelfde met DE MAATSCHAPPIJ. Een maatschappij in de Vierde Dimensie is weer anders dan een samenleving in de Derde Dimensie. Hoe meer bewust we onszelf worden van ons eigen proces, hoe sneller we door ons eigen proces heen gaan en hoe meer mensen dit gaan doen, hoe dichter we als geheel bij de Vierde Dimensie komen en vervolgens bij de Vijfde Dimensie. Je kunt er vanuit gaan dat een groot deel van de Wereld momenteel in de Derde Dimensie de realiteit van alledag beleeft.

1704854/11 LIGHT AND DARK – Infinite Potential and Matter – Fem & Masc | The energies that got ‘trapped’ in this experiment are energies that lost their connection to source creator, and it is time for them to connect back to Divine Source, or be contained without further harming other worlds and dimensions.

5ba560e450ca899ff7f25d00077c3fff_1024

Door de terugkeer van DE VROUWELIJKE ENERGIE op aarde zal het voor de mens makkelijker worden zich te richten op het licht, waardoor de individuele ziel de DAG DES OORDEELS kan uitstellen.

ba12c2240dc8f8edf6c6e74a196de3de_1024

ERGENS TUSSEN 2017 EN 2018 zal de Aarde geheel de Grote Centrale Zon binnengaan. Alles niet die achtste noot haalt, wat niet afgestemd is op de GROTE CENTRALE ZON zal buiten haar grenzen gezet worden. Menselijke en andere soorten die te veel disharmonie veroorzaken zullen daar onmiddellijk doodgaan. Men noemt dit ook wel het binnengaan van de Fotonengordel, en inderdaad de toegang tot de Grote Centrale Zon zal de vervulling zijn van de keuze van Moeder Aarde om weer door Schepper omarmd te worden. Het is echter niet de toegang tot een volgende dimensie. Na het binnentreden duurt het nog zo’n duizend jaar, waarin veel verandert, voordat Gaia naar de Vijfde Klas gaat. Wat hiermee bedoeld wordt kunt u lezen in HET KENNISBOEK. VERKLARENDE INFORMATIE OVER HET KENNIS BOEK – HET ALPHA KANAAL – DE GOUDEN TIJD De 21e en 22e Eeuwen zullen verschillende test jaren van Onze wereld zijn. In de 23e Eeuw zal de zuivere Fundering van de gewenste GOUDEN TIJD worden gelegd. De Gouden Tijd zal gevestigd worden tot de 30e Eeuw en na die datum zal de Realiteit van Verenigde Mensheid het platform verlaten door haar Missie te Completeren.

1094796_10151663720967076_446130758_n

WE KOMEN NU IN EEN TIJD dat de kalender weer natuurlijk wordt en de zon-maan frequentie op aarde weer geheeld zal worden. Het vrouwelijk en mannelijk deel gaan weer samen als één geheel resoneren. Het Kunstmatig Bewustzijn: het werken vanuit overheersing en dualiteit zoals het creëren van arm en rijk.

996632_10151657630212076_234048574_n

17/9 SINCE WE ARE ON THE CUSP OF SOME CHANGES that will surely shock the masses, and will drastically change everything forever…. 3D values won’t get you through the narrow doorway of love… that’s why I’m sharing these words…

14b3d868ca09505eb2e47ec8df9ea6c9_500Hierdoor zullen MEER ZIELEN de kans krijgen de grote stap te maken naar de nieuwe aarde. 22/9 WE HAVE BEEN CUT-OFF FROM THREE QUARTERS of our REAL SELF. This body is only a third dimensional hologram that represents only our present limited understanding of who we are. We are in reality able to live in several dimensions at the same time depending on where we place our consciousness 2/1 TELEPATHY, RELIGION & CHAKRAS  “There is a light that shines beyond all things on earth, beyond us all, beyond the heavens, beyond the highest, the very highest heavens. This is the light that shines in our heart”. – Chandogya Upanishad TELEPATHIC COMMUNICATION WITH DOLPHINS 

physical-ascension2EN ZO IS HET. AMEN. 16/9 THE ENERGIES THAT ARE AFFECTING each and every living being on the planet now, the cosmic rays, the warming of the planet by the decrease in the electromagnetic field of the sun, all of these things are bringing change of every corner of the world “THE RECALIBRATION OF GAIA” 22/9 TRANSFORMATION DER ERDE – Interkosmische Einflüsse auf das Bewusstsein

von Morpheus – Trinity-Verlag 81

16/9 There is a Shift, a transformation,a really BIG change occurring. The Shift is occurring within the Hearts of ALL of humanity and millions are beginning to awaken. IT IS AN “AWAKENING OF CONSCIOUSNESS!” Wanneer dit gebeurd zal er een kentering komen op aarde, de oude systemen worden nu nog verder geüpload. Wat brengt dat de mens op aarde? Er kan bij sommige groepen of individuen een ware shock ontstaan. Hun levensinstelling zal zodanig op de proef gesteld worden, dat zij wel moeten gaan kiezen voor een totaal ander pad. De kentering van het oude zal nu verder worden gekeerd. Moeder aarde gaat steeds verder opstaan in haar nieuwe Mantel van Licht.

587a7aa9aef532c3ba959a27dda644d9_500

Deze prachtige tonen die de nieuwe chakra’s tot uiting brengen, vormen een nieuw aarde bewustzijn. De angsten die nog in en op de aarde aanwezig zijn, zowel in en om de mens, zullen losgeschud worden. DE AARDE ZAL ZICH ONTDOEN VAN DE ANGSTFREQUENTIE! DECEMBER 21ST 2012 WILL BRING THE START OF UNTOLD JOY | as you have worked constantly to open your hearts more fully to God’s Love, which is always calling to you.

20/10 PLEIADIAN BROADCAST SEPTEMBER 2013 THE PLEIADIANS | Relevant information that is related to the role of the pleieiden throughout the process that is known ass assension

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

AS WE STAND AT THE THRESHOLD OF the biggest and most momentous Shift in the history of humankind, the Pleiadians have some very important information to share with us about this time, which they refer to as “The New Dawning.”

29620_10151673742017076_1940366199_nTheir urgent message is that there is a mutual birthing taking place within the Earth and within us. Now is the time to step forward and consciously participate in our own remembering and reconnection with our natural spiritual nature.

b9a0f93318e15761621e81dd9bf900f5_50030/9 IN ORDER TO WITHSTAND THE TREMENDOUS ENERGIES that will be streaming in from the Central Suns at the end of 2012, the Earth will make her ascension on the 12-12-12. This will bring a rapid and sudden end to duality. These truths and their resulting changes will then tumble down like Chess pieces falling off of a Chess board. 21/10 ENERGETIC UPGRADES for Selected Hue-manity Groups are in Process

Zelfs de grootste SCEPTICI gaan zich straks achter de oren wrijven en beginnen in beweging te komen. DE NIEUWE AARDE Energieën | De Nieuwe Aarde Energieën Het Onvermijdelijke van Verandering en Diepe Dromen met Gaia … Een Nieuwe Gemeenschap van Licht.

75321a94ca9e4aa8ee27ff567564545d_500

PLANETARY TRANSMISSIONS EVERY NEW AND FULL MOON

38b8d28e6d0bd337fe905fa9eea7e874_500DE FYSIEKE VERSCHIJNSELEN TIJDENS HET ASCENSIEPROCES. Dit artikel is geheel gewijd aan de vele lichamelijke verschijnselen die zich tijdens het veranderingsproces (Ascentie) kunnen voordoen.Het is een compilatie van 23 profetische publicaties uit het recente verleden over DE GEVOLGEN voor het menselijke lichaam tijdens de aardeveranderingen, aangevuld met onze eigen kennis en ervaring LEES MEER

mork-and-mindy

Als we DE FREQUENTIE van de aarde een naam mogen geven, is dit DE SCHUMAN RESONANTIE. De Schumann Resonantie of Nieuwe Aarde Resonantie is je afstemmen op de hartslag van Moeder Aarde. De oude volkeren, the natives, zoals de Indianen, zij doen dit via het GEZANG EN GETROMMEL. Sjamanen werken met de onzichtbare energieën. Het werken met het medicijnwiel is hier een onderdeel van. Het Medicijnwiel beeldt de kosmos met zijn planeten uit.

????????????????????????????????????????????????????????????????????De opbouw van een Medicijnwiel heeft een eigen ceremonie en wetgeving via de legging van bepaalde stenen (planeten) in een cirkel. Deze cirkel van stenen resoneert ook en heeft een helende werking. De vibratie en resonantie die het morfogenetisch veld van de mens en alles wat leeft beïnvloed elkaar, zie morfogenetisch veld. Alles is trilling, vibratie en dus geluid. Alles in ons lichaam vibreert, alle organen hebben een eigen resonantie. LEES MEER

1392906_10151680550252076_777025706_n

686a26c77f2e1c284288c728d3c0a23d_500

Medical Astrology. Astrology is the study of cosmic influences, that is, influences associated with the motion of the Sun, Moon and planets and the position of the stars that are considered to affect all living creatures, including humans. It is also the study of the relationship of the motion and position of these heavenly bodies with physical events. ASTROLOGY IS VERY ANCIENT and is probably as old as man’s concept of time itself, although the earliest evidence of its use only dates back to around 4000 B.C. Originally a knowledge of the movement of objects in the sky helped to determine the best time for hunting and food-gathering and provided long-range weather forecasts. Later on it became an important tool for finding the most propitious times for the sowing and planting of crops. As time went on different cultures developed this knowledge into their own unique mythologies that were intended to provide an integrated system of accumulated wisdom and experience. As more and more became known about the movement of the sky, planets, Sun and Moon, it became possible to predict events, such as eclipses, far in advance. It also became obvious to these early researchers that there was a certain amount of synchronicity between individual human experience and cosmic events, and astrology as we know it today was born. READ MORE

rb_149261

22/9 DIE SCHUMANFREQUENZ, die Eigenschwingung der Erde, ist im Ansteigen begriffen; viele Parameter kündigen von einer umfassenden, grundlegenden und nachhaltigen Reform unserer derzeitigen Systeme auf vielen Ebenen.

De cursus Schumann Resonantie is niets meer en niets minder dan leren, of eigenlijk ervaren, uzelf aan te passen aan de HARTSLAG VAN MOEDER AARDE, mee te trillen met haar energie. Deze eenvoudige techniek kan iedereen in een weekend leren! Geen ingewikkelde meditaties, alleen VERBINDEN. Oude volkeren zoals de HOPI INDIANEN en DE MAYA’S waren bekend met deze energie en voor hen was het heel gewoon dit toe te passen om zichzelf gezond te houden . 426913_206885302746299_1486440661_n

21/9 MELANIN & YOUR PINEAL GLAND

Via je pijnappelklier krijg je informatie over je verleden, wie je bent als ziel, je toekomst, je evolutie en de totale geschiedenis van het universum.Velen geloven dat helderziend zijn een gave is. Echter, het is feitelijk de aanwezigheid van een actieve pijnappelklier.

De pijnappelklier is het centrum in je lichaam waar de zonnestralen binnenkomen en bevindt zich centraal in je hersenen. Het heeft de vorm van een oog, heeft ook gelijk daaraan een netvlies en is op dezelfde manier gevuld met vloeistof. Het wordt daarom ook wel je derde oog genoemd, maar ook sterrenpoort. Van daaruit wordt licht in al haar vormen gedistribueerd naar de verschillende delen van je lijf. Wij zijn daarom lichtwezens. De pijnappelklier is ook de ontvanger van de kroonenergie welke een onvoorstelbare hoeveelheid informatie bevat over je verleden, wie je bent als ziel, je toekomst, je evolutie en de totale geschiedenis van het universum. LEES MEER

30/9 ARTHURA HECTOR: THE PINEAL CENTRAL COMMUNICATION | Dear people of the earth, the pineal gland has many functions, but the main effect is that of the energetic communication.

6649a-image0017/11 PIJNAPPELKIER EN DE MENTALE GEZONDHEID VAN GROOT BELANG | Een goed functionerende pijnappelklier en een goede mentale gezondheid zijn van groot belang om waarheid te kunnen onderscheiden van leugens en om de regie over je leven weer in eigen hand te nemen.

symbolism-pineal-gland-770

De pijnappelklier, of het derde oog, bevindt zich in het geometrische centrum van het brein. Op dezelfde manier bevindt DE GROTE PIRAMIDE zich op het middelpunt van de landmassa van onze planeet. Oude volkeren noemden de pijnappelklier HET DERDE OOG omdat het mystieke krachten zou hebben. De klier bevat een complete kaart van het blikveld van de ogen en speelt een belangrijke rol bij menselijk functioneren.

Juist nu, tijdens het Ascentieproces, is deze techniek voor veel mensen een uitkomst. MOEDER AARDE is haar trilling of energie aan het verhogen en wij als levende wezens voelen dit. 5/11 DE MARIA MAGDALENA ENERGIE STAAT OP! Tot nu toe is de Maria energie nog niet aan het woord geweest en dit gaat nu gebeuren. Zij zal door velen gaan spreken via het hart.H HET 13 MANEN BEWUSTZIJN wordt weer opnieuw geboren! Liefde is alles wat er bestaat want onze goddelijke Bron is Liefde. LIEFDE IS JULLIE NATUUR, jullie ware natuur, alles wat liefdeloos is waarmee je probeert je te verbinden of voor enig doel te gebruiken, zal altijd leiden tot ontzetting en teleurstelling, want het is onwerkelijk.

320737_10151554456618908_1883407078_n

There are other intelligent beings who live within our universe. But their blueprint is not Divine. We are the only beings who can choose both our own rate of vibration, as well as our own Time frame. We are the only beings who can achieve spiritual mastery, the only beings who have the ability to change matter and the only beings who can eliminate disease within our cells through our own DNA processes. FROM THE MATRIX | Wat ik nu ga doen is het volgende, stelt u eens voor dat naast de doos waarin u nu leeft, er nog een andere doos is en die doos bevindt zich pal naast de doos waarin u nu leeft. Eigenlijk maakt die andere doos verbinding met de doos waarin u nu leeft.

98cbf5dd36d87990be544061639d782b_500

22/10 LIEFDE EN LICHT is waar wij uit bestaan, vanuit het lichtspectrum zijn we bijéén maar toch apart. Gescheiden door onze vorm, vormen wij een individueel bestaan wat we als eenzaam kunnen ervaren.

996599_10151658059102076_277868075_n

Jim Self – Planetary Update – September 2013 – 7 September 2013 13/9 September 2013 Energy Update MASTERING ALCHEMY If you yearn to advance your personal and spiritual growth, accelerate your awakening, strengthen your spiritual connection to Source, and reconnect with the Love That You Are, it is no accident that you found us. This work can assist you in achieving all of this… and so much more. If you are new to Mastering Alchemy and would like to learn more about what we do and how Mastering Alchemy might benefit you, CLICK HERE for the complete pathway to Mastering Alchemy.

Planetary Update – September 2013 – 7 September 2013″

AA METRON – REJOICE – NEW EARTH Please share ~ As the Vitruvian Man spins in the dreidel (Spinning in Merkaba) of life force, so too does the earth spin in the direction of the sun. And so comes a moment in time, when all becomes crystal clear. Just as the reality of the truth of the ONE standing before you, for just as the truth has been put through the eye of the beholder, so too shall the RISING ENERGIES of the NEWBORN SUN fill the sky with envious glory. Glory of the one who has come to liberate mankind from the grips of fear and misunderstanding! For the newborn SUN. Nibiru (ALSO TRANSLITERATED NEBERU, NEBIRU) is a term in the Akkadian language, translating to “crossing” or “point of transition” 5/10 THE RETURN OF NIBIRU, OUR SECOND SUN

IMAG0721

PLANETARY UPDATE ~ October 2013 ~ with Jim Self

Oct 3, 2013

Every month, Jim Self “takes the pulse” of the energies currently affecting us and the planet.Free eBook – The Shift — What it is… Why it’s Happening… How it’s Going to Affect You and The Mastering of Alchemy
by JIM SELF

PLANETARY UPDATE – NOVEMBER 2013 Questions for Jim – How are the changes in the sun related to The Shift?

The SON of the GODS, brings with it NEW EARTH to those who seek it through the ages, through and through. And so, it stands in your sky facing the wailing wall of Jerusalem – City of Man – City of God. For ALL is God’s glory. For all is God’s will.

Er zal dus een moment komen dat alles naar buiten gaat druppelen en dat er discussies gaan komen zoals ik dat ook in de voorgaande pagina’s heb beschreven. De kans is reëel dat straks, als niemand er meer om heen kan, er een discussie gaat komen over HET EXACTE TIJDSTIP wanneer de dingen gaan gebeuren. Dat begrijp ik want dat is op het moment dat deze hele kwestie niet meer te houden is. The Astrology of October 2013 – FOR EVERYONE 22/10 THE ASTROLOGY OF NOVEMBER 2013 – Finally 10/12 Financial Reset and Event UPDATE

Vision3

11/9 THE OMPORTANCE OF DISCLOSURE De volgende stukken tekst staan ook tussen de andere blogs door geschreven. Alles dat ik geschreven heb, heb ik zo goed als mogelijk in de verschillende blogs geplaatst die hier betrekking op hebben. De blogs staan het begin van deze blog beschreven. Het kan dus zijn dat ik ook niet meer goed wist waar en of ik het al geplaatst heb. En omdat ik u niets wil onthouden kan het dus zo zijn dat uitspraken of stukken tekst verschillende keren terug komen. Dit even ter aanvulling.

The first is THE FALL OF a global elitethat has exerted power over the world’s population for a very long time. The second is the arrival of human beings from other civilizations. 2/12 EPOCHALE VERÄNDERUNGEN INNERHALB DES WINTERS 2013-2014

PleiadiansTheGalacticFederationofLight5069249780050_hiresHieronder volgt een stuk tekst dat ingaat op de beperking van het menselijk DNA dat aangepast is door de ANUNNAKI. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u het beste naar mijn blog “ik ben hier om te herstellen wat ik fout heb gedaan” Hier volgt een korte samenvatting. Mocht u nog niets gelezen hebben betreffende deze aanpassing dan zal dit wat nu komt slecht te verteren zijn. Ik ben mede verantwoordelijk voor de beperking die u allen heeft ten aanzien van uw DNA. De mens is en nu praat ik over heel lang geleden ooit GEMODERNISEERD. De complete uitleg staat in mijn blog “ik ben hier om te herstellen wat ik fout heb gedaan.

19/9 6/10 GENETIC MANIPULATION

atlantida_alienvisitation

De gevestigde wetenschappers beschouwen zijn werk als PSEUDOWETENSCHAP (pseudoarcheologie) of zelfs morosofie en zijn van mening dat zijn conclusies niet worden ondersteund door zijn argumenten. From the Greek – to perceive, to think, the result of perceiving or observing – metanoia means “a CHANGE OF MIND.”

If someone thinks there is a real mystery in understanding the Myths and other human matters – it’s because of lacking the natural ability to observe the Nature – and even more because of a huge intellectual and scientific “BESSERVISSEN”-neglect of the genuine SPIRITUAL WISDOM of our Ancestors. WELCOM TO THE SCIENCE OF LIFE web site Here you can participate in the creation of a new formulation of science. This formulation is needed because of limitations in classical scientific languaging.

Life is different. Bringers of the Dawn: Teachings from the Pleiadians

It is a realm where matter is determined by mind.
In our body there is an interplay between information and matter.
In our body, all matter is formed by living cells.
In our body, and all living beings we find a property of Freedom of Choice. This is not found in inert matter.

U bent dus gewoon aangepast in een LABATORIUM. Dit om over u te kunnen regeren. The body as we think of it having five senses — touch, see, hear, taste, smell is the PRISON PLANET. MONTAGUE KEEN: Society has encouraged you to live in a little box with a television for company

993303_10151695321483908_1673341529_n

8/11 WE ARE ALL BEING RE – CODED in a step-by-step process in order to withstand the more refined spectrums of electromagnetic light. This transmission acknowledges the process by consciously calling into our body the transforming solar radiation through eye gazing and self-created activation. As we are being recoded, old genetic imprints are being released. Be ready for purification symptoms and needed integration.

19/9 The problem that was CREATED BY ANNUNAKI, Zetas, and many other Invader Races and Fallen Racelines, that would guarantee that Earth would continue to be a prison planet boils down to one very simple fact

18/9 THERE IS ONLY THE ORIGINAL DIVINE BLUE PRINT within every spark of the star, every flame of the sun, every cell, every atom with the cell, every omnion within the quarks, every muon, rayon, trayon, and on down to the most etheric substance of pre light and pre sound. All of the this made in the image and likeness of God. This means that the divine structure is replicated in the ALL. The Christic Merkaba that keeps the body in the 12th dimensional frequencies reaches from 12 inches above the head into 12 inches below the crust of the Earth. This means that in order for our bodies to ascend into the Christic Divine Blue Print, we must do it together with Mother Earth 19/9 10 WAYS TO SHIFT YOUR CONSCIOUSNESS

Nieuwetijdsekind-pijnappelklier-zetel-ziel11/9 MIT DER HERBSTTAGUNDNACHTGLEICHE AM 22. 09. 2013 ENDET DER FREIE WILLE FUR TEAM DUNKEL! 19/9 THE AUTUMN EQUINOX FALLS ON SEPTEMBER 22. There are powerful energies arriving on this day. 22/9 HERBST EQUINOX 2013

Was dies für die ganze Menschheit bedeutet, kann noch nicht in Worte gefasst werden. Soviel dürfte bereits jetzt feststehen, die finanzielle Sklaverei endet!
17/9 We want the rest of humanity to simply open their eyes and quickly GET ON THE BUS. WHEN HUMANITY completely understands that “You Are Light,” then Nibiru will spin out of this Solar System and do its work elsewhere, wherever, it is wanted and needed.
18/9 Daarom is DE FOTONENGORDEL zo belangrijk. Fotonenenergie komt direct vanuit de Centrale Zon, de vader van alle zonnen van de verschillende zonnestelsels.

This is the truth of NIBURU, which has not completely been revealed. 30/9 WHY IS SUN ALCYONE IN CHARGE? Because he was the original creator of the star that we lived on long ago. So our frequency signatures or our original perfect self was within the essence of that star before it blew up. Sun Alcyone wants his star put back together again. That includes bringing the frequencies of all twelve pieces of that star which blew up and spun into the Milky Way back together. That means putting back together the frequency signatures of all 12 sub racelines that separated when the star blew up.

x1This also means that our ascension includes realigning with all of the Karma and the Wisdom that is supposed to be created from that Karma– not just ours personally– but all of it– the entire raceline– the entire star system.

22/10 OCTOBER 20-27, 2013 | The old world paradigm has left its mark on every human being and everyone on the planet is now endeavoring to rise above these limitations into a greater unity of their individual aspects so that a greater unity can take place in the collective consciousness of humanity.

Voor de HUIDIGE MACHTHEBBERS resteert dus enkel deze optie. Toegeven dat er grote veranderingen aan komen alleen vaag blijven over het hoe, wat en wanneer. Daarnaast is het een wereldwijde gebeurtenis dus enige structuur zou op zich wel handig zijn.

392983_10151576917723908_2022990381_n

12/9 At the dawning of the year 2013, there will be a significant increase in consciousness as well as a heart opening that will take place simultaneously, for everyone on Earth. This will move humanity out of the first three chakras of the ego, and INTO THE HEART. So, immediately, YOUR HEART AND MIND will work together more effectively. At that same time, the rebuilding of the planet will occur.[i] This will allow for the emergence of new systems that are based on God’s principles. LIEFDE IS DE SLEUTEL WELKE ALLE DEUREN ZAL OPENEN. Dus herinner je dat iedere keer dat je bij jezelf gewaarwordt te verkruimelen en te vallen, jij jezelf een knuffel en enige peptalk geeft, en vraag aan anderen om hetzelfde voor jou te doen. Want je hebt het WEL DEGELIJK in je zitten, maar bij tijden, zal de toegang tot deze grootsheid belemmerd worden door een schijnbare ondoordringbare muur van fysieke en mentale uitputting.LEES MEER

8840761-3d-computer-gegenereerde-afbeelding-van-een-lees-hart-met-een-gouden-slot-en-sleutel-in-geafa-soleer

THE HEART IS THE PORTAL – and opening it can hurt. We become vulnerable – but without this OPENING UP TO LOVE in trust and peace we are not able to fully receive.

3/10 EXCERPTS FROM THE MESSAGES FROM GOD ON HEART ACTIVATION
There is nothing more important than Heart Activation, than aligning your consciousness with the whole spectrum of Love, that you might be the world in its transcending, that you might hold the perfect resonance of the Love of God I Am in all its facets, in its perfection, even as it pretends to have forgotten that Love is all there is.

12/9 THE PLEIADIAN AGENDA – A New Cosmology for the Age of Light | “I am here to help you deocde the central intelligence of your planet, to prepare you for the Cosmic Party that begins on winter solstice, December 21, 2012.”

WELKE BESCHAVINGEN BEZOEKEN DE AARDE? Op Galactic-server.net is een overzicht te vinden van planeten die nauw betrokken zijn bij de aarde. 9/9 AUSSERIRDISCHE RASSEN Het volgende PDF DOCUMENT beschrijft de rassen vanaf pagina 22.

Daarom heb ik het volgende besloten. Een ieder die alles leest wat ik geschreven heb zal tot de conclusie komen dat de rol die mij is toebedeeld en die ik dus aanvaard heb een tamelijk “zware” opgave is. Dat heb ik ook geschreven in de BRIEVEN VAN 2 DECEMBER. Ik wist toen alleen nog niet hoe ver dit allemaal zou gaan. De reden heb ik vaker verteld, maar u snapt het liever te veel dan te weinig. Alles heeft dus met het PROCES te maken waar ieder mens straks mee te maken gaat krijgen. De rol vervul ik overigens met de meeste liefde en plezier, maar het is niet de makkelijkste taak.

6c6c393620f8a38947b4e9f756ee7f23_500

7/9 ~THE GRAND EVENT ~ PURGING – CLEANING – ANOTHER PLANET – MOTHER SHIP – GALACTIC FEDERATION BACKGROUND TO THE EVENT or History of THE EVENT

IMAG0804

Naast het feit dat ik alles voel kan ik op ieder gewenst moment zowel met open als met dichte ogen SYMBOLEN oproepen. Ze zijn licht en gekleurd. Ik zou ze in principe kunnen tekenen. Deze figuren zie ik al mijn hele leven en zien er altijd exact het zelfde uit. Zelfs de kleuren zijn altijd identiek. Maar ik zie ze alleen als ik dat wil.

6e2c00c023ca133c62b2d944c191cee7_500

Each and every one of you “ground crew” is being prepared for this event by expanding the capacity of the cell memory and the DNA codes within each and every one of your vehicles to be able to withstand the amount of light that is about to flow through you onto GAIA.17/9 DE DNA REVOLUTIE | Wat kunnen en wat willen wij met DNA?

15/9 AND SO OUR WHOLE BODY becomes an antenna to the Universe. The hard shell of self-contraction onto ‘ourselves’ which I call the ego, is melting and there is a soft flow that allows communion with the Divine.

486327_10151272773863908_828908715_n

Ik doe alles samen met ATHENA maar zij is hier nog niet op aarde dus op haar moeten we nog even wachten.

fantasygoddessvenus

7/9 Not far behind THE TWINS will come the Purifier. The Red Katchina, who will bring the Day of Purification. On this day the Earth, her creatures and all the life as we know IT WILL CHANGE FOREVER 16/9 THE WIND OF CHANGE | Now the planet once again is in a situation where the strong winds of change have begun to blow.

IMAG0530

Naast de informatie die u HIER kunt vinden staat er op de volgende PAGINA veel over tweelingzielen. U zult inmiddels begrijpen dat wij dat zijn.

Mijn advies is dit te lezen want het geeft veel u informatie over onze taak. Lees goed wat haar achtergrond is. Als u straks het stukje gaat lezen over mijn TERUGKEER dan zult u de verbanden kunnen leggen. Nogmaals ik begrijp dat dit allemaal heel erg ver gaat. De enige manier om hier een touw aan vast te kunnen knopen is door alles wat er staat te gaan lezen. Ik zal geen mens wat gaan opdringen. Als alles straks uitgerold gaat worden gebeurt dat vanzelf en ik behoud hierdoor de mogelijkheid om alles helemaal af te maken totdat dit moment komt. lees vooral alles dat met zielen te maken heeft, want eigenlijk wordt daar perfect uit de doeken gedaan hoe alles met betrekking tot ons tijdelijke verblijf in dit lichaam werkt. Er staat inmiddels zelfs een film waarop de ziel is vastgelegd. ( met wetenschappelijke onderbouwing!).

13/9 Everything is set for THE CHANGES COMING. I am here to tell you that you are what is holding everything up. You are balanced and mature enough to hear that now. There is more work to do.

14/9 Can you understand that THIS IS THE NEW BEGINNING. Shift camera to the Millions of INDIGOS around the Planet who are waking up and realizing what they are here for and that the Earth is worth standing up for and fighting for in Peaceful Ways. They are dreaming the New Dream. It is what they are here for! And as this New Dream takes hold, it connects in with the Galactic Light Codes and energizes the Planetary Hologram.

Over het hoe de rollen op aarde verder worden verdeeld hoort u nog. Maar het spreekt voor zich dat de hele HUIDIGE MACHTSTRUCTUUR op de hele planeet zal worden vervangen. DE MENSEN die deze posities in gaan nemen worden in het kennisboek beschreven. Het spreekt voor zich dat dit allemaal mensen zijn die maar een doel voor ogen hebben en dat is gehele mensheid op weg helpen naar uiteindelijk deze NIEUWE WERELD waar over wordt gesproken.

Nogmaals Ik begrijp dat velen onder u dit dit lezen eenvoudigweg niet zullen slikken. BEGRIJP IK, maar u zult straks toch echt gaan merken dat wat hier staat geschreven geen fictie is. Iedere dag komt er nieuwe informatie bij die dus onderaan deze brief en op alle overige brieven vermeld zal gaan worden. 5/11 VOLGENS DE MAYA’S worden de jaren 2012 (na 21 december) tot 2017 overgangsjaren, waarin de gehele samenleving zich verder kan ontwikkelen tot het volledig omarmen en doorleven van de energie die hoort bij de Vijfde Dimensie. Deze periode is de overgangsfase en wordt in meerdere artikels besproken. WHAT IS HAPPENING? The physical planet is being prepared to engage and live in the higher frequencies. Nothing of the old paradigm will remain when the cleansing is completed. Nature does have the power to scrub the surface clean, but it has been decided that the time of tribulation would be gentler than the great planetary disasters long foretold by seers and prophets. Still, this period of transition will create change that no one will be able to deny. Those who cannot handle the change and adapt will leave their bodies.

1053bbabe28a94abc2b05b596ed67a53_1024

De taak heb ik overigens in december van het vorige jaar ook op mijn LINKED IN PROFIEL gezet en die kunt u hier vinden. Daar staat dus aarde hoeder en dat is een taak die mij voor het leven gegeven is. Nu is ons leven straks anders dan dat wij nu begrijpen, met veel grote veranderingen, maar die informatie gaat u allemaal krijgen.

10/9
ARE YOU CHOOSING TO ASCEND OR DESCEND? September 9, 2013 ES Ascension News – September 2013
BIOGRAPHY OF M.C. ESCHER | He is most famous for his so-called impossible structures, such as Ascending and Descending, Relativity, his Transformation Prints, such as Metamorphosis I, Metamorphosis II and Metamorphosis III, Sky & Water I or Reptiles.

Ieder mens op aarde zal HET PROCES namelijk anders beleven en daar krijgt u nog heel veel uitleg over. Een film die ik u echt aanraad vindt u HIER. Overigens is de keuze en dat staat volgens mij ook in de blog de doos van Pandora beschreven, niet een die u als mens kunt maken. Uw ziel doet dit voor u. Dat ligt dus vast in uw zielencontract waar u alles over heeft kunnen lezen. Daarom ook vaak het advies dat iedere keer terug zal komen. Lees alles dat met zielen te maken heeft want daar ligt de sleutel. Niet in uw lichaam dat maar heel eventjes dienst mag doen voor de geneugten van uw ziel.

ON DECEMBER 21 2012, we suddenly gained access to all points within the Universe. This has automatically opened our world to the intelligence and information that has been present on these other worlds all along. It has opened the doorways to our infinite potential.

In deze film wordt HET TIJDPERK dat voor ons ligt uitgelegd. 14/9 EARTH,WATER,WIND, FIRE AND SPIRIT : THE SEEDS OF THE NEW BEGINNING ARCHANGEL MICHAEL through CELIA FENN The New Earth Energies September 2013
18/9 FEUER, ERDE, WIND & MEER | Erwachen | WATER, THE CREATIVE LIFE of the Universe. Water is a Gift from the Creator Human beings as declared through science are as much as 80% water. The indigenous people, the “First People” believe that before the voice of the Creator, and the light of the Sun was placed in our new galaxy, water was already on this planet, and is the basis of life. READ MORE

eafw_yin_yangU zult op een gegeven MOMENT gaan snappen dat wat daar staat ( linked In ) destijds door mij niet is verzonnen. U ziet ook GALACTISCHE RAAD staan. Welnu dat zijn mede uw FAMILIE, want de hoeveelheid broeders en zusters die staan te popelen om de handen uit de mouwen te steken is overweldigend. Zij zijn het dus die u dus STRAKS TE HULP gaan komen zoals ik dat in de voorgaande brieven beschreven heb.

230350_443011819086183_277276183_n

Er zal alleen iemand moeten zijn die zeg maar gemakshalve de bal aftrapt. Ik zal er verder geen doekjes meer om winden maar dat ben ik. Ik ben de persoon die de wereld gaat inlichten over het exacte tijdstip wanneer DE WEDSTRIJD definitief van start gaat. Ik begrijp dat dit voor velen niet valt te BEVATTEN, begrijp ik maar het is toch echt zo. Iemand zal de trekker moeten overhalen en dat is niemand anders dan Frankie Buijs lieve mensen. PAO~REFLECTIONS

Overigens kan ik u wel een hint geven waarom mijn ziel Nederland heeft uitgekozen. Dan moet u terug in de recente geschiedenis. Dan begrijpt u vast wat ik bedoel. Daarnaast zijn er nog een aantal redenen maar ik twijfel er niet aan de DE WAKKEREN onder u heel goed weten wat ik bedoel. Verder wil ik u nog een hint geven. Het is niet het stoffelijke kleed dat er toe doet. Alles draait om de ziel. Mijn lichaam is niets anders dan het instrument van de ziel. The Melchizedek and PLEIADIAN LIGHT NETWORK. These Spiritual teachings coming in from the Brotherhood of the Light brought about a new birthing of Egypt in about 3 800 B.C., which had, since its original inception in approximately 100 000 B.C., been under the influence of the Anunnaki.

IMAG0497Dus mijn opmerking dat ik een opdracht heb gekregen en aanvaard komt hierbij feitelijk in een ander daglicht te staan. Denk hierbij aan het verhaal dat ik geschreven heb over de terugkeer van mijn ziel naar aarde.

14/9 The bridge we have crossed is the one between the old paradigm of existence and the new one. THE OLD PARADIGM will stay on the old side. It cannot cross because the bridge rejects everything that is not of Love. Currently, only very old souls are crossing the bridge to the other side because we are the only ones who see it. But, eventually, all of humanity will cross it. And then, the new universe will become humanity’s new playground. SOUL WHISPERS | Be in your heart ~ Think from your soul ~ Love with your light

15/9 HUMANITY IS SHIFTING from the limited spectrum of visible light into the invisible spectrum of God’s holy Light. And we are going through a physical evolution and a spiritual evolution in conjunction with this.

Mijn advies is het volgende. Houd alles dat ik schrijf goed in de gaten. U zult het gaan horen als ik DIE BAL een rotschop geef, dat beloof ik u. 17/9 <a ϟ THE EVENT ϟ So… What Are We Waiting For, Exactly?

20/9 THE EVENT | On an ordinary day, the world will be turned upside down. On an ordinary day, on which the people will go about their daily activities, the clouds will fall from the sky and it will be raining fire.

Divine_Intervention_by_The_First_MagelordVerder zal dus op deze pagina alles komen te staan dat met het hele proces te maken heeft. Mocht u op pagina’s komen waar u zich eerst dient aan te melden dan is dat dus een mooi moment om te doen. LIGHTWORKER’S WORLDWIDE | Discuss, chat, blog and communicate with other spiritual people worldwide! Listen to music, create you own profile page, send private letters and lots more. 15/12 COBRA: Mandela funeral a psyop; Galactic frequency shifts now favor the Event and fair new currency

Het mooie van deze biecht is dat we deze discussie uit de wereld geholpen hebben en geloof me dat scheelt een hoop ruis. The Hopi and the Tibetan Prophecy both start with: “WHEN THE IRON EAGLE FLIES AND THE HORSE RUNS ON WHEELS…”

7/9 THE SHIFT WHAT IT IS … Why it’s happening … How it is affecting you and the mastering of Alchemy

The Shift is occurring within the Hearts of ALL of humanity and millions are beginning to awaken. It is an “awakening of consciousness!” It is taking place across the world in every town and village and in the Hearts of each child, woman and man. We are finding a new passion within, and we are beginning to recognize that who we are counts. We ALL matter, and we ALL have a contribution to make. This awakening consciousness has no limits. It is a
shift that is taking us all into a higher dimensional awareness; a higher, more aligned way of life. We are “becoming aware of becoming aware.”

Mocht u straks toch via andere kanalen te horen krijgen dat er IETS STAAT TE GEBEUREN keer dan altijd terug naar deze pagina want this is THE PLACE TO BE….. THE PAO MISSION:

An organization established to support Sheldan Nidle’s four-fold mission: Its purpose is:

1. To prepare the world for first contact with THE GALACTIC FEDERATION
2. To spread the message of the Galactic Federation
3. To establish a network of Planetary Activation Groups (PAGs) around the world
4. To promote our role as Physical Angels and Earth stewards

Planetary Activation Groups (PAGs) work in coordination with PAO. They are inwardly guided and actively involved in awakening people to the global transformation in consciousness.

2/10 VISIONS OF LANDINGS

VANDAAG ZONDAG is gemagnetiseerd DE BLAUWE STRAAL vertegenwoordigt kracht, geloof, macht, kracht, bescherming en Gods wil. Ik voel me gelukkig en rustig, want ik weet dat de weg die ik op reis ben neemt me precies waar ik besloot te gaan.

587a7aa9aef532c3ba959a27dda644d9_500

Mystic_Daughter__Earth_Reborn

De volgende LINK brengt u naar de doos van Pandora. In deze blog staat veel geschreven waarvan u ook weer teksten in andere blog’s tegen zult komen alleen de naam zegt het al, het is een beetje een echte doos van Pandora geworden. (28/11)

Op de volgende PAGINA leg ik uit wat de Matrix nu precies is. Op de volgende PAGINA verzamel ik alles dat met mediteren te maken heeft.

Wilt u toch eerst nog meer informatie betreffende de schokkende waarheid dan vindt u die HIER.

p.s. Als u op een pagina komt met geen tekst en alleen een plaatje dan kunt u vaak op het PLAATJE KLIKKEN. Dan komt u vanzelf weer ergens anders terecht.

534956_552619254791793_2099026820_n (1)

8-28-13 Is there such a thing as a RAINBOW LIGHTSHIP?

IMAG0720

I AM SANANDA | I AM SANANDA

SPACE– GATE THE VEIL REMOVED

FROM HERE TO ARMAGEDDON – I AM ASTHAR

THE RAINBOW MASTERS – THE MAGNIFICENT ZEVEN

PHOENIX OPERATOR OWNER MANUAL

PRE FLIGHT INSTRUCTIONS FOR THE PHOENIX

Back to HOMEPAGE☼

“GOD IS; I AM; WE ARE”
“BE GOOD, BE LEGAL, TELL TRUTH”
Love & Light ~Apollo

golden-eagle- 02

FREE CHINA | The Courage

freechina-lr

 

@Apollo Solaris

I AM God’s Divine LOVE in Action I AM God’s Divine WILL and POWER in Action. I AM God’s Divine WISDOM and INTELLIGENCE in ACTION. and I intend to bring PEACE, Love and Light to BALANCE the powers in the world – NOW! I AM APOLLO SOLARIS

APOLLOSOLARIS.COM

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Archangels and Devas Blog

Spiritual Guidance & Support for a New & Rising Consciousness

Real Truth Real News

Information the Government, Fake News and Social Media Don't Want You to See

Filosofa's Word

Cogito Ergo Sum

Counter Information

Uncovering the mainstream media lies

Tales from the Conspiratum

Warning: This site may contain conspiracies

Davian Art

Galactic and Intuitive Art

Operation Disclosure Official

operationdisclosureofficial

saintandrewstwinflame

Eternal life and Immortality from God (11:11)

Breast Cancer Journey

Fighting the booby pain

All about you - The Healing Zone (THZ)

Disover yourself - www.thzthehealingzone.com

Gary Lite

Knowledge is Power

Oshara StarShaman

Seasoned Seer, Multi-Dimensional Medium, Shamanic Energy Practitioner, Munay-Ki Trainer, Life Coach, Spiritual Teacher

12 Steps Recovery spiritual principles

12 steps, AA, Alanon, working and applying 12 steps in our daily lives

WebInvestigator.KK.org - by F. Kaskais

Web Investigator.KK. org... is one web investigative resource for searching thousands of online sources, and public databases. This blog will change your life!

Tortuga 13:20

Galactic Maya Portal of Multidimensional Synchronicity / Portal Maya Galáctico de Sincronicidad Multidimensional / RealTime DreamTime Tzolkin Numerology Dreamspell Journey 13 Moons Turtle Telektonon Crystal Prophecy Matrix Systems 13:20, 13:28, 11:11, 19:19, 33:33. Reconstructing the Planet Art Legacy! Time Is Art ~ El Tiempo es Arte

Noua Era

Era photonica si noua paradigma

Rose Rambles...

What in the World is on Cynthia's mind? Love, Spirituality, Free Energy, Abundance, Quantum Awareness

Invest In Yourself First!!

Only We Can Change our Life, No one Else Do it For Us

we must know

We have the right to know. No matter what.

Jen Mehrnoush Zomederis

Discovering the Universe

The Astropartigirl

On a mission to captivate the world with physics, one particle at a time.

Raven's Song

Walking the path of my Heart and Soul - Raven © 2010 - 2022. All Rights Reserved. Please do not redistribute my work as your own or without my permission.

Conspiracy Daily Update

a part of the movement to Truth!

David Nova

Messages for an Entangled Universe

Mischa Selis

A topnotch WordPress.com site

Wissenschaft3000 ~ science3000

Recht auf Wahrheit! ~ Die Wahrheit leben! ~ Wahrheit und Friede!

Kone, Krusos, Kronos

A personal forum to express ideas, experiences, stories, etc.

Through the Looking-Glass

"We're all mad here." "How do you know I'm mad?" "You must be,” said the Cat, “or you wouldn’t have come here.”

E.J. Bron

Voor vrijheid van meningsuiting, tegen de islamisering van Europa, tegen de EUSSR, tegen de mainstream, voor het behoud van westerse waarden en tradities en pro-Israël

Blue Dragon Journal

Stories from the Orion Wars

Tiffany Stiles

Everything Is Energy ~ Energy Cannot Be Created Or Destroyed. It can only be moved from one form to another, one dimension to another.

The Great Sea

Truth is relative to personal bias

Unveil The Love Within

When conflict is annihilated, the inner light expresses itself.

Sacred Soul Mysteries, Loving God

🐛 For Caterpillars Seeking The Butterfly Within 🦋

Redwolf's Remarks

Its time to go Home

Smart Grid Awareness

A Website by SkyVision Solutions, Consumer Protection Advocate

Stad van Morgen

Duurzame menselijke vooruitgang + Democratie (Sustainocratie)

The New Divine Humanity

L' Aura Pleiadian

Kathy Vik's Deeply Awake

Kathy Vik is Deeply Awake, an internationally recognized author, speaker and channeler specializing in the daily life application and significance of our current planetary and individual ascensions. She represents "The Teachers," ancients who are her mentors and family. Join her as she delights in sharing her wisdom and insights in these sacred and thankfully changing times.

TRANSITIONS

Denise Le Fay

HighHeartLife

Evolutionary Ascension Process - Denise Le Fay

Snooze 2 Awaken

Resources for Lucidity

%d bloggers like this: