Apollo Solaris

I AM God’s Divine LOVE in Action I AM God’s Divine WILL and POWER in Action. I AM God’s Divine WISDOM and INTELLIGENCE in ACTION. and I intend to bring PEACE, Love and Light to BALANCE the powers in the world – NOW! I AM APOLLO SOLARIS

How the Cyprus Financial Crisis is Part of a Larger Agenda

In this audio excerpt from a conference call with THRIVE MOVEMENT staff members, Foster Gamble connects the dots on how the economic meltdown in Cyprus connects TO LARGER AGENDA control by the global banking elite:

 

Cyprus Financial Crisis

 

@Apollo Solaris

I AM God’s Divine LOVE in Action I AM God’s Divine WILL and POWER in Action. I AM God’s Divine WISDOM and INTELLIGENCE in ACTION. and I intend to bring PEACE, Love and Light to BALANCE the powers in the world – NOW! I AM APOLLO SOLARIS

 APOLLOSOLARIS.COM

Internationaal Strafhof (ICC) update 26 april

Internationaal Strafhof (ICC)

Maanweg 174
2516 AB – Den Haag

t.a.v. de heer Philippe Kirsch

Geachte heer Kirsch,

 

Naar aanleiding van mijn eerdere berichten, die neem ik aan inmiddels bekend zijn, stuur ik u het volgende bericht. Enige tijd geleden heb ik besloten om te stoppen met het betalen van mijn hypotheeklasten. De brief die ik destijds aan mijn geldverstrekker gestuurd heb kunt u hier vinden. Nu hoor ik u denken maar beste Frank dit heeft ons inziens weinig tot niets te maken met de werkzaamheden die het Internationaal Strafhof op zich neemt.

Beste heer Kirsch, deze zijn mij bekend maar ik stuur u toch deze brief en wel om de volgende reden. Wat blijkt. Het betreft hier dan weliswaar een bank die hier in Nederland gevestigd is maar ik doe al een tijdje onderzoek en met mij gelukkig velen en en wat blijkt nu uit al dit werk. Alle banken wereldwijd zijn min of meer met elkaar verbonden en alles ,maar dan ook alles komt uit eindelijk terecht bij een kleine groep mensen die zich zelf de financiële elite noemen. Het mooie van dit alles is wel dat deze op zich makkelijk zijn te achterhalen en dat is precies wat ik nu aan het doen ben. Scheelt u werk! goed hè?

Enfin ik heb alvast een begin gemaakt en wil u vragen om de volgende documentaires alvast te gaan bekijken. Even tussen twee haakjes.  U zult begrijpen ondanks dat u naam in de aanhef staat dat de berichten bedoeld zijn voor de gehele organisatie. Moest ik nog even kwijt! De volgende links brengen u naar de eerder genoemde documentaires en geven een goed beeld met wat ik bedoel met financiële elite. Mij komen ze over als een groep mensen die zich verheven heeft boven de rest van de mensheid. Akelig idee vindt u ook niet? Goed hier dan de links.

Bewijsstuk 1  geplaatst op 6 januari

Bewijsstuk 2 geplaatst op 9 januari

Bewijsstuk 3 geplaatst op 16 januari

Bewijsstuk 4 geplaatst op 3 februari

Bewijsstuk 5 geplaatst op 19 februari

Bewijsstuk 6 geplaatst op 23 maart

Bewijsstuk 7 geplaatst op 9 april

Bewijsstuk 8 geplaatst op 8 april

Bewijsstuk 9 geplaatst op 14 april

Bewijsstuk 10 geplaatst op 26 april

Ik wil u net zoals in mijn vorig berichten, vriendelijk doch dringend verzoeken met de grootst mogelijke spoed een aanvang te maken met uw werkzaamheden. Mijn inziens hebben diegenen die verantwoordelijk zijn voor dit kort samengevat gekkenhuis weinig goeds in petto. Het spreekt voor zich dat ik verder zal gaan met het verzamelen van al het bewijs dat mij de komende tijd wordt aangereikt.

 

Met vriendelijke groet,

 

Frank Buijs

Amerikaring 34

3823 HT Amersfoort

T0031610766369

WebInvestigator.KK.org - by F. Kaskais

Web Investigator.KK. org... is one web investigative resource for searching thousands of online sources, and public databases. This blog will change your life!

Patrick Herbert

A discussion of the various elements of the Global Conspiracy including Corporate Government, the Global Estate Trust, and the Federal Reserve and how it affects all of us.

Tortuga 13:20

Galactic Maya Portal of Multidimensional Synchronicity / Portal Maya Galáctico de Sincronicidad Multidimensional / RealTime DreamTime Tzolkin Numerology, Dreamspell Journey, Turtle of the 13 Moons, Telektonon, Crystal Prophecy, Matrix Systems 13:20, 13:28, 11:11, 19:19, 33:33. Reconstructing the Planet Art Legacy! Time Is Art ~ El Tiempo es Arte

IRENE CAESAR, PH.D. / ИРИНА ЦЕЗАРЬ, ДОКТ. ФИЛОСОФ. НАУК

https://www.wavegenome.com https://www.scythianmuseum.org http://www.thematrixcity.com

Noua Era

Era photonica si noua paradigma

Rose Rambles...

What in the World is on Cynthia's mind? Love, Spirituality, free energy, abundance

InvestInYourselfFirst

Deal with the faults of others as gently as your own.      

we must know

We have the right to know. No matter what.

Jen Mehrnoush Zomederis

Discovering the Universe

The Astropartigirl

On a mission to captivate the world with physics, one particle at a time.

Raven's Song

Innerste means Heart and Soul. Walking the path of my Heart and Soul - Raven © 2010 - 2020. All Rights Reserved. Please do not redistribute my work as your own or without my permission.

Conspiracy Daily Update

a part of the movement to Truth!

Mischa Selis

A topnotch WordPress.com site

Wissenschaft3000 ~ science3000

Recht auf Wahrheit! ~ Die Wahrheit leben! ~ Wahrheit und Friede!

Kone, Krusos, Kronos

A personal forum to express ideas, experiences, stories, etc.

Through the Looking-Glass

"We're all mad here." "How do you know I'm mad?" "You must be,” said the Cat, “or you wouldn’t have come here.”

A New World

Survival knowings for Lightworkers, Starseeds and more...

Divine Frequency

Alternative Media. #LETSATTUNE

E.J. Bron

Voor vrijheid van meningsuiting, tegen de islamisering van Europa, tegen de EUSSR, tegen de mainstream, voor het behoud van westerse waarden en tradities en pro-Israël

Blue Dragon Journal

The Shift is hitting the fan!

TEGENLICHTERS

"Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern" - André Malraux

Tiffany Stiles

Everything Is Energy ~

Dawn of Divine Rays

Anchoring 5D and Beyond within Mother Earth Gaia through the Cosmic Divine Rays of our Prime Creator

The Great Sea

Truth is relative to personal bias

Unveil The Love Within

When conflict is annihilated, the inner light expresses itself.

Rising Son

Orion Bright Star - Healing Matters

Redwolf's Remarks

Its time to go Home

Smart Grid Awareness

A Website by SkyVision Solutions, Consumer Protection Advocate

Stad van Morgen

Duurzame menselijke vooruitgang + Democratie (Sustainocratie)

The New Divine Humanity

L' Aura Pleiadian

Angel 4 Light

Light Bearer and Way Shower, Bringer of Peace, Messenger

Kathy Vik's Deeply Awake

Kathy Vik is Deeply Awake, an internationally recognized author, speaker and channeler specializing in the daily life application and significance of our current planetary and individual ascensions. She represents "The Teachers," ancients who are her mentors and family. Join her as she delights in sharing her wisdom and insights in these sacred and thankfully changing times.

New Beginnings Guatemala

Support for Self-Healing by Edith Boyer-Telmer

TRANSITIONS

The Evolutionary Ascension Process -- Denise Le Fay

HighHeartLife

Evolving Conscious Creators -- Denise Le Fay

Kauilapele's Blog

Today's energies from the Planet...

11:11

Be The Change!

Snooze 2 Awaken

Resources for Lucidity

Before The Collapse

The Philosophy of Capitalism

The Mellowmind Experience

Meditation und Selbsterfahrung - Meditation Workshops Viersen

Underground Bases DNA Activation The Unveiling

Underground Bases, Celebrity Cloning, Breakaway Civilizations, Zero-Point Field Technology, Soul/Consciousness Transfer, Immortality, Trauma-Based Mind-Control, Genetic Engineering, DNA Activation, Time Travel, Psychology and Consciousness, The Unveiling

As The Days Of Noah Were...

... So Shall Also The Coming Of The Son Of Man Be. (Matt 24:37)

awakening5dhealing

fifth dimension blogs, channelling and energy healing

Humane Liberty Party Portal

... with liberty and justice for all.

unity2013

This WordPress.com site is about the changes in our world

Realms of Hope

Unto Him who can do immeasurably more than we can ask or imagine Eph 3:20

%d bloggers like this: